Главная / Теги: мусульманы (страница 2)

Теги: мусульманы

Дуоҳои ҳифозат аз бадии золимон

images-37

Агар хавфу андеша дошта бошад, ки шахси золиме бар ҷони ӯ ситам мекунад ва ё ба молаш нуқсоне мерасонад. дуоҳои зайлро бихонад:«Раббано ло таҷъално фитнатан ли-л-қавми-з-золимин». «Парвардигоро! Нагардон моро маҳали азобу зӯроварӣ барои гурӯҳи ситамгорон». «Рабби наҷҷинӣ мина-л-қавми-з-золимин». «Эй Парвардигори ман, маро аз гурӯҳи ситамгарон раҳо кун!». Марде аз хайрхоҳони …

Муфассал »

Нақши дуо дар зиндагии инсон

images-35

Дуо яке аз ибодатҳои муҳим дар дини мубини Ислом аст, ки иртиботи мустақим ва ғайри мустақим бо шинохти Парвардигори банданавозу меҳрубон дорад. Инсонҳо ба ҳамон андоза, ки шинохти дақиқу амиқ аз Худованд дошта бошанд, ба ҳамон андоза дуову ниёзу муноҷоташон ба даргоҳи илоҳӣ рангину зебост. Инсон махлуқест аз махлуқоти илоҳӣ, …

Муфассал »

Дуо ҳангоми таҳорат

images-31

Барои ба таври комил анҷом ёфтани таҳорат аввал «Бисмиллоҳ» бигӯяд. Ҳазрати Абӯҳурайра (р) аз Паёмбар (с) ривоят мекунад: «Таҳорати касе, ки номи Худоро нахонад, ба таври комил анҷом намеёбад». Сипас ин дуоро низ бихонад: «Аллоҳуммағфир лӣ занбӣ ва вассиъ лӣ фӣ дорӣ ва борик лӣ фӣ ризқӣ». «Парвардигоро ! Гуноҳи …

Муфассал »

Дуо ҳангоми аз ҳоҷатхона берун шудан

images-30

Қазои ҳоҷат ва сабук гардонидани худ низ аз неъматҳои илоҳист.«Ғуфронака». Аз ҳазрати Оиша бинти Абӯбакр (р) ривоят шудааст, ки Паёмбар (с) баъд аз қазои ҳоҷат ин дуои мухтасарро мехонд: «Ғуфронака». «Парвардигоро, мағфирати Туро металабам».

Муфассал »

Дуоҳо ҳангоми бедор шудан аз хоб

images-29

Ҳазрати Баро (р) ривоят мекунад: «Ҳар гоҳ Паёмбар (с) аз хоб бармехост, ин дуоро мехонд:«Алҳамду лиллоҳиллазӣ аҳёно баъда мо амотано ва илаҳи-н-нушур». «Ҳамду сано Худоро, ки моро баъд аз миронидан зинда гардонид ва бозгашти мо ба сӯи Ӯст». Абӯҳурайра (р) ривоят мекунад, ки Паёмбар (с) фармуданд: «Ҳар гоҳ яке аз …

Муфассал »

Қисми дувум: Дар баёни дуоҳое, ки аз Паёмбар (с) ривоят шудаанд

images-28

Бештари дуоҳое, ки аз Паёмбар (с) ривоят шудаанд, ба вақту замон ва ҳолатҳои хос тааллуқ доранд. Албатта дуоҳое ҳастанд, ки ба ҳеҷ вақту ҳолат тааллуқ надорад, балки ҳар гоҳе барои банда муяссар шавад, метавонад онҳоро бихонад. Он дуоҳое, ки ба вақту ҳолатҳои хос тааллуқ дорад, агар дар ҳолатҳои воридшуда хонда …

Муфассал »

Дуои шукронаи неъмат

images-27

Вақте банда ба яке аз неъматҳои илоҳӣ сарфароз мегардад, ки сабаби хушӣ ва хурсандии ӯ мегардад, барои шукргузории Худованд ин дуоро бихонад: «Рабби авзиънӣ ан ашкура ниъматакаллатӣ анъамта ъалайя ва ъало волидайя ва ан аъмала солиҳан тарзоҳу ва адхилнӣ бираҳматика фӣ ъибодика-с-солиҳин». «Эй Парвардигори ман, маро илҳом деҳ, то шукри …

Муфассал »

Дуои раҳоӣ аз мушкилот ва душвориҳо

images-26

Шахсе, ки ба мушкилию парешонӣ дучор мешавад, ин дуоро бихонад: «Рабби иннӣ лимо анзалта илайя мин хайрин фақир». «Эй Парвардигори ман, ҳамоно ман ба он чи аз неъмат ба сӯям фуруд овардӣ, муҳтоҷам». Вақте ҳазрати Мӯсо (а) аз зулми Фиръавн – подшоҳи Миср ба тарафи Мадян фирор мекунад, дар он …

Муфассал »

Дуои ҳифозат аз васвасаҳои шайтон

images-25

Гоҳе банда ба васваса ва хаёлҳои бад мубтало мешавад, ки ӯро ба корҳои бад ва нодуруст водор мекунад. Барои ҳифозат аз ин гуна васвасаҳо Худованд Паёмбар (с)-ро ба хондани дуои зайл амр мекунад:«Рабби аъузу бика мин ҳамазоти-ш-шаётин ва аъузу бика Рабби ан яҳзурун». «Эй Парвардигори ман, аз дағдағаҳои шайтонҳо ба …

Муфассал »

Дуои фаромадан аз воситаҳои гуногуни нақлиёт

images-24

Вақте, ки шахсе дар ҷои даркориаш расид, вақти фаромадан аз воситаи нақлиёт барои ҳосилшавии мақсади омаданаш дуои зайлро бихонад:«Рабби анзилнӣ мунзалан муборакан ва Анта Хайру-л-мунзилин». «Эй Парвардигори ман, маро дар манзили муборак фуруд ор; ва Ту беҳтарини фурудорандагонӣ!». Вақте, ки киштии Нӯҳ (а) ба ҷои хушкӣ мерасад, дар ҳоли фуруд …

Муфассал »