Главная / Теги: Таърихи халки точик

Теги: Таърихи халки точик

СОХТОРИ СИЁСИИ ДАВЛАТИ ТОҶИКИСТОН

bez-nazvaniya-4

Сохтори сиёсии давлати Точикистонро Сарқонуни (Конститутсия) он муайян менамояд. Конститутсияи Чумхурии Точикистон 6-ноябри соли 1994 бо рохи раъйпурсии умумихалқи қабул гардидааст, ки мувофики он Точикистон давлати сохибихтиёр, демократи, хукукбунёд, дуняви ва ягона мебошад. Дар Точикистон шакли идораи президенти амал мекунад. Президенти 4,умҳурии Точикистон сарвари давлат ва ҳокимияти ичроия (хукумат) аст. …

Муфассал »

ТОҶИКИСТОН ДАР РОҲИ ВАХДАТ ВА БУНЁДКОРИ

bez-nazvaniya-3

Ихтилофҳои дохили, бесалоҳияти, маҳалгарои ва кӯшишхои бар сари кудрат омадани сарварони минтақави ба он оварда расонд, ки Точикистон ба чанги дохили кашида шуд. Чанги шаҳрванди аз соли 1992 то соли 1997 давом карда ба иктисодиёт ва маънавиёти халки точик таъсири калон расонд. Чандин ҳазор мардум тарки ватан карда, ба хоричи …

Муфассал »

ТАШКИЛ ЁФТАНИ ҶУМҲУРИИ ТОҶИКИСТОН.

bez-nazvaniya-2

Чуноне, ки пештар кайд карда шуд, ташаккул ва инкишофи давлати точин дар асри ХХ чор давраи таърихиро дар бар мегирад. Давраи чоруми он аз кабули қонуни дар бораи соҳибистиклолии чумҳури, аз соли 1991 сар мешавад. Дар ибтидои солҳои 90-ум Иттиҳоди Шӯрави имконияти идора намудани ҷумҳуриҳои иттифокиро аз даст дод. Бинобар …

Муфассал »

ТОҶИКИСТОН ДАВЛАТИ СОҲИБИСТИКЛОЛ

bez-nazvaniya-1

Точикистон бо хусусиятҳои ба худ хос дар байни чумҳуриҳои давлати Шӯрави фарк мекард. Бояд иброз дошт, ки дар ҷумҳури чараёни барои озоди муборизабаранда вучуд надошт. Дар чамъияти сотсиалисти барои пайдоиши чунин кувваҳо замина ҳам набуд. Чунин ҳаракатҳо танҳо пас аз бозсозии Горбачеви пайдо шудан гирифтанд. Аммо ин кувваҳо барои гузаронидани …

Муфассал »

ЦАРОР ДАР БОРАИ ПО1ХРДАНИ ИТТИҲОДИ ШУРАВИ

images

Иттиҳоди Шӯрави давлате буд, ки халқҳои гуногуни дорои маданият, дараҷаи иқтисоди, анъанаҳои мухталиф доштаро дар доираи идеологияи коммунисти муттаҳид намуд. Дар баробари суст шудани таъсири идеологияи ҳизби шиорҳои милли боло рафт. Аввалин шуда барои ба даст даровардани истиқлолият ҷумҳуриҳои назди Балтика Литва, Латвия ва Эстония муборизаро сар карданд. Масъалаи ба …

Муфассал »

САБАБҲОИ БАРҲАМ ХУРДАНИ ДАВЛАТИ ШУРАВИ

images-8

Давлати Шӯрави аз вакти таъсис ( 1917) то пошхури (1991) дар асоси қонуни диолектики, ки ба инкишофи чамъият хос аст, арзи вучуд дошт. Барои пош хӯрдани Иттиҳоди Шӯрави сабабҳои зиёди субъективи ва объективи буданд. Пеш аз ҳама муносибати коргарон ба кор ниҳоят суст шуд. Ин ҳолат дар натичаи зарбаи рухи …

Муфассал »

БОЗСОЗИ ВА НАТИЧАХОИ ОН.

images-7

Нимаи дуюми солҳои 80-ум дар Иттиҳоди Шӯрави ба сабаби сар шудани бозсози тағйиротҳои кулли ба амал омаданд. Бозсози натанҳо дар таърихи халкҳои собиқ Иттиҳоди Шӯрави, балки дар мамлакатҳои Аврупои Шарки низ давраи дигаргуниҳои сиёси-иҷтимоиро ба амал овард. Давлати Шӯрави дар миқёси байналхалқи дар зарфи солҳои мавҷудияти худ мақоми бузургеро соҳиб …

Муфассал »

СИЁСАТИ МИЛЛИИ ШӮРАВИ

images-6

Сиёсати миллии давлати Шӯрави ба ҳамдигар наздик кардани миллатҳо ва ташакули халки ягонаи сотсиалисти равона карда шуда буд. Мувофики идеологияи ҳизби асоси маданияти давлати Шӯравиро шаклан милли ва мазмунан сотсиалисти ташкил медиҳад. Дар амал ин маънои муттаҳид кардани халкхоро дошт. Дар тамоми қаламрави Иттиҳоди Шурави забони руси-забони давлати эълон карда …

Муфассал »

САБАБХОИ ФАРОРАСИДАНИ ҚАШОҚИ МАЪНА.ВИ ДАР МАМЛАКАТ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ҲАЕТИ СИЕСИ

images-5

Бӯхрони маънави дар мамлакат аз нимаи дуюми солҳои 50-ум сар шуд. Дар анчумани ХХ ХКИШ ба зери шубҳа гузошта шудани тамоми идеалҳои коммунисти аломати он буд, ки дар чомеа ба усулу рохдои номатлуб муросо карда намешавад, сохтори Шӯрави ислохоти комилро металабад. Сиёсате, ки бо ном ва фаъолияти Хурушёв вобаста буд, …

Муфассал »

САБАБХОИ БОЗМОНДАНИ ДАР ҶОМЕЪА.

images-4

Ҳарчанд охири солҳои 70-ум ва нимаи аввали солҳои 80- ум дар мамлакат пешравиҳо ба амал омада бошанд ҳам, дар ҳаёти сиёси, иҷтимои-иктисоди ва маънави норасогиҳо ба назар мерасиданд. Сабабхои кафомони сохтори сиёсии мамлакат набуда, тарзи идоракунии он буд. Аксари мутахассисон акибимониҳоро ба сохти сотсиалисти вобаста медонанд. Тачрибаи яке аз калонтарин …

Муфассал »