Главная / Маданият ва санъат / Гулбазм шеърхо – ошиконаву туёна

Гулбазм шеърхо – ошиконаву туёна

Гулу себарга пояндоз имшаб,
Биёбад зиндаги огоз имшаб.
Азизон, Мархабо, гулбазм пешкаш,
Дари дил бар шумо боз аст имшаб.

Бе гул на чахон хуш асту не сахни чаман,
Бе гул на забон xуш aсry не шахди сухан.
Бе гул набувад мехр ба калби ошик,
Бо гул хама чо чу гул азиз аст Ватан.

Бе гул на чахон хуш асту не сахни чаман,
Бе гул на забон xуш aсry не шахди сухан.
Бе гул набувад мехр ба калби ошик,
Бо гул хама чо чу гул азиз аст Ватан.

Гул мехарам аз бахри худ,
Аз номи як номехрубон.
Гулро бибусам чои у,
Сузандалаб, сузандачон.

Гул чу руи мехри ховар равшан аст,
Мичмари дилро намояд пуршарар.
Хар касе гулро агар поймол кард,
Мехалад хораш ба по чун нештар.

Гуле дар бар. гуле дар cap задам ман,
Ба ёди ёри миспайкар задам ман.
Гули барбаста хайрон монда, оё,
Ба шифти дастнорас дар задам ман.

Гулбазм шуду зи рафтагон ёд кунед.
Бар ахди фитодагон имдод кунед.
Бар мардуми дилхаста гул бибаред,
Бо сехри сухан дили яке шод кунед.

Гул шумою булбул шумо,
Ин гул муносиби шумо.

Манам аз нохияи Файзобод,
Гулабзмро ин дам мекунам обод.

Гул бар касе дех, ки талабгори уст,
Пеши касе рав, ки харидори туст.

Буи гул аз дахони гунчаи гул меояд,
Хушбу гули ман дар ин гулбазм бошад, шояд.

Гул оварданд, гули гулон оварданд,
Бачахои пайки мо хамаш марданд.

Гулу себарга пояндоз имшаб,
Биёбад зиндаги огоз имшаб.
Азизон, Мархабо, гулбазм пешкаш,
Дари дил бар шумо боз аст имшаб.

Мархабо, эй дустони хуштар аз чон, мархабо,
Шаби хурсандии ду сарви бустон, мархабо!

Эй дилдодагон, ба сахна бо назм оед,
Бо дастаи гул ба пайки гулбазм оед.
Шоад чу гул ханда кунад бахти шумо,
Дунёи чавониро зи нав зинда кунед.

Эй дилдодагон, ба сахна бо назм оед,
Бо дастаи гул ба пайки гулбазм оед.
Шоад чу гул ханда кунад бахти шумо,
Дунёи чавониро зи нав зинда кунед.

Гули бебуйро харгиз набуед,
Дили беишкро харгиз начуед.
Зи гулзори мухаббат гул бичинед.
Рухи зарди чудоиро набинед.

Гулат гули нилуфар,
Гул меравад ба сафар.
Хар кас, ки ошик бувад,
Гулбазмро бахшад кайфар.

Бе гулу булбул чаман дилчуй нест,
Бе мухаббат зиндаги хушруй нест.

Гул рамзи мухаббату саодат бошад,
Булбул чаманорои садокат бошад.
Бе савти хуши булбулу бе накхата гул,
Дар гулшани умр кай тароват бошад?

Гулбазм гуфтан кори ман нест,
Ин гул додаги ёри ман нест.

Гулбазм мухаббатгахи мо – ёрон бошад,
Аз ёр ба ёр лахзаи шеърборон бошад.
Хонандаи абёту сухан бурд кунад,
Маглуб шавад хар кас, ки нодон бошад.

Гулбазм хуш асту сахни гулбазм хуш аст,
Дар туй суруду сабкати назм хуш аст.
Ба гулбазм биё, ки ёри эебо ёби,
Дунёи чавонии гуворо ёби.

Зеби дасти гулзорон аст гул,
Роздори дустдорон аст гул.
Гар шуди ошик ту гушу хуш дор,
Рангу буи рузгорон аст гул.

Гулат дихам, гули нок,
Ту покиву мони пок.

Гулат дихам, гули тар,
Доге набини, хохар!

