Главная / Маданият ва санъат / Рохи боаклонаву бохирадона идора кардани хоб

Рохи боаклонаву бохирадона идора кардани хоб

Хангоми хоб дидан мо мутлако озод мебошем. Монеъахо, яъне вакт, фазои махдуд, конунхои мантик ва хатто вичдон ба назар гирифта намешаванд ва мо бо он чанд пешравихои гузарандаамон дар ин лахзаи хоббини худамонро хамадону хамакор мехисобем. Ба хотири он ки хамаи чизхои дар хоб созандаамон аз они худамон мебошад, Фрейд диккати махсусро ба хоб додаст. Агар мегуфт у хобби касро фахмидед, пас худи шахсро фахшда метавонед.

Дар усули бохирадона идоракунии хоб мо махз ба хобхои барномашудаи бошуурона сохтаи худ(хобхои фармоиши) барои халли: проблемахои пайдошуда кордор мешавем. Фрейд хобхои табии, яънё худбахуд руйдиханда сарукор дошт бинобар ин онхо дар усулй болой номувофик мебошанд. Мо пешакй ббяд барномаи мавзуъи хобамонро созем, то ки онхоро ба манфйати худамон хал кунем, яъне аз фоидааш истифода бурда кз паси назоратй зиндагии худ шавем.

1-380Омузиши идоракунии хоббини се этапро дар бар мегирад.Аввал мо ба ёд овардани хобби дидаамонро бояд омузем. Касе, ки ман хоб намебинам мегуйд дуруг мегуяд ё ки маризие дорад, ки сабаб ба ёд овардани онро надорад. Чунки вакге, ки аз хаёти мо хобро берун кардем, аллакай баъди чанд руз норасоихои аклони ва эхсосии чидди сар мешаванд.

Хоб чихеле, ки гуфтем хусияти пешгуикуни ва таъкидкунандаги дорад. Муаллифи китоби Идоракунии бохирадонаи интеллект (Х. Силва)боре то соати 2-и шаб кор мекунад ва дар хоби айёниаш дар партави нури равшан аввал се ракам 3-4-3-ро мебинад; Баъд ракамхои дигар, яъне 3-7-3- ро мебинад. Ин ходиса панч дакика давом мекунад, яъне у хар вакт ин ду катори пайдарпайии ададхоро мебинад. У ин ракамхоро бо раками телефонхо, мошинхо ва г-ро ба ёд оварда бо онхо мукоисса менамояд, вале хеч алокаманде намеёбад. Рузи дигар у лотереяро бо нишондоди ракамхои дидааш мехарад ва сохиби 10000 доллар бурд мешавад. Ачоибот он аст, ки X. Силва чанд муддат буд, ки муфлис шуда ва ба пул сахт мухточ буд. У ин амалро кудрати Хиради Оли медонад.

Мумкин мегуяд Х.Силва инро баъзехо тасодуф ё такдир гуянд, пас нисбати чанд шогирдонам, ки ин усулро истифода бурда аз 30 000 то 50 000 бурд кардаанд чи мегуянд? Албатта принсипи лотерея чунон сохта шудааст, ки бурд камтар бошад, вале имкониятхои аклониву фаросати то ба дарачае тавоност, ки метавон адади бурдхоро то хади имконият зиёд намуд новобаста ба хохиши сохибони лотеря. Ва хам хастанд шахсоне ки мувофики конуниятхои назарияи ададхои ппнодуфи метаионанд ач лотерся бурдхои зиёд кунанд, ки албатта охири насиби шахсони башумор мебошад.

X. Силиа мегуяд, ки хоб шароити мусоидро барои гирифтани ахбор а:» Хиради Оли месозад. Ва у боз пештар мсраиад, яьнс чанги телефонии Хиради Олиро интизор нашуда мсхохад бо хохиши худаш ба у занг занад ва бо у алока намояд. Чи хеле, ки шахси имондошта метавонад бо Худованд алока дошта бошад ба воситаи дуою муночот пас мо метавонем бо ин усул бо Хиради Оли Силва Хиради Оли гайри Худо аст) алока намоем.
Усулхои алока бо Хиради Оли гуногун мебошанд. Бояд фахмид, ки ба умеди нури равшан нашуда рохи осон, яъне усули медитасияро интихоб намуд. Яъне пеш аз хама барномаи хохишу максад ва мароми худро тартиб дод ва пеш ач хоб медитасия карда бояд формулахои онро ба забон овард, масалан, « Манмехохам хоби дидаамро дар хотир нигох дорам.Ман хамаи хоби дидаамро дар хотир мегирам». Баъди ин бояд хоб кард ва дар пахлуи худ калам ва когаз гузошт. Хангоми аз хоб бедор шудан хамаи чизеро, ки аз хоби дидаатон дар хотиратон мондааст дар когаз нависед. Ва инро то мавриди малакаи навишта тавонистани хоби дида давом дихед. Ва ин аст кадами аввал.

Кадами дувеум.Хангоми медитасия пеш аз хоб дар бораи проблемаи хакикатан мавчуда, ки метавонед бо ёрии ахбори иловагй ва маслихат хар намоед фикр намоед.
Баъд аз паи барномасозии формулахо шавед: «Ман мехохам хобе бинам, ки маълумотхо дар бораи халли проблемаи ман дошта бошанд. Ман албатта чунш хобро мебинам ва онро бо мазмуни пуррааш дар хотир мегирам». Хангоми бедор шудан фикран холатхои равшану айёни хобатонро ба ёд оваред ва характ намоед то мазмуни онро пурра дарк намоед.

Мисоли дигар. Як нафар, ки дар мусобикаи мотосикронхо иштирок менамуд максад гузошт, ки барномасозни мусобикаи дар оянда мешударо ба воситаи хобаш омода намояд, то ки ягон ходисаи нохуши руй медодаро пешгири намояд. У хоб мебинад, ки дар мехмонии дусташ аст. Барои нахори дусташ ба у гизои болояш бо лубиёи хоми хокистарранг пур кардашударо медихад. Ду руз пас у ба сафар мебароад. Хаво хуб, рох хамвор Аз пеш факат як мошини боркаши хурд мерафт.

Хангоми ба мошин наздик у мебинад, ки вай аз лубиё пур аст. Яке хоби дидаашро ба ёд меоварад Ва суръати мотосиклро аз 65 ба 25 ва пас то 15 мил паст мекунад. Яке балони кафои мошин кушода мешааад ва мошин якбара шуда лубиёхо аз мошии мерезанд. Хушбахтона суръати мотосикл паст буд вагарна холи у чи мешуд факат худо медонад.

Дар борамон

Инчунин кобед

pir

Пири берахм – хикоя аз Кароматуллохи Мирзо

Додои Баходур ба охури говхо коху кунчора андохт, ба гусфандон алаф дод. Турбаи чавро аз …

222222222222222