Главная / Илм / ТАСБЕХИ ТАРОВЕХ,

ТАСБЕХИ ТАРОВЕХ,

Дар манобеъ ва сарчашмахои шаръ – Куръон ва суннат дар бораи он чизе, ки имруз бо номи тасбехи таровех шинохта мешавад, ривояте собит нашудааст. Аз амалкарди сахобагони киром танхо хамин кадар бармеояд, ки онхо пас аз хар чор ракъат намоз, ки бо ду салом баргузор мегардид, таваккуфи нисбие мена-муданд. Зеро онхо намози таровехро низ хеле дароз ва бо тааммул мехондаанд.

Дар Муваттаи имом Молик ривоят шудааст, Бакараро дар хашт ракъат (инамози таровех) мехонд. Агар онро дар дувоздах ракъат мехонд, мардум онро сабук мепиндоштанд» . Бинобар ин, онхо пас аз хар чор ракъат каме дам мегирифтанд ва хар кас дар нафси худ такбир, тасбех,, тахлил ва салавот мегуфт.

Баъдхо хамон такбиру тасбех, ва тахлили онхо ба сурати тасбехи таровех даромадааст, ки имруз дар сарзамини мо навъи хоссе аз он маъмул мебошад. Ба хар хол, вакте он бо садои дилангези кориён бо овози баланд хонда мешавад, руху калби намозгузоронро халоват мебахшад ва дар онхо таассуроти маънави ва рухиёти некеро ба вучуд меоварад. Дар дахаи ахир ва ё чанд шаби охири мохи Рамазон бошад, мардум бо сузу гудоз ва бо шавку шури имони ба ин мохи баракат ва хамчунин бо намози таровех ва барномаи хатми Куръони карим дар ин мох, хайру хуш менамоянд.

Тасбехи таровех дар мохи Рамазон

Субхона зи-л-мулки ва-л-малакут, субхона зи-л-изза-ти ва-л-ъазамати ва-л-куд-рати ва-л-кибриёи ва-л-ча-барут, субхонал-маликил-хаййиллазй ло яному вало ямут.

Суббухун, кудду-сун раббуно ва раббу-л-ма-лоикати ва-р-рух,. Ло илохаиллаллоху, настагфирулло ха ва насъалука-л-чанната ва наъузу бики мина-н-нор.

Эълоуссунан, бахши сеюм, Тасбехи таровехи дахаи ахири мохи Рамазон Тасбехи таровехи дахаи ахир

Субхона-л-х,аннони-л-ман-нон, субхона-л-малики-д-дай-ён, ал-маъруфи би-л-эхсон ва-л-мавсуфи би-л-гуфрон. Ал-вадоъ, алвадоъ, ё шахра Ра-мазон, алвадоъ, алвадоъ ё шахра-л-баракати ва-л-эхсон!.Алфирок, алфирок, ё шахра-т-таровихи ва-т-тасобихи ва хатми -Куръон!.

Аввалуху рахматун ва авсатуху магфи-ратун ва охируху ъиткун ми-на-н-нирон. Ло илоха иллал-лоху настагфируллоха ва нас-ъалука-л-чанната ва наъузу бика мина-н-нор.

Дар борамон

Инчунин кобед

images-19-1

Садакаи Фитр бар кй вочиб аст?

Пардохти садакаи Фитр бар хар касе, ки дорои шароити зерин бошад, фарз аст: 1. Мусалмон …