Главная / Илм / Фоидаҳои рӯза

Фоидаҳои рӯза

Руза дорои фоидаҳои маънавй, чисмй ва ичтимоии зиёде мебо-
шад. Аз чумла руза:
а) Инсонро дар мактаби (озмоишгохи) сабру шикебой ва пурбар-
доштй тарбият менамояд.
б) Хештандорй ва худконтролкуниро ба инсон омузиш медиҳад.
в) Назму ҳамоҳангиро дар миёни мардуми мусалмон густариш
медиҳад.
г) Ишку дилбастагй ба адолат ва баробариро дар вучуди инсон
решадор месозад.
д) Отифаи мехрубонию дилсузй ва эҳсоси масъулиятро дар ботини
одам бедор месозад.
ж) Шарру фасод ва разоили ахлокиро дар миёни мардум кохиш
медиҳад.
з) Дастгохи гувориш (меъда)-ро полоиш ва покиза менамояд.
л) Баданро аз зиёдатиҳои бозмонда ва русуботи такшонгашта, ки
аз бокимондаҳои хурокй ва ошомиданй ба вучуд меоянд, пок мегар-
донад.
м) Фарбехии зиёди бадан ва чарбиҳои таркиби онро кохиш меди-
ҳад; Расули Худо (с) фармудааст: «Руза бигиред, то саломатиатон
н) Аз ҳама мухимтар он аст, ки хислати парҳезгорй ва поку нек
зистанро дар инсон таквият медиҳад, ки мухимтарин ҳадафи ибодат-
ҳои илохй низ ҳамин мебошад.
Ҳарчанд ҳанӯз ҳам фоида ва таъсири созандаи рузаи мохи Рама-
зон дар ҷисму ҷон, аклу нафс ва рухиёти инсон барои бахши аъзами
чомеаи мутамаддин пушида мондааст, вале пас аз пешрафтҳои азими
илми тиб фавоиди гуруснагй ва худдорй аз хурдану нушидан дар муд-
датҳои муайян барои ҳама маълум гаштааст. Ҳатто баъзе табибон ва
докторон дар кишварҳои пешрафта онро ба унвони муассиртарин ме-
тоди табобатй кабул кардаанд.

Дар борамон Majid Mr

Инчунин кобед

ҶУБРОН ХАЛИЛ ҶУБРОН

Ҷуброн Халил Ҷуброн

ҶУБРОН ХАЛИЛ ҶУБРОН яке аз  нависандагони овозадори араб буда,  соли 1883 дар деҳаи Башраи Лубнон  …

222222222222222