Главная / Илм / Фазилати мохи Рамазон

Фазилати мохи Рамазон

Рамазон мохи нузули баракот ва боз шудани дархои рахмати Ху-
дованд мебошад. Паёмбари акрам (с) мефармояд:
«Вакте
ни хоуишманд) кушода ва даруои оташ фуру баста мешаванд ва дасту
пои шайтонуо низ баста мешаванд».19 Худованд дар хадиси кудсие ме-
фармояд: «Хар амали (неке), ки фарзанди одам анцом медихад, аз дах
некй то хафтсад баробар зиёд карда мешавад, вале руза барои Ман
аст ва Ман подоши онро хоуам дод, зеро рузадор шаувату таомашро
аз барои Ман тарк намудаас Рузадор ду хушнудй дорад: яке дар вак-
ти ифтораш ва дигаре дар вакти дидори Парвардигораш буи
тагйирхурдаи дауони рузадор дар пешгоуи Худованд аз буи мушк хуш-
тар аст».
Дар хадиси кудсии дигаре, ки онро Тирмизй ривоят мекунад, ома-
дааст: «Хар некие аз дау то уафтсад баробар афзоиш дода мешавад,
вале руза барои Ман аст ва Ман подоши онро хохам дод. Руза сипарест
аз оташи дузах. Хатто буи тагйирхурдаи дауони рузадор дар пешгоуи
Худованд аз буи мушк хуштар аст. Агар цоуиле бар шахси рузадор цаул
намояд, ба у бигуяд, ки ман рузадор мебошам, ман рузадор мебошам».
Пас бандаи муъмин бояд бо истифода аз ин лахзахои камтакрор
он мохро бо боварй (аз руи имон) ва ба умеди ачру савоби илохй бар-
по дорад. Паёмбар (с) мефармояд: «Касе мохи Рамазонро аз руи имон
ва ба умеди ацру савоби Худованд барпо дорад, гуноуони гузаштаи у
бахшида мешаванд».
Салмон (р) ривоят мекунад, ки Расули Худо (с) дар охирин рузи
мохи шаъбон хутбае (суханроние) эрод намуд ва дар он аз чумла фар-
муд■. «Эй мардум؛ Инак, мюх؛и бузург ва мубораке бар с٠1р>и шумо соя аф-
канда ас Мохе, ки як шабаш (шаби Кадр) аз хазор ■М1ОХ бехтар ас
Мохе, ки Худованд рузаашро фарз ва киёми татаввуъ
ва ихтиёрй) гардонидаас Касе дар мох хислати яекеро ба 40 ова-
раб, баробари он ас ки фаризаеро дар дигар моххо дода бошад
ва касе фаризаеро дар он ба 40 овараб, баробари хафтод фарз дар мох-
уои дигар аст.
Мохи аст ва подоши бхшт Мохи хамдияй ва
дастггиристг. Мох١ес ки дар ризки бандаи луъмин афзоиш ва баракат
ба вуцуд меояд. Касе рузадореро дар ин мох ифтор диуад, он магфирати
гуноуон ва сабаби озодиаш аз оташ мегардад ва ба монанди он (руза-
дор) ацр дода мешавад, бе он ки аз ацри у чизе коста гардад».
Эй Росули Хубо (с
пайдо менамояд? Расули Худо (с) фармуд. «Худованд ин савобро барои
касе, ки рузадореро бо хурмое ё бо 4уръаи обе ва ё бо шири ба об омех-
тае ифтор диуад, низ ато менамояд.
Мох١ес ки аввали он рахматг, мяёнаи он магфират ва охираш озо-
аз оташ бошаб. Касе барои хидма гори худ дар И1Н мох сабукй ова-
рад, Худованд уро биёмурзад ва аз оташ озодаш намояд.
мох чахор хислатро бештар намоед, ки бю ду
Парвардигоратонро хушнуд месозед ва ду хислати дигараш барои худа-
тон зарурй. Он ду хисяате, ки ху?шну?дии Парвардгора-
тон мегарданд, яке шауодат додан аст бар ин ки хе4 худое ба 4руз Алло-
уи ягона вуцуд надорад ва дигар аз у магфират хостан аст. Аммо он ду
хислате, ки барои худатон зарурй аввал ин ки 4аннатро аз
Худованд бихоуед ва дуввум ин ки аз оташи дузах ба у паноу баред.
Хар касе рузадореро обе диуад, Худованд уро аз уавзи ман шарбате
бинушонад, ки то 4аннат дигар ташна нагардад
Пас мохи Рамазон барои башарият мохи хайру баракат. мохи саб-
ру худсози, мохи тачдиди имон, мохи талаби омурзиш, мохи афзунии
ризк, мохи ибодат, мохи дуъо, мохи эъмори чомеа, мохи дастгири ва
кумаки ниёзмандон ва хулоса, мохи расидан ба бихишт ва дури чустан
аз оташ аст. Муъмини босаодат дар ин мох метавонад ба тамоми ин
хушбахтихо ва пешрафтхо ноил гардад.
Руза дар поксози ва парвариши бадан хамон накши закотро дар
мол анчом медихад. Паёмбар (с) мефармояд: «Хар чиз закоте дорад ва
закоти бадан руза аст».24
Мохи Рамазон бехтарин фурсат барои ичобати дуъо ва орзухои
неки шахси рузадор мебошад. Паёмбар (с) мефармояд: «Дуъои шахси
рузадор уаргиз рад карда намешавад».25

Дар борамон

Инчунин кобед

Bez-nazvaniya-27

Сохти гуруххои хурд

Зери мафхуми сохти гурухи хурд, сохт ва хусусиятхои мавчудаи му- носибатхои байнихамдигарии аъзо- ёни он …

222222222222222