Главная / Илм / Тибби викои дар Ислом дар бораи Руза

Тибби викои дар Ислом дар бораи Руза

Хифз ва нигахдошти инсон аз назари чисми, рухи, акли ва ахлоки мухимтарин асл ва яке аз хадафхои бунёдии конунгузориро дар мачмуаи фикхи исломи ташкил медихад. Зеро хам аз дидгохи шаръ ва хам аз мавкеи илми хуб собит шудааст, ки чисми инсон аз хар чиз ва ё холате мутаассир гардад, он дар мачмуи рухиёти у таъсир мегузорад ва акли солим дар чисми солим парвариш меёбад ва шахси тавоно вазифахои шаръй ва аъмоли худро дар зиндаги аз одами заъиф бехтар анчом медихад.

Паёмбар (с) бо дарназардошти хамаи инхо мефармояд:
«Муъмини »тавоно дар Худо аиф бехтар ва хубтар аст ва дар хар кадоми онхо хайр вучуд дорад…».271
Вакте мо ба амрхо ва тавсияхои Ислом дар бораи таияи солим, хифзи покизаги ва риояи суннатхои фитрат ва манъи пурхури, манъи маводи мухаддир ва анвои мускирот, тахрими гушти худмурда, хун ва гушти хук дакиктар менигарем, дар онхо хадафхои олии Ислом дар хифзи бехдошти чисмонии инсон ва тадбирхои пешгирикунанда (тибби викои)-ро ба хуби мушохида менамоем.

>Вакте тавсияхои мукаррари Исломро дар бораи покизагии ахлоки, дури аз мухитхои олуда ба фасод, худдори аз зино ва тардомани ва амрхои катъии онро дар бораи хифзи чашм аз нигоххои шахватолуд, риояи сатри дини, худдори аз намоиши хусну зебоии худ ва аз хар гуна харакатхои машбух ва омезиши марду зани бегона (номахрам) ва ира бо тааммул мавриди барраси карор медихем, эхтимоми дини Исломро ба хифзи покизагии ахлокии чомеа, покизагии наслхо, химояи генофонди миллй ба таври равшан дарк менамоем ва дар онхо тадбирхои пешгирикунандаеро мушохида менамоем, ки чомеаи исломиро дар дарозмуддат аз беморихои вогир ва он касалхое, ки ба беморихои аср шинохта мешаванд ва имруз домангири чомеахои ахлокан бебандубор гардидаанд, хифз намудаанд.Хатто намоз, ки болотарин мазхари покизаги ва нуктаи пайванди банда бо Худо аст, аз назари равоншиносии динй дар таскини асабхо, бартараф сохтани дардхо, изтироботи ботини ва парешонихо, зудудани гамхо ва рехтани оромиш бар калби инсон василаи муассире ба шумор меравад. Расули Худо (с) мефармояд: «Эй Билол, намозро барпо дор ва моро бо он рохат ва оромии.
Руза яке аз пахновартарин бобхо дар ин замина буда, ба чисму рух ва акли инсон неруи масуният ва хамзамон ба калби у такво ва хештандори мебахшад, умри мавчуди зиндаро дароз ва нашоту фаъолияти зехни ва узви (органикии онро афзун мегардонад. Руза хамин тавр дар тачдид ва фаъол сохтани бофтахои бадан, ба хусус гадудхое, ки фаъолияти органикии онхо нашъу намо ва бинои чисм ва ба танзим даровардани коркарди хазм аст, таъсири босазое дорад.
>Барномаи ибодатхо, тавсияхои ахлоки ва мачмуаи гаронбахои фикхи дар Ислом илова бар он ки ибодат ва робитаи банда бо Худо, муносибатхои фимобайни мардум ва фаъолиятхои ичтимоии онхоро ба танзим медароранд ва илова бар хикматхои гуногуне, ки дар онхо нухуфтааст, ба таври барчастае хусусияти тибби викоиро низ доро мебошанд.

Дар борамон

Инчунин кобед

images-19-1

Садакаи Фитр бар кй вочиб аст?

Пардохти садакаи Фитр бар хар касе, ки дорои шароити зерин бошад, фарз аст: 1. Мусалмон …