Хабарҳои охирин

Носири Хисрав

bez-nazvaniya-19

1004-1088) мутафаккири бузурги тоҷик буда, дар шаҳри Қабодиён, ки дар _ҷанубии Тоҷики- стон мавқеъ дорад, ба дунё омадааст. Ӯ дар солҳои 30- юми асри XI ба сифати шоир ва олими забардасти замон ном баровард. Носири Хисрав таҳти таъсири пайравони исмоилия ба ин мазҳаб майл пайдо карда буд. Исмоилиён як шохаи …

Муфассал »

Ташаккули афкори психологӣ дар

bez-nazvaniya-18

Афкори психологии мутафак- кирони тоҷику форс дорои таърихи беш аз ду ҳазорсола мебошад ва он дар баробари ташаккулу инкишофи донишҳои фалсафӣ рушду нумӯъ ёфтааст. Ақидаҳои зардуштия, монавия ва маздакия, ки дар аҳди бостон ривоҷ доштанд, саршор аз маъниҳои фал- сафиву психологӣ буданд. Бояд қайд кард, ки афкори психологӣ дар мутафак- …

Муфассал »

Муборизаҳои фикри дар психология

bez-nazvaniya-17

Предмет, метод ва вазифаҳои психо- логия дар давраи аввали му- стақилшавии он ба дигаргуниҳои зи- ёде дучор омад. Анъанаҳои В.Вундтро психологи америкоӣ Э.Титченер давом дод. Ӯ дар университети Корнели ИМА кор мекард. Ӯ чун В.Вундт предмети психологияро дар таҷрибаи бевосита медид. Номи равияи илмии Э.Титченер психологияи структурӣ буд, ки бархилофи …

Муфассал »

Рушди донишҳои психологӣ дар асри XIX

bez-nazvaniya-16

Дар нимаи дуюми асри XIX барои ташаккулу инкишофи донишҳои психологӣ    шароитҳои мусоиди воқеӣ ба амал омаданд. Доир ба Н.Я.Грот менависад, ки зуҳуроти ҳамарӯза, яъне баромадани осори нав доир ба масъалаҳои психологӣ ба он фикр моро мебарад, ки илми психология қобилияти инкишофёбиро дорад ва ӯ ин воситаҳоро соҳиб аст. Доир ба …

Муфассал »

Афкори психологӣ дар фалсафаи классикии немис

bez-nazvaniya-15

Философияи эмпирикӣ ки дар Англия пайдо шуда буд, дар нимаи дуюми асри XVIII туфайли тарҷумаи асарҳои Д.Юм, Д.Гартли оҳиста-оҳиста ба Германия гузашт. И.Кант (1724-1804) аз бузургтарин мутафаккирони ин давра шинохта шудааст. Ӯ асосгузори идеализми клас- сикии немис аст, ки идеяҳои диалектикаро аз нав барқарор намудааст. Ӯ зидди эмпирияи Волф Х. …

Муфассал »