Архив Месяца: May 2023

БА ИСТИКБОЛИ МОХИ РАМАЗОН

images-3

амазон мохи нузули Куръон, мохи кушода шудани дархои рахмати Худованд ва мохи оози нузули вахй ба хазрати Мухаммад (с) – паёмбари бузурги Ислом мебошад. Дар ин мох фариштаи вахй – Чабраили амин (ъ) ба расонидани каломи зоти азалии Худованд ба замин амр шуд ва дасти навозиши у ба кумаки бандагонаш …

Муфассал »

БУНЁДГУЗОРИ АДАБИЁТ ВА ФАРХАНГУ МАДАНИЯТИ НАВИНИ ТОЧИК (Ба чои пешгуфтор)

images-1-19

Дар хар як давру замон номи халку миллатро фарзандони хирадманду заковатпеша, фидокору кахрамон ва бонангу номусаш зиндаву поянда медоранд ва шухрату махбубият мебахшанд. Бунёдгузори адабиёт ва фархангу маданияти навини точик устод Садриддин Айнй аз чумлаи хамин гуна шахсиятхои бузурги таърихист, ки бо кору пайкор, талошу муборизахои собиткадамонаи худ дар шароиту …

Муфассал »

Дар мохи шарифи Рамазон дархои бихишт ба руи рузадорон кушода мешаванд

images-11

Худованд ба бузургдошти ин мохи муборак онро ба шнвора ва иде барои бандагони муъминаш табдил дода, барои онхо як силсила имтиёзоти хос ва бахшишхо (осонихо)-и худогонае хадя намудааст. Агар кишвархо дар арафаи чашнхои бузурги худ базмхои идона ва афвхои шохона намоянд, пас Худованд тамоми ин як мохро чашнвораи илохи ва …

Муфассал »

Шаш рузе аз мохи шаввол руза доштан

Барои пешгири аз чунин пешомаде Паёмбар (с) ба руза доштани шаш рузи мохи шаввол низ тавсия намудааст. Албатта, руза доштани он фарз ва хатми намебошад, вале барои инсон ачру савоб ва фоидахои фаровонеро ба хамрох дорад. Расули Худо (с) мефармояд: «Касе мохи Рамазонро руза дорад ва пас аз он шаш …

Муфассал »

Садакаи Фитр бар кй вочиб аст?

images-19-1

Пардохти садакаи Фитр бар хар касе, ки дорои шароити зерин бошад, фарз аст: 1. Мусалмон бошад. 2. Озод бошад. 3. Сохиби нисоб бошад (ба гайр аз махоричи мавриди ниёз), яъне шахсе ба он андоза молу сарват дошта бошад, ки баровардани закот бар вай вочиб гашта бошад ва ё агар чунин …

Муфассал »

Гузоштани шиёф ва гайра дар макъад

Bez-nazvaniya-9

Гузоштани шиёф дар макъад рузаро фосид мекунад, вале гузоштани пахтапора, фатила ва гайра дар макъад, агар тарафе аз онхо дар берун боки монда бошад, рузаро намешиканад, вале агар комилан ба дохили макъад даромада бошанд, руза фосид мешавад. Гузоштани ин чизхо дар фарчи зан низ хамин хукмро дорад.

Муфассал »

ТАСБЕХИ ТАРОВЕХ

images-35-1

Дар манобеъ ва сарчашмахои шаръ – Куръон ва суннат дар бораи он чизе, ки имруз бо номи тасбехи таровех шинохта мешавад, ривояте собит нашудааст. Аз амалкарди сахобагони киром танхо хамин кадар бармеояд, ки онхо пас аз хар чор ракъат намоз, ки бо ду салом баргузор мегардид, таваккуфи нисбие менамуданд. Зеро …

Муфассал »

Манобеъ ва сарчашмахо

images-38

Абдуллох ибни Абдуррахмони Доримии Самарканди, Сунани Дорими. – Кохира: Дорул хадис, 2000. 2 .Абдулхамид Махмуд Тахмоз, Алфикхул-исломй фи савбихил-чадид. – Ди- мишк: Дору-л-калам, 1430 х. (2009 м.). 3 .Абдушарифи Бокизода, Фикхи исломи бар асоси мазхаби ханафй. – Душан- бе: Нашриёти «Сифат», 2006. 4 .Абуабдулл0х Ахмад ибни Ханбали Шайбони, Муснади имом …

Муфассал »

Чакидахое аз таърихи руза

images-37-1

Чустан ва талаби руъяти хилол аз бегохи рузи бистунухуми мохи шаъбон вочиби кифоя аст. Бинобар ин, намояндагони расмии дин ва пешвоёни Ислом дар хар давру замоне барои он талош мекарданд. Сютй дар «Хуснул мухозара» овардааст: Аввалин касе, ки ба дидани хилоли мохи Рамазон дар Миср баромадааст, кози Гавс ибни Сулаймон …

Муфассал »

Чанд нуктаи дигар дар бораи рузаи нафли

images-34-1

Аз назари Ислом, вакте ба хонаи шахси рузадор мехмоне ояд, вай метавонад ба эхтироми мехмон рузаи нафлиашро хамрохи мехмон бихурад ва пас аз он дар фурсати муносибе казои онро ба чой оварад. Зеро Расули Худо (с) мефармояд: «Рузадори мутатаввеъ (нафлй) амин ва ё амири нафси худ мебошад, агар хоуад, руза …

Муфассал »