Гулат дихам бо хавас,
Як рахматат бамо бас!

Гулро бигир, эй гулру,
Хохам чун гул мони ту.

Бигир гулро, ки месозам дуоят,
Зи хар дарде нигох дорад, Худоят.

Бигир гулро, ба хурмат точи cap кун,
Гаму дарду алам аз дил бадар кун.

Бигир гулро, Худо бахтат дихад, бахт,
Насиби ту бигардад точу хам тахт.

Бигир гулро, муроди банда ин аст,
Зи ту бодо хар он чи бехтарин аст.

Бигир гулро, бишав аз мо ту хурсанд,
Туро эмин бихохам ман зи хар фанд.

Бигир гулро, ганимат дон чавони,
Ки дорад ин бахор охир хазоне.

Бигир гулро хаёи худ нигох дор,
Зи хар беру ту руи худ панохдор.

Бигир гулро ту бо нозу карашма,
Шавад чашмат зи ашки шоди чашма.

Бигир гулро, набинам гуссаи ту,
Насиби ёр бодо бусаи ту.

Ба ту гул медихам чун як каламкаш,
Ба умеде набоши ту аламкаш.

Ба ту гул медихам бо як муроде,
Ки боши дар амон аз чумла боди.

Ба ту гул медихам дар ин шаби туй.
Бубинам то шаби туйи ту мохруй!

Ба ту гул медихам ман чун бародар,
Мабар аз ман гумони бад, хохар!

Ба ту гул медихам дар базми обод,
Ба умеде факат бинам туро шод.

Ба ту гул медихам, на дар бихохам,
Typo дар маснади модар бихохам.

Бигир гулро, сарафрози кун, эй гул,
Худатро ту зи худ рози кун, эй гул.

Бигир гулро, ки ин гул бар ту зебад,
Набинад фар, туро оне фиребад.

Бигир гулро, бикун шукри замона,
Замона хуш бимонад човидона!

Хар боги калон ба худ богбон дорад.
Ин гули ба ман дода гулдон дорад.

Эй гулсупор, гулро пурсида супор,
Зеро гулгир ба худ ёри гулбон дорад.

Гул гуфт. «Агар дастгахе доштаме,
Бигрехтаме агар рахе доштаме.
Бо бегунахи маро чунин месузанд.
Эй вой ба ман, агар гунах доштаме».

Гул гуфт, ки ман асламу аслам покаст.
Буям ба кace расад, ба ман мушток аст.
Савсан чи кас аст, у ба мо тег кашад,
Ман аз араки чабину у аз хок аст.

Гулам, гул аз туву гул чидан аз ман,
Лаби лаъл аз туву бусидан аз ман,
Гулистони рухат бошад насибам,
Таровидан аз уву дидан аз ман.

Гулаки лолаам, монда набоши,
Хамеша бо лаби пурханда боши.
Агар донам, ки умри ту хамин аст,
Бигир аз умри ман, то зинда боши.

Гули сурку гули зарду гули ёс,
Ачоиб духтаре хамоояи мост.
На бар мо медиханд, не мефурушанд.
Ганимат хаст, ки сояаш бар сари мост.

Гуле аз дасти ёр омад ба дастам.
Ба буи гул чи шайдою чи мастам!
Гахе бу мекунам, бо дида молам,
Ки дастовези ёр омад ба дастам.

Имруз, ки сокии чаман наргиси маест аст,
Булбул шуда гуяндаву гул доирадаст аст.

Дидам аз дасти у гул даста-даста,
Бар ангуштони худ гулдасга-баста.

Бахору фасли чавониву гул ганимат дон,
Гули шукуфтаи худро мадех, ба боди хазон.

Гули ман ханда ёрат бод доим,
Ба cap файзи бахорат бод доим.
Сахар чу интизори офтоб аст,
Дили ман интизорат бод доим.

Гуле аз дасти ёр-омад ба дастам,
Ба буи гул чи шайдову чи мастам.
Маро гуянд; Чара гул мепарасти?
Ки ёрам гул асту ман гулпарастам.

Гуле аз дасти ёр-омад ба дастам,
Ба буи гул чи шайдову чи мастам.
Маро гуянд; Чара гул мепарасти?
Ки ёрам гул асту ман гулпарастам.

