Главная / Теги: МЕНЕҶМЕНТИ ИННОВАТСИОНӢ (страница 3)

Теги: МЕНЕҶМЕНТИ ИННОВАТСИОНӢ

Нерӯи инноватсионӣи ташкилот

thumb_1448793174-bcc155b847

Ба воситаи рушди нерӯи (потенсиали) инкишофи ташкилот ва ҷузъҳои он, ҳамчунин тамоми унсурҳои низоми истеҳсолию хоҷагӣ таъмин мегардад. Инкишофи ташкилот ҳамчун вокунӣба тағийрёбии муҳити берунӣ дида баромада мешавад, ва аз ин рӯй хислати стратегӣ дорад. Аз ҳолати нерӯи инноватсионӣ интихоб ва амалишавии стратегияи инноватсионӣ вобаста мебошад. Аз ин рӯй баҳодиҳии …

Муфассал »

Мақсадҳои инноватсионӣи ташкилот

4b1619cb3627ee61410e2479679e18f0

Барои ба даст овардани инкишофи мақсадноки ташкилот стратегияи инноватсионӣ кор карда баромада мешавад, ки вай амали сохтани идоракунии мақсадноки инноватсияро, яъне ташаккули мақсади инноватсионӣро талаб менамояд. Ба ҳайси мақсадҳои инноватсионӣ метавонад дорои чунин талаботҳо бошанд: ба вуҷуд овардани маҳсулоти нави рақобатпазир; омодасозии хизматрасонии навин; гузаштан ба технологияи нав, шаклҳои нави …

Муфассал »

Нишондиҳандаҳои фаъолияти инноватсионӣи ташкилот

a3266af10257a572ae429a1f4998ba50

Дар солҳои 80-90-уми асри XX бо назардошти тағйиротҳои бозори, омори инноватсионӣ оғоз меёбад. Низоми нишондиҳандаҳои омори, ки фаъолияти инноватсионӣи ташкилотҳои саноатиро нишон медиҳад аз 10 қисм иборат мебошад. Омори инноватсионӣ, ки ба талаботҳои ягонаи байналхалқӣ асос ёфтааст аз соли 1989 шурӯъ мешавад. Коршиносони Ташкилоти ҳамкории иқтисодӣ ва рушд як зумра …

Муфассал »

Реинжиниринг ҳамчун воситаи баландбардории дараҷаи ташкилӣ-техникии истеҳсолот

upravlenie_110417

Реинжиниринг то андозае  ҳаммаънои ибораи «азнавмуҷаҳазгардонии техникӣ», ки дар иқтисодиёти собиқ Шӯравӣ истифода мекарданд, ба ҳисоб меравад. Азбаски гузариш ба иқтисоди бозорӣ зарурияти истифодаи мафҳумҳои байналмиллалии соҳавиро тақозо мекунад, бинобар ин онро дар шакли мавҷудааш истифода мекунем. Азбаски мафҳуми «реинжиниринг» ба монанди низоми ченкунӣ, омор, идоракунии сифат, бехатарии экологӣ, баҳисобгирии …

Муфассал »

Таҳлил ва ояндабинии дараҷаи ташкилӣ-техникии истеҳсолот

552041cce12207b322c894849f532c59

Дар сатҳи корхона натиҷаи фаъолияти илмӣ-техникӣ ва сиёсати инноватсионӣ дар дараҷаи ташкилӣ-техникии истеҳсолот инъикос мегардад. Дараҷаи ташкили-техникии истеҳсолот бо самарабахш будани сиёсати инноватсионӣ ва мувофиқати дараҷаи технологӣ ва ташкилии ҷараёнҳо ба сатҳи талаботи низоми «воридшавӣ» тавсиф дода мешавад. Агар сифати «воридшави»-и ҷузъҳои такмилдиҳанда, ашёи хом, масолеҳ, ҳуҷҷатҳои лоиҳавӣ-конструкторӣ, иттилоот ва …

Муфассал »

Моҳият, вазифаҳо ва давраҳои омодакунии ташкилӣ-технологии истеҳсолот

5654

Омодакунии ташкилӣ-технологии истеҳсолот ҳамчун давраи сикли ҳаётии мол, омодакунии технологии истеҳсолот ва тайёрии ташкилии истеҳсолотро дар бар мегирад. Мақсади омодакунии ташкилӣ-технологӣ ин омодакунии ҳуҷҷатҳои технологӣ ва ташкилии истеҳсоли маҳсулоти нав мебошад. Вазифаҳои омодакунии ташкилӣ-технологии истеҳсолот аз инҳо иборат аст: таҳлили технологияи маҳсулоти нав; таҳлили технологияҳо, дастгоҳҳо ва иқтидорҳои истеҳсолии мавҷудаи …

Муфассал »

Тамоюли инкишофи технология ва таснифи он

637efd1678a372d4ce6f4f788a3221e0

Марҳилаи муосири рушди инноватсионӣ бо инқилоби технологИ тавсиф дода мешавад, ки бо гузариши коркарди бартаридоштаи механикии предметҳои меҳнат ба истифодаи комплексии шаклҳои мураккаби ҳаракати материя, махсусан равандҳои физикӣ, химиявӣ, ва биологӣ алоқманд аст. Технология на танҳо тартиби иҷроиши амалиёт, балки интихоби предметҳои меҳнат, воситаи таъсиррасонИ ба онҳо, муҷаҳазгардонии истеҳсолот бо …

Муфассал »

Қабули қарор дар менеҷменти инноватсионӣ

osnovnye-funktsii-rukovoditelya-780x405

Қабули қарор марҳилаи хотимавии менеҷменти инноватсионӣ маҳсуб мешавад. Новобаста аз аҳамияти муҳими бештар вазифаҳои менеҷмент, маҳз қарорҳо корхонаро ба натиҷаҳои мусбӣ ё манфӣ оварда мерасонанд. Ҷараёни қабули қарорҳо аз менеҷмент пуррагии ахбор ва соҳибихтиёрии комили менеҷерро талаб намуда, бо қабули таваккал бе ӯҳдадориҳо тавсиф дода мешавад. Аз баски фаъолияти илмӣ …

Муфассал »

Алоқамандии мақсад ва вазифаҳои менеҷменти инноватсионӣ

5154854

Мақсадҳои менеҷменти инноватсионӣ бо мақсадҳо, миссияи корхона, фалсафаи он, анъана ва давраи ҳаётии корхона алоқамандӣ дорад. Субъекти фаъолияти хоҷагидории иқтисодиёти муосир – ин корхона, ширкат, корпоратсия, яъне шахси ҳуқуқӣ мебошад, ки дар интихоби намуди фаъолият, ҳамкорон, моликият озод буда ӯҳдадориҳои муаянро дар назди давлат иҷро менамоянд. Корхона мустақилияти стратегӣ ва …

Муфассал »

Тавсифи вазифаҳо ва усулҳои менеҷменти инноватсионӣ

kakimi-kachestvami-dolzhen

Хусусиятҳо ва фарқиятҳои назарраси менеҷменти инноватсионӣро аз рӯи мақсад, таркиб ва сохтори фаъолияти инноватсионӣ муайян кардан мумкин аст. Мақсади тараққиёти инноватсионӣ дар ҳама зинаҳои идоракунии иқтисодиёт дараҷаҳои гуногун (аз сатҳи давлатӣ сар карда то корхонаҳои хурди инноватсионӣ) ин ташкили заминаи инноватсионӣ барои рушди иқтисодии дарозмуддат ва таъмин афзолиятҳои рақобат мебошад. …

Муфассал »