Архивы за день : 03.12.2023

Маркетинги навоварихои технологи ва ихтироот

32176

Микдори асосии навоварихо бевосита дар корхонаи саноати ба вучуд оварда мешаванд. Ин бо як катор сабабхо алокаманд аст. Пеш аз хама, дар корхонахо микдори зиёди кадрхои мухандиси-техники ва илми тамазкур дода шудааст. Дуюм, корхонахо, дорои заминаи озмоиши-тачрибави буда, коркардхои худро дар шакли модди тачассум менамоянд ва бо хамин ба татбики бомуваффакияти …

Муфассал »

Мухити маркетингии муассисахои илми-техники ва кисмхои чузъии он

5titul

Мухити маркетинги муассисахои илми – техники аз кисмихои зерин иборат мебошад: Муасисахо. Ба муассисахои илми-техники мухим аст, ки инхоро ба эътибор гиранд: тачхизот ва адабиёти илмИ барои ба чо овардани тадкикоти ба накша гирифташуда мувофикат мекунанд ва истифода мешаванд; маводи барои тайёр кардани намунахои лабораторИ ва тачрибавИ зарур истифода мешаванд; …

Муфассал »

Усулхои баходихии самаранокии лоиха

dfdf

Асоси баходихии самаранокии лоихаро тахлили киёсии хачми сармоягузорихои пешниходшаванда ташкил медихад. Вобаста ба даврахои гуногуни амалигардонии лоиха, бузургихои мукоисашаванда метавонанд хархела бошанд. Аз ин сабаб масъалаи мухими муайянкунии самаранокии лоиха низ чун муайянкунии самаранокии техника ва технологияи нав – масъалаи мукоисаи (таносуби) даромаду харочот ба хисоб меравад. Сабаби хисобкунии мукоисави дар …

Муфассал »

Принсипхои тахлили лоихаи инноватсиони

inova

Дар асоси амали лоихави ба фаъолияти сармоягузори ва инноватсионии корхона принсипи воридшавии пули мавчуд аст. Барои хамин самаранокии тичорати дар асоси тавсияхои методологии бахои самаранокии лоихахои сармоягузори ва интихоби онхо барои маблаггузори муайян карда мешавад. Ба сифати нишондихандахои асосии лоихахои инноватсиони тавсияхои таълимоти мукарар карда мешавад: самаранокии молияви (тичорати), ки …

Муфассал »