Себарга бигуфт «Дар ин чахон хамза манам»,
Бунафша бигуфт «Чавони пургамза манам».
Садбарг бигуфп «Лофи бехуда мазан,
Точи сари ошикони имруза манам».

Себарга бигуфт «Дар ин чахон хамза манам»,
Бунафша бигуфт «Чавони пургамза манам».
Садбарг бигуфп «Лофи бехуда мазан,
Точи сари ошикони имруза манам».

Гули садбарг зи гулхо бехтарин аст,
Зи мева аз хама анчир ширин аст.
Миёни бачахои шуху зебо,
Хамон дилдодаи ман нозанин аст.

Гул гуфт; Чавонам, ба чахож омадаам,
Аз дасти чавонон ба фигон омадаам.
Эй бехабарон, маро зи гулшан наканед,
Ман хам ба тамошои чахон омадаам.

Мехр агар дар пул бошад, зиндаги даркор нест,
Ишк агар дар хусн бошад, ошики даркор нест,
Гул агар пажмурда гардад дар миёни ду чавон,
Мард агар номард бошад, гул ба вай даркор нест.

Гул гуфт, ки ман мубини дини дорам,
Дар назди Расул хамнишини дорам.
Рангам зи Мухаммаду буям зи Али,
Ишки Хасану мехри Хусайни дорам.

Табиат рузи гарму сард дорад,
Чаман гулхои сурху зард дорад.
Кучо донанд бедилхо дили мо,
Ки хар як хандаи мо дард дорад.

Гул агар баланд шавад, навдааш хам мешавад.
Хайфи умри навчавони руз ба руз кам мешавад.
Хайфи умри одами аввал бахор, охир хазон,
Хайфи ёри бевафо охир пушаймон мешавад.

Пудинаи лаби об чи буе дорад.
Сабзиначавон чи гуфтугуе дорад.
Сабзиначавон кадат хамели писта,
Дар мобайни бачахо шумо гуласта.

Гул овардам ба мехмони,
Бароят эй ёри чони.
Нарезон баргу шохашро,
Агар ту кадри гул дони.

Эй чураи чон, чинори давлат боши,
Гулхои шукуфтаи вилоят боши.
Гули шукуфтаи вилоят ману ту,
Хар чо ки боши, сихат саломат боши.

Дар ин кую гузар мехмонам, эй гул,
Туро аз зиндаги чуёнам, эй гул.
Зи донишдои дуняви. эй инсон,
Факат номи туро медонам, эй гул.

Дар ин кую гузар мехмонам, эй гул,
Туро аз зиндаги чуёнам, эй гул.
Зи донишдои дуняви. эй инсон,
Факат номи туро медонам, эй гул.

Эй дилшудагон. а базму бар чазм оед,
Бо дастам гул ба сахни гулбазм оед.
Шояд, кя чу гул бахти шумо ханда кунад,
Дунёи чавониро ба назм ороед.

Гулбазм мухаббатгахи ёрон бошад,
Аз ёр ба ёр шеърборон бошад.
Донандаи абёту сухан бурд кунад,
Маглуб шавад хар он ки нодон бошад.

Ин дастаи гул ба панчаи хор дихам,
Ку ёраки арзанда, ки бар ёр дихам?
Духтархои ин замон надоранд хаё,
Румол ба кию бар ки эзор дихам?

Арзандаи гул гулбаданон бисёранд,
Арзандачавон кучо, ки дил биспоранд?
Ин селачавон, ки дафхабар омадаанд,
Ё бекоранд ё чу ту беоранд!

Хонам ба ту як шеър, ки хушёр шави,
Аз бахри Худо, насибаи хор шави.
Дониста-надониста ту беор нагу,
«Бо ёр ситам макун, ки беёр шави».

Афсус, ки номи мардро хор куни,
Айб аст, ки таънахо аз эзор куни.
Дар махфили мо, ки аз дилу гул хонанд,
Бо шеър тавони, ки маро бор куни?

Руят гули лолаву лабат гунчаи гул,
Афсус, насибаи ягон девию гул.
Харчанд сухан аз дилу гул мегуи,
Савдо бизани хусн ба дороиву пул.

