Главная / Илм / НАМОЗИ ТАРВЕХ

НАМОЗИ ТАРВЕХ

удованд мефармояд:
«Вокеан хам, он муъминоне растагор ва муваффак гардидаанд, ки
дар намозашон хошеъ ва фурутан бошанд».
Хушуъ ва фурутанй яке аз шартхои кабули ибодат, ба хусус намоз
ва омили растагорй ва комёбии шахси намозгузор мебошад. Намоз
хам, ки мухимтарин василаи илохй дар сохтани шахсияти инсон ва му-
ассиртарин равиши полоиши нафс ва тазкияи рух,и у мебошад, вакте
натичахои матлуби худро медихад, ки хушуъ чавхари онро ба вучуд
оварда бошад. Хушуъ бояд хам дар чаворих ва аъзои бадани шахси
намозгузор тахаккук ёбад ва хам ботин ва калбашро фаро гирад. Ху-
шуъ дар аъзо вакте хосил мегардад, ки оромиши нисбие дар анчоми
рукнхои намоз риоя гардад, яъне намоз бояд на бо тезй ва суръати аз
хад зиёд, балки бо охистагй ва эътидол ба чой оварда шавад.
Хушуи ботинй дар намоз ба маънои баёд овардани азамату бу-
зургии Худованд ва эхсос намудани хузури у дар калби худ мебошад.
Намозгузор бояд эхсос намояд, ки вай дар пешгохи Худованд карор
гирифтааст ва бо у роз мегуяд ва аз у баровардани ниёзхои худро ме-
хохад. Ин маъно вакте барои намозгузор хосил мегардад, ки оятхои
Куръонро бо диккату тааммул дар намоз тиловат намояд. Пас шахси
намозгузор бояд барои хосил намудан ва нигох, доштани хузури калб
ва макоми олии намоз кушиш намояд.
Вакте мохи Рамазон фаро мерасад, фурсатхои нотакроре дар их-
тиёри бандаи муъмин карор мегиранд, мохе, ки ибодат ва аъмоли нек
дар он аз хар вакти дигар бехтар ва боарзиштар аст. Бояд шахси на-
мозгузор хузури калб ва холати оромишро дар намозхояш дар ин фур-
сатхои гуворо ба сурати зебое тахаккук бахшад ва баракоти он айём-
ро барои худаш дучандон гардонад.
Афсус, ки имруз намозгузори мусалмон намози таровехро бо сур-
ъат ва тезие ба чой меоварад, ки дар он на хузури калб хосил мегардад
ва на оромиши нисбие дар анчоми рукнхои намоз риоя мешавад, бал-
ки хамчун бори сангине дар чанд дакика мехохад аз он халос гардад.
Агар бандаи муъмин барпо доштани шабхои мохи Рамазон ва исти-
фода аз баракоти он мохро дар хамин гуна намоз хондан бинад, пас
бидонад, ки Парвардигор ба чунин намозгузоре «вой» гуфтааст, он чо
ки мефармояд: 
«Пас вой бар он намозгузороне, ки аз намози худ гофил ва бехаба-
ранд…».
Дар хадиси шариф низ омадааст, ки «Чунин намозе торику сиёх ба

؛хамон тавре ки маро з зайя ани» (Худо туро з
؛؛ки бо хушуъ ва ба таври комия барузор мегарда,
нурони ба ва ба сохибаш мегуяд: «Хафизакаоху камо
х،014٠я^؛т1а1н٠1я (Худо туро хифз намю٠яс>, ١1и тавре маро хифз намудй!).
Бандае, ки мавриди иноёти Худованд карор гирифта, ифтихори
бандагии уро ба даст овардааст, набояд бо намози беруш худро ба
азобу сарзаниши Худованд ру ба ру созад, балки бояд кушиш намояд,
то намози боруху маъное ба пешгохи Худованд арза дорад ва вучу-
дашро бо нури он зинда созад.

Дар борамон

Инчунин кобед

Bez-nazvaniya-27

Сохти гуруххои хурд

Зери мафхуми сохти гурухи хурд, сохт ва хусусиятхои мавчудаи му- носибатхои байнихамдигарии аъзо- ёни он …

222222222222222