Хабарҳои охирин

Сохти психологии шахс

bez-nazvaniya-23

Ҳамаи қисматҳои идоракунандаи фаъолияти одам – протсессҳои маърифатӣ, иродавӣ ва эмотсионалӣ дар ягонагии ногусастанӣ амал карда, фаъолияти психикии одамро ташкил медиҳанд, ва дар ба- робари ин хусусиятҳои психикии шахсро ифода менамо- янд. Қисматҳои таркибии шахсро ҷудо карда, онҳоро чун маҷмӯи имкониятҳои психикию идоранамоии фард бар- расӣ кардан зарур аст. Шахс …

Муфассал »

Иҷтимоишавии шахс

bez-nazvaniya-22

Иҷтимоишавӣ – ин дар асоси аз худ кардани арзишҳои иҷтимоӣ ва тарзҳои рафтори барои ҷомеа муфид, ташаккул додани қобилияти шахс барои бурдани фаъолияти ҳаётӣ дар ҷомеа мебошад. Одам дар раванди иҷтимоишавӣ меъёрҳои иҷтимои- ро аз худ намуда, молики тарзҳои иҷрои нақшҳои иҷти- моӣ ва малакаҳои ҷамъиятӣ мегардад. Иҷтимоишавӣ – ин …

Муфассал »

Таносуби омилҳои биологӣ ва иҷтимоӣ дар инкишофи психикии шахс

bez-nazvaniya-21

Одам бо нишонаҳои муайяни қобилияту ис теъдодҳои ирсӣ ба дунё меояд. Ағлаби онҳо би- сёрмаъноянд: дар асоси онҳо сифатҳои мухталифи шахс ташаккул ёфта метавонанд. Барои амалӣ гардидани он раванди тарбия нақши ҳалкунанда мебозад. Воқеан имкониятҳои тарбия бо хусусиятҳои ирсии фард низ алоқаманд мебошанд. Асоси ирсии организми одам хусусиятҳои анатомӣ- физиологӣ, …

Муфассал »

Шахс, фард ва фардият

bez-nazvaniya-8

Шахс фарди бошуур буда, ҳамчун субъекти муносибатҳои иҷтимоӣ, ба- рандаи сифатҳои арзишноки иҷтимоӣ Мо одатан дар радиф бо шахс мафҳумҳои одам, фард ва фардият низ мавриди истифода қарор медиҳем. Ин ма- фҳумҳо хусусиятҳои худро доро бошанд ҳам, дар бароба- ри инба ҳамдигар алоқаи зич доранд. Одам мафҳуми нисбатан умумию ҷамъбасткунанда …

Муфассал »

Муҳаммад Ғазолӣ

bez-nazvaniya-20

(1058-1111) аз ҷумлаи бузургтарин мутафаккирони тоҷику форс аст, ки дар инкишофи тамад- дуни тамоми халқҳои Шарқи мусулмонӣ нақши ниҳоят бузург бозидааст. Ӯ намояндаи фалсафаи калом мебошад. Ғазолӣ соли 1058 дар шаҳри Тӯси Эрон таваллуд ёф- тааст. Ӯ маълумоти ибтидоиро дар Тӯс гирифта, мадраса- ро низ дар ин ҷо хатм намудааст. …

Муфассал »