Утоки донишчу

Донишчуёни хушхол: Танаффус  – 20 дакика гуфтам ман ба донишчуён“.  Ин кадар кам“ чавоб додаанд онхо “. Илтимос 30 дакика мухлат дихед”. “ Хуб то 15 то кам, 7 аммо баъдан зуд баргардед “ зеро мо холо кори бисёр дорем.

“Ташаккури зиёд, шумо хело мехрубонед“ гуфтанд онхо ва ба берун рафтанд.

donishjuМан на он кадар мехрубонам, танхо…. Ман хам бояд 30 дакика дам бигирам. Дарс хело мушкил аст. Хама хастаанд, ман низ хамчунин. Би- лохира танаффус шуд. Ин курси забономузи хело душвор ва сахт аст. Хар руз муддати чор соат забони олмони меомузем. Душвор аст барои донишчуён, барои омузгор низ. Чор соат барномаи таъсирнок ва чо- либу диккатчалбкунанда. Донишчуён хар руз пас аз нисфирузи бозиву хушхоли мехоханд.

Хонумон в чанобон! Имруз ман ба шумо мавзуи..ро шарх медихам.

Аккузатив ба хайси Аператив ва чойивазшавии калима ба хайси хад- ди имкон. Хело мутаассифам, зеро на хама донишчуён ба дарс диккати махсус доранд. Имруз хеле рузи душвор буд. Хама бехоланд, касе хохиши сухан карданро надорад. Аммо ин хам мегузарад. Хаво бошад дар берун 30 дарача аст. На он кадар хавои хуб барои донишомузон. Дар Утоки донишчу чи дарача аст?

На, фарк надорад, холо танаффус аст ку. Кахва ва якчанд ширини … боз давом медихам корро. Ман ба мисли харвакта ба кахвахонаи донишгох меравам. Ман мехохам танхо бошам. Ман бояд каме истирохат карда ором шавам. Аммо баъзан вакт донишчуён меоянду аз ман чизеро суол мекунанд. Дар вакти дарс тамоман гап намезананд ва холо дар танаффус бошад гайриинтизор меоянд. Аммо ба ин нигох накарда ман ба саволхои онхо чавоб мегуям. Як дарси хурди алохида ва бо хамин танаффус низ ба анчом расид. Ва боз баъзан вакт ман худро аз донишчуён пинхон медорам. Дар дахлез руи худро бо мачалла мепушонам.

То хол як миз холист. Ман он чо менишинам. Як кахва ва як ширини басанда аст. Дар паси ман як гурух донишчуён нишаста буданд, 6-7 до- нишчу. Хушбахтона ки онхо донишчуёни ман нестанд.

Ман овози хандаро аз пушти худ шунидам. Гурухе ки дар паси ман нишаста буданд онхо хело хушхол буданд шухи мекарданд бо якдигар сухбатхо мекарданд. Дар хакикат ин хуб аст ва бояд чунин бошад. Барои чи донишчуёни гурухи ман чунин нестанд? Ман якчанд калимахояшон- ро шунидам: Консерт, семинар, музди соати кори. Вокеан хам хаёти донишчуён ачиб аст.

Зиддият байни онхову донишчуёни гурухи ман мавчуд аст. Дар да- воми дарс мо дар бораи мавзуъи якзайл гап мезанем: Ман мегуям ба- чахо! Онхо баъзеашон «лаббай» мегуянд, баъзеашон тамоман чавоб намедиханд. Ин як холати ачиб аст. Холо танаффус аст, онхо бо забони модарии худ бо якдигар сухан мегуянд, зеро холо озоданд.

Ба хар хол ин гурух донишчуёни хуб дорад. Ба онхо менигарам ва даврони чавонии донишчуиям ба ёдам меоянд.

Пас аз кахвануши дубора ба дарс бармегардам. Зеро вазифаи ман аст шавку завки ононро ба дарс бедор намоям. Ба соатам менигарам, аллакай ду дакикаи дарс гузаштааст. Ман каме дер кардам аммо хеч боке надорад. Зеро ин сабаб дорад. Мехостам дар дохили синфхона нигарам ва бубинам, ки донишчуён дар набудани ман ба чи коре машгул хастанд. Дар дасти хамаашон телефон буд, танхо ду нафар телефон надоштанд ва бо хам сухбат мекарданд.

Рузикулов Фарзон – донишчуи курси сеюми гурухи 310, ихтисоси олмони

Дар борамон

Инчунин кобед

pir

Пири берахм – хикоя аз Кароматуллохи Мирзо

Додои Баходур ба охури говхо коху кунчора андохт, ба гусфандон алаф дод. Турбаи чавро аз …

222222222222222