Хабарҳои охирин

Мафҳуми гурӯҳи хурд ва коллектив

bez-nazvaniya-11

Ҳар як инсон ҳамчун субъекти муносибатҳои иҷтимоӣ дар тӯли ҳаёт вобаста ба хусусиятҳои хоси муҳити зисти худ психология ва рафтори ба худ хосро до- ро мешавад. Ӯ дар ин давом бо атрофиён дар робита шуда, бо ҳамин моҳияти иҷтимоии худро нишон медиҳад. Ҳар гуна ҷамъият дорои сохти мураккаби иҷтимоӣ буда, …

Муфассал »

Худбаҳодиҳӣ ва дараҷаи иддаои шахс

bez-nazvaniya-10

Баҳодиҳӣ ва худбаҳодӣ яке аз унсурҳои муҳими сохти шахс ба шумор мераванд, ки нисбат ба дигар масъалаҳои он бештар мавриди тадқиқ қарор ёфтаанд. Инсон тавассути дар си- стемаи муносибатҳои ҷамиятӣ иштирок намудан ва бо одамон муошират карданаш, худро чун субъекти ҳолат, амал ва протсессҳои психикии худ эҳсос мекунад ва нис- …

Муфассал »

Мароми рафтори шахс

bez-nazvaniya-26

Барои ба ин ё он рафтор, амал ё фаъолияти муайян баҳо додан, маром ва сабабҳои водоркунандаи онҳоро донистан зарур аст. Фаъолии шахс бо талаботҳои ӯ зич алоқаманд аст. Талабот асоси пайдо- иши маромҳост. Агар маромҳо қонеъ гардонидани тала- боти муайяни ягон фаъолияти инсонро дар бар гирад, он гоҳ онҳо ҳамчун …

Муфассал »

Талаботи шахс

bez-nazvaniya-25

Талабот заминаю сарчашмаи фаъо- лии одам мебошад. Одамон вобаста ба зарурат ва ниёзма- ндӣ намудҳои мухталифи фаъолиятро амалӣ мегардо- нанд. Талабот сабаби инкишофи организм, фард, шахс ва умумияти иҷтимоӣ буда,барои бунёди амалигардии ша- роитҳои барои мавҷудияти инсон зарур имконият медиҳад. Шароитҳои барои инкишофи одам ҳаётан муҳимро ба се гурӯҳ тақсим …

Муфассал »

Равияи шахс

bez-nazvaniya-24

Равияи шахс – ин системаи арзишҳои шахс, маҷмӯи талаботҳои асосии ӯ, маромҳои устувори рафтор ва сифати асосии низомофарини шахс мебошад. Системаи арзишҳои шахс асоси муносибатҳои гуно- гунранги шахс ба воқеият мебошад. Чунин хусусиятҳои равияи шахсро фарқ мекунанд: Аҳамияти иҷтимоӣ доштани муносибатҳои шахс, дараҷаи арзиши ҷамъиятӣ доштани онҳо – дар доираи …

Муфассал »