Архивы за день : 01.12.2023

Идоракунии лоиҳавии фаъолияти инноватсионӣ

Корхонаи иноватсионии ширбарори каймок ва кефир

Гузаришба иқтисоди бозорӣ ва барқароршавии модели муосири рушди иқтисодӣ талаб менамояд, ки дар ҳама марҳилаҳои даври истеҳсолӣ ҷараёнҳои инноватсионӣ фаъол гардонида шаванд. Барои амалисозии ин кор зарур аст, ки хусусияти меҳнат, техникӣ-технологӣ, ташкилӣ, инчунин усулҳои идоракунии фаъолияти инноватсионӣ тағйир дода шаванд. Чунин тағйирот мукаммалагардонии усулҳои менеҷменти инноватсионӣро тақозо менамояд. Мукаммалгардонии …

Муфассал »

Лоиҳаи инноватсионӣ ҳамчун шакли нави ташкили навоварӣ

Хонахи нав дар Душанбе повороти Аэропорт

Мафҳуми «лоиҳаи инноватсионӣ»-ро аз якчанд нуқтаи назар маънидод кардан мумкин аст: ҳамчун маҷмӯи чорабиниҳо барои ноилшави ба мақсадҳои инноватсионӣ; ҳамчун ҷараёни амалисозии фаъолияти инноватсионӣ; ҳамчун бастаи ҳуҷҷатҳое, ки чорабиниҳои қайдшударо асоснок ва тавсиф мекунад. Ҷанбаҳои зикршуда аҳамияти лоиҳаи инноватсионӣро ҳамчун шакли ташкил ва идораи мақсадноки фаъолияти инноватсионӣ зоҳир менамоянд. Лоиҳаи …

Муфассал »

Усулҳои паст намудани таваккал (риск)

moshin

Мақсади паст намудани таваккал ин паст намудани номудан дар сохтори беруна ва дохилии ташкилот, баланд бардоштани саҳеҳияти ояндабинии муҳимияти омилҳои миқдории таваккал ба ҳисоб меравад. Барои ин аз як тараф, баланд бардоштани дақиқияти ояндабинии омилҳои таваккал бо роҳи такмили таъмини ахбори идоракунии таваккал зарур мебошад ва аз дигар тараф, истифода …

Муфассал »

Мониторинг ва таҳлили омилҳои берунава дохилии таваккал

upravlenie_110417

Мониториг – ин мушоҳидаи беисти нишондиҳандаҳои объект бо мақсади назорати иҷроиши он мебошад. Ба омилҳои берунаи таваккал мансуб мебошанд омилҳои макромуҳит, инфрасохтори минтақа ва микромуҳити ташкилот. Ба омилҳои макромуҳит мансуб мебошанд байналхалқӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ – демографӣ, ҳуқуқӣ, экологӣ, илмӣ – техникӣ, маданӣ ва ғайра. Ба омилҳои инфрасохтори минтақа (мезомуҳит) …

Муфассал »

Асосҳои методии идоракунии таваккали фаъолияти инноватсионӣ

Новое здание

Дар низоми идоракунии ташкилот идоракунии таваккал қисми таркибии зернизоми коркард ва амалисозии қарорҳои идоракунӣ ба ҳисоб маравад. Ҳамин тавр, идоракунии таваккал на танҳо барои паст намудани таваккал, балки барои баланд бардоштани сифату асоснокии қарорҳои идоракунӣ (махсусан стратегӣ) ташкил карда мешавад. Ҷузъҳои «даромад»-и ҷараёни коркарди қарор метавонанд мушкилотҳои зиёдро ба вуҷуд …

Муфассал »

Гурӯҳбандии таваккалҳо (виды риска)

Шакли таваккал - намуд

Дар ҳар сарчашмаи идоракунии таваккал гурӯҳбандии гуногун ба чашм мерасад. Ҳоло дар адабиёти иқтисодӣ гурӯҳбандии таваккал (риск – ба забони русӣ)  ва рӯйхати бештар пурраи намудҳои он пешниҳод гардидааст. Аз ин рӯ чунин намудҳои таваккалро бояд ба эътибор гирифт: Саноатӣ; Экологӣ; Инвеститсионнӣ; Қарзӣ; Техникӣ; Соҳибкорӣ; Молиявӣ; Тиҷоратӣ; Суғуртавӣ; Сиёсӣ; Намудҳои …

Муфассал »

Моҳият ва мафҳумҳои асосии таваккал (Тавакал чист?)

Таваккал кардан

Дар «Тавфсияҳои методӣ оиди баҳодиҳии самаранокии лоиҳаҳои инвеститсионнӣ» таваккал ҳамчун имконияти тамоили манфӣ арзёбӣ мегардад ва ба истифодабарии баҳодиҳии ноумедонаи (пессимистии) нишондиҳандаҳо ҳангоми ташаккули сенарияи асосии амалисозии лоиҳа нигаронида мешавад. Ё ин ки, таваккал – имконияти ҳар гуна тамоили мусбӣ ё манфии нишондиҳандаҳо аз муҳимияти дар лоиҳаи пешбинӣ шуда мебошад. Хуб …

Муфассал »

Сиёсати давлатии илмӣ – техникӣ ва технологияҳои пешқадам

bez-nazvaniya-2

Дар замони ҳозира масъалаи муайян намудани афзалиятҳои илмӣ- техникӣ ва сиёсати инноватсионӣ на танҳо мамолики бузургтарини аз ҷиҳати саноатӣ тараққикардаи ҷаҳон (ба монанди Руссия, Британияи Кабир, ИМА, Олмон, Япония, Хитой), инчунин онҳоеро низ ба ҳаяҷон меоварад, ки бо сабаби маҳдудияти имкониятҳои захиравӣ танҳо дар самтҳои алоҳидаи пешрафти технологӣ мавқеи пешсафро …

Муфассал »