Главная / Илм / Шартхои вочиб гардидани руза

Шартхои вочиб гардидани руза

Дини Ислом тамоми холатхои гуногуни инсонро, аз кабили тан-
дурустиву беморй, мархалахои синну солй, пириву чавонй, кудрату
тавоной ва ачзу нотавонй ва гайра дар вакти анчоми ибодатхо дар на-
зар гирифтааст ва онхоро бар хама ба таври яксон вочиб нагардони-
дааст, балки бар асоси таълимоти Ислом анчоми тамоми ибодатхо
пас аз фарохам гардидани мачмуаи шартхое, ки аз чониби шариат
пешбинй шудаанд, бар банда вочиб мегардад ва рузаи мохи Рамазон
низ вакте бар банда вочиб мегардад, ки шартхои зерин дар вай фа-
рохам омада бошанд. ин шартхо бар се кисманд:
а) Шартхои вочиб гардидани руза:
1. Ислом.
2. Булуг (ба синни балогат расидан).
3. Акл.
б) Шартхои вучуби адо:
4. Кудрати руза гирифтан.
5. Икомат (муким будан). 
6. Сиххат (тандурусти).
7. Покй аз хайзу нифос барои занон.
в) Шартхои сих,хати руза:
8. Ният.
9. Дурй аз муфсидоти руза.
Се шарти аввал шартхои вочиб гардидани руза, чахор шарти баъ-
дй шартхои вучуби адои руза ва ду шарти ахир шартхои дуруст гар-
дидани он мебошанд.
Бинобар ин, гирифтани рузаи мохи Рамазон бар кофирон, куда-
кони ба балогат норасида, одамони аз акл бегона, беморони дармон-
да, пирони бемадор, шахсони мусофир ва занони дар холи хайзу ни-
фос вочиб намебошад. Хамчунин, касе нияти руза накарда бошад, руз
то бегох гурусна бинишинад хам, он руза ба шумор намеравад. Зеро
дар баъзеи онхо шартхои вучуб ва дар баъзе дигар шартхои сиххати
руза тахаккук наёфтааст.

Дар борамон

Инчунин кобед

Bez-nazvaniya-27

Сохти гуруххои хурд

Зери мафхуми сохти гурухи хурд, сохт ва хусусиятхои мавчудаи му- носибатхои байнихамдигарии аъзо- ёни он …

222222222222222