Оре, ба хама гул дилу пул даркор аст,
Аз бедилу бепул хама кас безор аст.
Ку сохиби дил, ки молу пул кор кунад,
Пас дастаи гул тухфаи дилдор кунад?

Оре, гули ман, биё, сазовори мани,
Гулдаста зи ман бигир, даркори мани.
Маглуби тую шеъри ту дар базм манам,
Шодам, ба низоми умри ман ёри мани.

Гулбазм хуш аст, сахни гулбазм хуш аст,
Дар туй суруду сабкати назм хуш аст.
Гулбазм биё, ки ёри зебо ёби,
Дунёи чавонии гуворо ёби!

Навруз шуду чу гул хама хандонем,
Ин лахзаи умрро ганимат донем.
Шодона ба махфили чавонй оед.
Гулбазми аруси cол бо хам хонем!

Эй дилбарм шух. бурдаи хуши маро,
Бар дида бикун гули сияхгуши маро.
Гул гару биё бисанч, аз бахри Худо,
Гармии дилу чахони огуши маро.

Пеш ор гулат, ки лахзае бу-ш кунам,
Сад буса ба хар коши сияхгуш кунам.
Аз молу мато ту пур кун огуши маро,
Пас бо ту равам, фикр зи огуш кунам.

Зулфони ту зард гули зардак вори,
Дилдодаи ту шудем мардак вори.
Аз шакари лабхои ширинат бичашон,
Бар ошики дилфигор гардак вори.

Гул овардие, гули гулон оварди,
Бо максади бусаи лабон оварди.
Медоди агар факат ба ман, аз ту будам,
Лекин ба фалонию фалон оварди.

Гул гир зи ман, зи хоб бедор бишав,
Аз ман рухи худ матоб, хушёр бишав.
Гул гир ба рую чашму абруй бимол.
Ман ёри туям, ту хам ба ман ёр бишав!

Гул аз ту намегирам, дилам месузад.
Пажмурда шавад, хоку гилам месузад.
Тарсам, ки гулат гирифта дил бой дихам.
Аз оташи ишк манзилам месузад.

Гул гир зи дасти ман, гули наврузи,
То чанд маро дар ишки худ месузи?
Бо гул ба ту шодии чахон мебахшам,
Эй кош, маро лаби ту бошад рузи!

Эй гул, ту ачаб рухи муборак дори,
Дар кокули худ гули каторак дори.
Гул гиру бидех буса зи чашмону лабат,
Ширин лабу чашмони хуморак дори.

Он кас, ки гулат дихад, бидон, дил дорад,
Уро зи тую лаъли лабат мефорад.
Дил з-ишк ба фасли гул шавад девона,
Огуш кушо, ки дил хучум меорад!

Aйёми мухаббат аст Нввруз, бале,
Гулдаста, ка аз буш шудам маст, бидех.
Дил гуфтию чоми сабр бишкаст, бидех!
Чону дили ман фидои ту, даст бидех!

Дуоят мекунам фархунда боши,
Чу гулхо дар чаман бишкуфта боши.
Набини хеч гаму дарди чудои,
Ба сад соли дигар ту зинда боши.

Гулро доди ба дастам,
Аз чашму кошат мастам.

Гулат гули якдона,
Ту шамъу ман парвона.
Гулам доди чонона,
Бубар маро ба хона.

Гулат сурху сафед аст,
Зулфакот мачнунбед аст,
Гуфти, ёрат намешам.
Дилакам бо умед аст.

Гуле аз дилбаре омад ба дастам,
Ба буи гул магар мастам, ки хастам.
Хама гуянд: Чаро гул мепарасти?
Бувад ёрам гулу ман гулпарастам!

Гулро доди ба дастам,
Зи буи гулат мастам.
Ба ин духтари дехоти,
Хамеша ошик хастам.

Гулат гули сомони,
Бача, чаро нодони?
Мадав паси духтарон,
Боз аз занак намони.

Гулро бурдем ба мехмони,
Ту кадри гул чи медони?
Агар кадри гул дони,
Гулро танхо намемони.

Гулат гули лола,
Худат духтари хола.
Бирав биёр пиёла,
Бизанем «Пепси-кола».

Худам гулам дар остинам гул дорам,
Ин бачаи кишлоки шудаст хушдорам.
Дугонаи чон, аз рангу ру-ш безорам,
Ман бачаи хамшахрмадуст медорам.

