Главная / Илм / Фоидахои руза

Фоидахои руза

Руза дорои фоидахои маънавй, чисмй ва ичтимоии зиёде мебо-
шад. Аз чумла руза:
а) Инсонро дар мактаби (озмоишгохи) сабру шикебой ва пурбар-
доштй тарбият менамояд.
б) Хештандорй ва худконтролкуниро ба инсон омузиш медихад.
в) Назму хамохангиро дар миёни мардуми мусалмон густариш
медихад.
г) Ишку дилбастагй ба адолат ва баробариро дар вучуди инсон
решадор месозад.
д) Отифаи мехрубонию дилсузй ва эхсоси масъулиятро дар ботини
одам бедор месозад.
ж) Шарру фасод ва разоили ахлокиро дар миёни мардум кохиш
медихад.
з) Дастгохи гувориш (меъда)-ро полоиш ва покиза менамояд.
л) Баданро аз зиёдатихои бозмонда ва русуботи такшонгашта, ки
аз бокимондахои хурокй ва ошомиданй ба вучуд меоянд, пок мегар-
донад.
м) Фарбехии зиёди бадан ва чарбихои таркиби онро кохиш меди-
хад; Расули Худо (с) фармудааст: «Руза бигиред, то саломатиатон
н) Аз хама мухимтар он аст, ки хислати пархезгорй ва поку нек
зистанро дар инсон таквият медихад, ки мухимтарин хадафи ибодат-
хои илохй низ хамин мебошад.
Харчанд хануз хам фоида ва таъсири созандаи рузаи мохи Рама-
зон дар чисму чон, аклу нафс ва рухиёти инсон барои бахши аъзами
чомеаи мутамаддин пушида мондааст, вале пас аз пешрафтхои азими
илми тиб фавоиди гуруснагй ва худдорй аз хурдану нушидан дар муд-
датхои муайян барои хама маълум гаштааст. Хатто баъзе табибон ва
докторон дар кишвархои пешрафта онро ба унвони муассиртарин ме-
тоди табобатй кабул кардаанд.

Дар борамон

Инчунин кобед

Bez-nazvaniya-27

Сохти гуруххои хурд

Зери мафхуми сохти гурухи хурд, сохт ва хусусиятхои мавчудаи му- носибатхои байнихамдигарии аъзо- ёни он …

222222222222222