Главная / Илм / ВАЗЪИ СИЁСИИ ЧАХОН ДАР СОЛХОИ БАЪДИ ЧАНГИ

ВАЗЪИ СИЁСИИ ЧАХОН ДАР СОЛХОИ БАЪДИ ЧАНГИ

Чанги дуюми чахон бо галабаи куввахои зидди гитлери ба итмом расид. Дар галаба сахми давлати Шурави басо калон буд. Зеро то кушода шудани фронти дуюм дар Аврупо Иттиходи Шурави яккаву танхо ба мукобили Олмон ва иттифокчиёни он мечангид. Баъди ба охир расидани чанг дар чахон дигаргунихои калон ба амал омаданд. Баъд аз шикасти фашизм барои ба даст даровардани истиклолияти мамлакатхое, ки садсолахо дар зери асорати мамлакатхои бузург буданд, заминахои сиёси ба амал омаданд. Як катор давлатхои Аврупо, Амрикои Лотини ва Осиё сохибихтиёр гаштанд. Аз чумла Хиндустон, ки зиёда аз дусад сол дар итоати Британияи Кабир буд, соли 1949 давлати мустакил гардид. Инчунин Индонезия, Миср ва дигар давлатхо бо рохи тараккиёти мустакилона кадам ниходанд. Харакати милли-озодихохи махсусан дар китъаи Африко чараёни босуръат гирифт. Соли 1960 якбора 17 давлати ин китъа истиклолият ба даст дароварданд. Баъди як сол дар китъаи Африка 62-давлати мустакил пайдо шуданд.
Хамин тавр натичаи аввали чанги дуюми чахон ин дар пурзур гаштанн харакати милли-озодихохи ва арзи вучуд кардани мамлакатхои нав мебошад.
Аз сабаби тезу тунд гаштани харакати милли-озодихохи солхои 60-умро соли Африка номиданд.
Хамин тавр натичаи аввали чанги дуюми чахон пурзур гаштанн харакати милли-озодихохи ва арзи вучуд кардани мамлакатхои нав мебошад.
Натичаи дуввуми чанг ташкил ёфтани системаи чахонии сотсиалисти аст. Пеш аз хама баъди ба охир расидани чанг дар Аврупо дигаргунихои кули ба амал омаданд. Давлатхои аз зулми фашизм озод шуда истиклолияти давлати ба даст дароварданд. Албатта пешрафти минбаъдаи сиёсии давлатхои аз фашизм озодшуда ба давлатхои абадкудрати иттиходи зидди гитлери вобаста буд.
Кушунхои шурави дар озод намудани халкхои Аврупо аз зери зулми фашизм сахми асоси бозиданд. Аз ин ру халкхои Аврупо лашкари Сурхро хамчун озодкунандагони худ мепиндоштанд ва нисбат ба Шурави таваччи зиёд пайдо карданд. Аз тарафи дигар дар рафти муборизаи зидди Олмони гитлери дар ин мамлакатхо фронти халки- демократи ташкил ёфт, ки рохбарияти онро дар аксар мавридхо коммунистон ба зима доштанд. Ин ду омил барои муайян намудан ва интихоби сохти сиёси-ичтимоии давлатхои навтаъсис таъсир расонданд. Хамин тавр Лахистон, Мачористон, Югославия, Чехословакия, Албания, Руминия, модели Шурави тараккиётро пеш гирифтанд. Дар масъалаи Олмон дар байни иттифокчиён ихтилофхо пайдо
шуданд. Давлати Шурави тарафдори давлати ягонаи Олмон аз фашизм ва милитаризм озод буд. Иттифокчиён ба ин рози нашуда дар зоннаи окупатсионии худ Чумхурии
Федеративии Олмонро таъсис доданд. Дар чавоб дар кисми шарки – зоннаи ишголкардаи артиши Шурави Чумхурии Демократии Олмон ташкил ёфт. Олмон ба ду давлати мустакил таксим шуд.
Дар Осиё он кисматхое, ки артиши Шурави аз истилои давлати Чопон озод карда буд, давлатхои демократи – халки дар як кисми Корея ва Ветнам барпо шуданд, ки дар натича ин давлатхо низ ба ду кисм таксим шуданд.
Ин дигаргунихои кули дар чахон: пурзур шудани харакатхои милли-озодихохи ва ташкил ёфтани системаи чахонии сотсиалисти доираи реаксионии иртичоии капиталистиро ба ташвиш овард. Бо ташабуси ИМА соли 1949 мамлакатхои сохили бахри Атлант иттиходи харбии худ бо номи НАТО-ро ташкил доданд. Ба ин иттиход ИМА, Фаронса, Инглисистон, Белгия, Испания ва дигар давлатхо дохил мешуданд. Соли 1955 иттиходи харби мамлакатхои сохилхои укёнуси Хинд дохил шуда, итиходи СЕАНТО ном гирифт. Ин иттиходияхои харби ба мукобили давлати Шурави ва иттиходияи давлатхои демократияи халки равона карда шуда буданд.
Давлати Шурави барои бехатарии худ чорахои чавоби андешид. Соли 1953 Иттиходи Шурави бо якчоягии мамлакатхои Аврупо иттиходи харбии паймони Варшаваро таъсис доданд.
Барои хамкории иктисоди байни давлатхои лагери сотсиалисти соли 1949 Шурои ёрии байнихамдигари таъсис дода шуд. Дар байни аъзоёни (давлатхои) ин ташкилот барои мувофика гардонидани иктисодиёт интегратсияи иктисоди чорахои амали андешида шуданд.

Дар борамон

Инчунин кобед

Bez-nazvaniya-27

Сохти гуруххои хурд

Зери мафхуми сохти гурухи хурд, сохт ва хусусиятхои мавчудаи му- носибатхои байнихамдигарии аъзо- ёни он …

222222222222222