Хабарҳои охирин

ТАШАККУЛИ ФАЛСАФАИ НОБ ДАР ОЛАМИ ИСЛОМ

muhammad

Файласуфони исломӣ ҳадди ақал ба се даста тақсим мешаванд: файласуфони машшоъ \ перипатетикҳо\ ва файласуфони ишроқӣ ва аҳли ҳаюло. Сардафтари фалосифаи машшоия Абӯюсуф Яъқуб ибни Исҳоқ ал-Киндӣ (ваф.261 х.қ.)ва барҷастатарин симои он Шайхурраис Абӯалӣ Ибн Син(980-1037) ва сардафтари фалсафаи ишроқ Шайх Шаҳобуддин Сӯҳравардӣ ва намояндагони мактаби ҳаюло Ровандӣ ва Эроншаҳрӣ …

Муфассал »

Фалсафаи дин ва Ислом

namoz

Дар доираи маорифи исломӣ ҳангоми муайян намудани ҷою мақоми илми фалсафа баъзан ихтилофи ақида ва нуктаи назарҳо ба миён меоянд. Аввалин ихтилоф ношӣ аз он аст, ки оё метавон фалсафаро ба қатори илму маъорифи исломӣ ном бурд ё на? Сониян, оё илми калом ва тасаввуф мутааллиқ ба фалсафаанд ё ба …

Муфассал »

ФАЛСАФАИ ИСМОИЛИЯ

ismoiliho

Исмоилия – яке аз бузургтарин фирқаи шиъа мебошад, ки дар асри VIII ба вуҷуд омадааст. Фирқаи исмоилия дар амал он заминаи идеологии ҳаракати васеъи сиёсии мухолиф ба хилофати Аббосиён буд, ки баъдтар ба наҳзати доманадори қарматия табдил ёфт. Ин шӯриши ғуломон ва бенавоёни шаҳрӣ ва гурӯҳи васеъи табақоти миёна буд, …

Муфассал »

ТАСАВВУФ ЧИСТ ДАР ИСЛОМ

hadis-kitob

Тасаввуф яке аз ҷараёнҳои динию фалсафии маъруф ва бузургу сершохаи ислом мебошад. Хусусияти боризи тасаввуф дар он аст, ки вай назар ба исломи расмӣ ва фирқаҳои он, ки баъдан зикр хоҳем кардем, камтар ба ҷиҳати зоҳирии ислом таваҷҷӯҳ намуда, бештар масъалаи ботинӣ, шинохти қалбӣ ирфонии Худо ва зимни он ё …

Муфассал »

ИЛМИ КАЛОМ ЧИСТ

maka

Яке аз улуми исломӣ -илми калом аст. Дар мавриди бо чӣ сабаб калом ном гирифтани ин илм ақидаҳо мухталиф мебошанд, аз ин рӯ чун ин китоб имкони баёни ҳамаи он ақидаҳоро надорад, мо бевосита ба таърифи илми калом шурӯъ мекунем. Ҳадди ақал калом илмест, ки дар бораи ақоиди исломӣ, яъне …

Муфассал »