Главная / Илм / АМОРАТИ БУХОРО ДАР НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XIX

АМОРАТИ БУХОРО ДАР НИМАИ ДУЮМИ АСРИ XIX

Дар натичаи шартномахое, ки солхои 1868 байни Россия ва Бухоро баста шуд. Бухоро истиклолияти худро аз даст дода васали Россияи подшохи гардид.
Соли 1885 дар аморати Бухоро агентураи сиёсии императории Россия хамчун ваколатдори хукумати подшохи таъсис ёфт. Агентии сиёси аз болои сиёсати амир назорат карда, барои инкишофи муносибатхои байни Россия ва Бухоро чорачуи мекард.
Системаи идоракунии аморати Бухоро то охири солхои 70-уми асри X1X марказонида нашуда буд. Идоракунии аморат, ки дар боби гузашта дар бораи он таваккуф карда шуд, дар нимаи дуюми асри X1X бетагйир монда буд.
Аморати Бухоро ба 25 бекигари чудо мешуд. Хар як вилоят аз тарафи хоким ё мир, ки аз тарафи амир таъин мешуданд, идора карда мешуд. Амалдорон аз тарафи амир маош намегирифтанд. Ба онхо микдори муайяни замин ва хочагихои дехконон ба тарики танхои инъом дода мешуд. Танхохдор аз дехконон хироч ва намудхои гуногуни андоз мегирифт.
Хар сол ба хазинаи амир аз хисоби андозхо 18-миллион сум даромад дохил мешуд. Дар катори даромади пули ба тарики натуриали намудхои гуногуни хироч ва андоз аз ахолии ситонида мешуд. Кушуни аморат низ аз хисоби ахолии нигох дошта мешуд. Сарбозони амир дар як мох то 4 сум маош мегирифтанд. Маоши ночиз боиси он гардид, ки сарбозони амир ба тороч ва дузди машгул мешуданд.
СОХТИ ИДОРАКУНИИ АМОРАТИ БУХОРО ДАР АСРИ XIX
I Вазорати корхои хоричи I Императори Россия
Агентураи сиёсии Амири Генерал- губернатори
Россия Бухоро Туркистон
Дар Бухоро

ДАСТГОХИ хокимияти МАРКАЗИ
Эшони раис Козикалон Кушбеги Девонбеги Закотчии калон Тупчибоши

Раис Кози Бек (Хоким) Амалдор Закотчи
МАЪМИЯТИ мЛ|ХЛ.л:л:и:и ДЕХА
I Мироб I Оксакол I Доруга

Дар борамон

Инчунин кобед

jubron-xalil

Чуброн Халил Чуброн

ЧУБРОН ХАЛИЛ ЧУБРОН яке аз  нависандагони овозадори араб буда,  соли 1883 дар дехаи Башраи Лубнон  …

222222222222222