Илм

Нависанда – Валерий Михайлович Воскобойников

valeri-mixaylov

Валерий Михайлович Воскобойников – нависан- даи бачагон, муаррих ва публисисти машҳури рус якуми апрели соли 1939 дар шаҳри Ленинград (ҳозира Санкт-Петербург), дар хо- надони омузгорон таваллуд ёфта, дар сесолаги шоҳиди саҳнаҳои даҳшатбори муҳо- рибаву муҳосираи шадиди зодгоҳи азизаш гардидааст. Баъди солиёне ҳамон лаҳ- заву саҳнаҳои хотирнишину фаромушнопазири кудаки- ро ба …

Муфассал »

Абуалӣ Сино дар 34 солагӣ чиқадар молу мулк дошт?

sino-34

ВАЗИРИ ҲАМАДОН «Синни ман аллакай ба сиву чаҳор расидааст, – аз фикр мегузаронд Абуалӣ, ба тарафи дарбори ҳокими Ҳамадон рафта истода. – Ин айёми ҷамъбасти самараҳои нахустини ҳаёти инсон аст. Айёмест, ки аллакай таҳкурсиву деворҳои иморати зиндагй сохта шуда, барои комилан аз даст баромадани бино танҳо бомашро пушондану дарунашро андовидан …

Муфассал »

Маркетинги навовариҳои технологӣ ва ихтироот

32176

Миқдори асосии навовариҳо бевосита дар корхонаи саноати ба вуҷуд оварда мешаванд. Ин бо як қатор сабабҳо алоқаманд аст. Пеш аз ҳама, дар корхонаҳо миқдори зиёди кадрҳои муҳандиси-техники ва илми тамазкур дода шудааст. Дуюм, корхонаҳо, дорои заминаи озмоиши-таҷрибави буда, коркардҳои худро дар шакли модди таҷассум менамоянд ва бо ҳамин ба татбиқи бомуваффақияти …

Муфассал »

Муҳити маркетингии муассисаҳои илми-техники ва қисмҳои ҷузъии он

5titul

Муҳити маркетинги муассисаҳои илми – техники аз қисмиҳои зерин иборат мебошад: Муасисаҳо. Ба муассисаҳои илми-техники муҳим аст, ки инҳоро ба эътибор гиранд: таҷҳизот ва адабиёти илмИ барои ба ҷо овардани тадқиқоти ба нақша гирифташуда мувофиқат мекунанд ва истифода мешаванд; маводи барои тайёр кардани намунаҳои лаборатори ва таҷрибави зарур истифода мешаванд; …

Муфассал »

Усулҳои баҳодиҳии самаранокии лоиҳа

dfdf

Асоси баҳодиҳии самаранокии лоиҳаро таҳлили қиёсии ҳаҷми сармоягузориҳои пешниҳодшаванда ташкил медиҳад. Вобаста ба давраҳои гуногуни амалигардонии лоиҳа, бузургиҳои муқоисашаванда метавонанд ҳархела бошанд. Аз ин сабаб масъалаи муҳими муайянкунии самаранокии лоиҳа низ чун муайянкунии самаранокии техника ва технологияи нав – масъалаи муқоисаи (таносуби) даромаду хароҷот ба ҳисоб меравад. Сабаби ҳисобкунии муқоисавӣ дар …

Муфассал »

Принсипҳои таҳлили лоиҳаи инноватсионӣ

inova

Дар асоси амали лоиҳавӣ ба фаъолияти сармоягузорӣ ва инноватсионӣи корхона принсипи воридшавии пулӣ мавҷуд аст. Барои ҳамин самаранокии тиҷоратӣ дар асоси тавсияҳои методологии баҳои самаранокии лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва интихоби онҳо барои маблағгузорӣ муайян карда мешавад. Ба сифати нишондиҳандаҳои асосии лоиҳаҳои инноватсионӣ тавсияҳои таълимоти муқарар карда мешавад: самаранокии молиявӣ (тиҷоратӣ), ки …

Муфассал »

Идоракунии лоиҳавии фаъолияти инноватсионӣ

Корхонаи иноватсионии ширбарори каймок ва кефир

Гузаришба иқтисоди бозорӣ ва барқароршавии модели муосири рушди иқтисодӣ талаб менамояд, ки дар ҳама марҳилаҳои даври истеҳсолӣ ҷараёнҳои инноватсионӣ фаъол гардонида шаванд. Барои амалисозии ин кор зарур аст, ки хусусияти меҳнат, техникӣ-технологӣ, ташкилӣ, инчунин усулҳои идоракунии фаъолияти инноватсионӣ тағйир дода шаванд. Чунин тағйирот мукаммалагардонии усулҳои менеҷменти инноватсионӣро тақозо менамояд. Мукаммалгардонии …

Муфассал »

Усулҳои паст намудани таваккал (риск)

moshin

Мақсади паст намудани таваккал ин паст намудани номудан дар сохтори беруна ва дохилии ташкилот, баланд бардоштани саҳеҳияти ояндабинии муҳимияти омилҳои миқдории таваккал ба ҳисоб меравад. Барои ин аз як тараф, баланд бардоштани дақиқияти ояндабинии омилҳои таваккал бо роҳи такмили таъмини ахбори идоракунии таваккал зарур мебошад ва аз дигар тараф, истифода …

Муфассал »

Мониторинг ва таҳлили омилҳои берунава дохилии таваккал

upravlenie_110417

Мониториг – ин мушоҳидаи беисти нишондиҳандаҳои объект бо мақсади назорати иҷроиши он мебошад. Ба омилҳои берунаи таваккал мансуб мебошанд омилҳои макромуҳит, инфрасохтори минтақа ва микромуҳити ташкилот. Ба омилҳои макромуҳит мансуб мебошанд байналхалқӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ – демографӣ, ҳуқуқӣ, экологӣ, илмӣ – техникӣ, маданӣ ва ғайра. Ба омилҳои инфрасохтори минтақа (мезомуҳит) …

Муфассал »

Асосҳои методии идоракунии таваккали фаъолияти инноватсионӣ

Новое здание

Дар низоми идоракунии ташкилот идоракунии таваккал қисми таркибии зернизоми коркард ва амалисозии қарорҳои идоракунӣ ба ҳисоб маравад. Ҳамин тавр, идоракунии таваккал на танҳо барои паст намудани таваккал, балки барои баланд бардоштани сифату асоснокии қарорҳои идоракунӣ (махсусан стратегӣ) ташкил карда мешавад. Ҷузъҳои «даромад»-и ҷараёни коркарди қарор метавонанд мушкилотҳои зиёдро ба вуҷуд …

Муфассал »