Хабарҳои охирин

Принсипҳои таҳлили лоиҳаи инноватсионӣ

inova

Дар асоси амали лоиҳавӣ ба фаъолияти сармоягузорӣ ва инноватсионӣи корхона принсипи воридшавии пулӣ мавҷуд аст. Барои ҳамин самаранокии тиҷоратӣ дар асоси тавсияҳои методологии баҳои самаранокии лоиҳаҳои сармоягузорӣ ва интихоби онҳо барои маблағгузорӣ муайян карда мешавад. Ба сифати нишондиҳандаҳои асосии лоиҳаҳои инноватсионӣ тавсияҳои таълимоти муқарар карда мешавад: самаранокии молиявӣ (тиҷоратӣ), ки …

Муфассал »

Идоракунии лоиҳавии фаъолияти инноватсионӣ

Корхонаи иноватсионии ширбарори каймок ва кефир

Гузаришба иқтисоди бозорӣ ва барқароршавии модели муосири рушди иқтисодӣ талаб менамояд, ки дар ҳама марҳилаҳои даври истеҳсолӣ ҷараёнҳои инноватсионӣ фаъол гардонида шаванд. Барои амалисозии ин кор зарур аст, ки хусусияти меҳнат, техникӣ-технологӣ, ташкилӣ, инчунин усулҳои идоракунии фаъолияти инноватсионӣ тағйир дода шаванд. Чунин тағйирот мукаммалагардонии усулҳои менеҷменти инноватсионӣро тақозо менамояд. Мукаммалгардонии …

Муфассал »

Лоиҳаи инноватсионӣ ҳамчун шакли нави ташкили навоварӣ

Хонахи нав дар Душанбе повороти Аэропорт

Мафҳуми «лоиҳаи инноватсионӣ»-ро аз якчанд нуқтаи назар маънидод кардан мумкин аст: ҳамчун маҷмӯи чорабиниҳо барои ноилшави ба мақсадҳои инноватсионӣ; ҳамчун ҷараёни амалисозии фаъолияти инноватсионӣ; ҳамчун бастаи ҳуҷҷатҳое, ки чорабиниҳои қайдшударо асоснок ва тавсиф мекунад. Ҷанбаҳои зикршуда аҳамияти лоиҳаи инноватсионӣро ҳамчун шакли ташкил ва идораи мақсадноки фаъолияти инноватсионӣ зоҳир менамоянд. Лоиҳаи …

Муфассал »

Усулҳои паст намудани таваккал (риск)

moshin

Мақсади паст намудани таваккал ин паст намудани номудан дар сохтори беруна ва дохилии ташкилот, баланд бардоштани саҳеҳияти ояндабинии муҳимияти омилҳои миқдории таваккал ба ҳисоб меравад. Барои ин аз як тараф, баланд бардоштани дақиқияти ояндабинии омилҳои таваккал бо роҳи такмили таъмини ахбори идоракунии таваккал зарур мебошад ва аз дигар тараф, истифода …

Муфассал »

Мониторинг ва таҳлили омилҳои берунава дохилии таваккал

upravlenie_110417

Мониториг – ин мушоҳидаи беисти нишондиҳандаҳои объект бо мақсади назорати иҷроиши он мебошад. Ба омилҳои берунаи таваккал мансуб мебошанд омилҳои макромуҳит, инфрасохтори минтақа ва микромуҳити ташкилот. Ба омилҳои макромуҳит мансуб мебошанд байналхалқӣ, сиёсӣ, иқтисодӣ, иҷтимоӣ – демографӣ, ҳуқуқӣ, экологӣ, илмӣ – техникӣ, маданӣ ва ғайра. Ба омилҳои инфрасохтори минтақа (мезомуҳит) …

Муфассал »