Главная / Теги: Ислом

Теги: Ислом

Ислом дар шароити имруза – Исломи муосир

qiroati-quron

Ислом имрӯз яке аз се дини бонуфуз мебошад. Пайравони ислом дар ҷаҳон мувофиқи гузориши созмонҳои исломӣ имрӯз зиёда аз як миллиард нафарро ташкил медиҳанд ва дар 126 кишвар сукунат доранд. Аз ҷумла дар зиёда аз 40 кишвар мусалмонон аксарияти аҳолӣ ва дар 18 кишвари дигар ақалияти бонуфузро ташкил медиҳанд. Мусалмонон …

Муфассал »

НАҲЗАТҲОИ МАЗҲБИЮ СИЁСӢ  ДАР ДАВРАИ  НАВ

ahmadiya

Давраи нави таҳаввули ислом аз нимаи аввали асри XVIII оҷоз гардида то имрӯзро фаро мегирад. Ин давра, аз назари хаводиси сиёсӣ, таҳаввулоти мафкуравию мазҳабӣ, яке аз давраҳои пурихтилоф ва серсамари таърихи Ҷарбу Шарқ мебошад. Пайдоиши наҳзати Ислоҳ (Реформация)-и насронӣ ва ба дунболи он ҳаракати Эҳё (Ренессанс) ва Маорифпарварӣ, инқилобҳои буржуозӣ …

Муфассал »

Исмоилия чист?

ismoiliho

Исмоилия – яке аз бузургтарин фиркаи шиъа мебошад, ки дар асри VIII м. ба вучуд омада, дар таърихи мамолики Шарки Наздик, Шимоли Африо, Эрону Осиёи Миёна накши муассире гузоштааст. Сабаби пайдоиши ин фиркаро сарчашмахо чунин баён кардаанд. Имоми шашуми шиаён имом Ҷаъфари Содиқ  гӯё фарзанди худ Исмоилро, ки вориси ӯ …

Муфассал »

ТАҲАВВУЛИ МАЗХАБИЮ СИЁСИ ШИЪА ВА ФИРҚАҲОИ ОН

islom

Чунон ки гуфтем, пас аз вафоти Паёмбари ислом (с) чизе нагузашта буд ва ҳатто , ҳанӯз ӯро гӯр накарда буданд, ки ихтилоф дар атрофи масъалаи ҷонишини ӯ, яъне дар масъалаи интихоби х а л и ф – шахси ҷонишин, идомадиҳандаи кори Паёмбар (с), пешво ва роҳбари сиёсӣ ва мазҳабии уммати …

Муфассал »

ТАШАККУЛИ ФАЛСАФАИ НОБ ДАР ОЛАМИ ИСЛОМ

muhammad

Файласуфони исломӣ ҳадди ақал ба се даста тақсим мешаванд: файласуфони машшоъ \ перипатетикҳо\ ва файласуфони ишроқӣ ва аҳли ҳаюло. Сардафтари фалосифаи машшоия Абӯюсуф Яъқуб ибни Исҳоқ ал-Киндӣ (ваф.261 х.қ.)ва барҷастатарин симои он Шайхурраис Абӯалӣ Ибн Син(980-1037) ва сардафтари фалсафаи ишроқ Шайх Шаҳобуддин Сӯҳравардӣ ва намояндагони мактаби ҳаюло Ровандӣ ва Эроншаҳрӣ …

Муфассал »

Фалсафаи дин ва Ислом

namoz

Дар доираи маорифи исломӣ ҳангоми муайян намудани ҷою мақоми илми фалсафа баъзан ихтилофи ақида ва нуктаи назарҳо ба миён меоянд. Аввалин ихтилоф ношӣ аз он аст, ки оё метавон фалсафаро ба қатори илму маъорифи исломӣ ном бурд ё на? Сониян, оё илми калом ва тасаввуф мутааллиқ ба фалсафаанд ё ба …

Муфассал »

ФАЛСАФАИ ИСМОИЛИЯ

ismoiliho

Исмоилия – яке аз бузургтарин фирқаи шиъа мебошад, ки дар асри VIII ба вуҷуд омадааст. Фирқаи исмоилия дар амал он заминаи идеологии ҳаракати васеъи сиёсии мухолиф ба хилофати Аббосиён буд, ки баъдтар ба наҳзати доманадори қарматия табдил ёфт. Ин шӯриши ғуломон ва бенавоёни шаҳрӣ ва гурӯҳи васеъи табақоти миёна буд, …

Муфассал »

ТАСАВВУФ ЧИСТ ДАР ИСЛОМ

hadis-kitob

Тасаввуф яке аз ҷараёнҳои динию фалсафии маъруф ва бузургу сершохаи ислом мебошад. Хусусияти боризи тасаввуф дар он аст, ки вай назар ба исломи расмӣ ва фирқаҳои он, ки баъдан зикр хоҳем кардем, камтар ба ҷиҳати зоҳирии ислом таваҷҷӯҳ намуда, бештар масъалаи ботинӣ, шинохти қалбӣ ирфонии Худо ва зимни он ё …

Муфассал »

ИЛМИ КАЛОМ ЧИСТ

maka

Яке аз улуми исломӣ -илми калом аст. Дар мавриди бо чӣ сабаб калом ном гирифтани ин илм ақидаҳо мухталиф мебошанд, аз ин рӯ чун ин китоб имкони баёни ҳамаи он ақидаҳоро надорад, мо бевосита ба таърифи илми калом шурӯъ мекунем. Ҳадди ақал калом илмест, ки дар бораи ақоиди исломӣ, яъне …

Муфассал »

ФИҚҲОИ ИСЛОМ: Ҳанафия, Ҳанбали, Моликия ва Шофия

slide-37

Яке аз натиҷаҳои таҳаввули минбаъдаи ислом пайдоиш ва ташаккули илмҳои исломӣ буд. Чунон ки дар мавриди илмҳои қуръонӣ гуфтем, улуми исломӣ низ дар заминаи бархӯрд бо тамаддунҳои дигар ва ихтилофҳои мазҳабиву фирқавӣ ба вуҷуд омада, доираи маъорифи исломиро густариш доданд. Аз ин рӯ илмҳои исломӣ ҷузъи маъорифи исломӣ ба шумор …

Муфассал »