Гул додаи, мегирам,
Ишкаки ту дар дилам,
Очатро салом бигу,
Духтаракша мегирам.

Гулат нагардад хазон,
Зинда бод Точикистон.

Гулатро ошик шудем,
Тезтар биё, зик шудем.

Гулатро кабул дорем,
Баумед нашав, ёр дорем.

Мудом, эй дилбари чон, шод боши,
Макони санъату эчод боши.
Барои санчиши ояндаи худ,
Чу боги пургулу обод боши.

Гул шав, то духтарон буят кунанд,
Назари умед бар суят кунанд.

Дар фасли бахор гул ба дастам доди,
Дар айни чавониям шикастам доди.

Нихоли коматат пурбор гардад,
Туро бахти накуе ёр гардад.
Дар ин дунё бизи сад соли дигар,
Ки дунё аз пасат гул зор гардад.

Ошикон, дар дали худ донаи эхсон коред,
Бахри чонона гул аз боги латофат оред.

Эй ки аз васл гахе масту гахе хушёред,
Ишк чун гавхари чашм аст, азизаш доред.

Гулам хаст, гулдонам хаст,
Богам хаст, богбонам хаст.
Хафа нашав, эй бача,
Аз ту боло ёрам хаст.

Гулаки пора-пора,
Дилма карди овора.

Касе ба ман гaп дорад,
Доллари бисёр орад,
Касе доллар надорад,
Накунад худ овора.

Гул бувад розу ниёз,
Ишк бувад сузу гудоз.
Бар шахси гулдиханда,
Мехохам умри дароз.

Гули дасти туям парво макун, ёр,
Чигарбанди туям парво макун, ёр.
Агар хохи насиби хам шавем, ёр,
Ба харфи душманон бовар макун, ёр.

Ту гул хасти, ки буят мекунам ман,
Ба сахти узрхохй мекунам ман.
Агар очат маро домод бигирад,
Ба хонат мардикори мекунам ман.

Гулат гули лагмони,
Бача шери майдони.
Ба умеди очат нашав,
Имсол хам бе зан мемони.

Гулат буд гули муруд,
Эй бачаи хоболуд,
Ошро хурди, сер карди,
Ба мулокот дер карди.

Эй духтараки куртачакани Тагоби,
Гулхо ба барат шукуфта, гул мекоби.
Кач баста румоли докаро механди,
Бетобии ман дидаву ру метоби.

Эй духтари нозанини хирманчои,
Ру хирмани гул, ба касди мо меои.
Партофта кокулон ба оби чашма,
Мо дар гами ту, ту лек бепарвои.

Эй тозанихол, сабз мони хама умр,
Дар боги мурод гул фишони хама умр.
Харчанд ки пайванди ману ту нагирифт,
Пайванди маро ба чисму чони хама умр.

Имшаб рахи ман бар паси богат овард,
Махтоби сарам буд чу як лаълии зард.
Бо ёди ту бе ёд чунон истодам,
Печида ба ман ошики печон гул кард.

Эй гул, чи нигохи мехрубон дори ту,
Чашми сияху чашмаи чон дори ту.
Хайронам аз он ки ба нигохи нармат,
Дил бурдаву боз касди чон дори ту.

Лаби оби, сари санги, гули ман,
Чи хушбую чи хушранги, гули ман.
Надидам чун ту гулро дар гулистон,
Магар аз куи Бартанги, гули ман.

Гулат гули лимони,
Бача зеби майдони.
Ба шарте гул медихам,
Кадри гулам бидони.

Гулат гули сиёхгуш,
Биёву гулатро фуруш.

Гулат гули нахуди,
Зеби сахна худати.

Гулат гули чакаги,
Бача накун катаги.

Гулат гули атласи,
Ба дилдодат бираси.

Гулат гули береша,
Бачаи беандеша.
Гулро ту бар ман доди,
Чанчол хезад хамеша.

Гулат гули тамаддун,
Давлат баровард конун:
Танзими оила кун,
Бачазоиро кам кун.

Зи хар гулзор гул чидан чи лозим?
Ба хар номард пул додан чи лозим?

Зи хар гулзор гул чидан чи лозим?
Ба хар номард пул додан чи лозим?

Гули садбарг сараш дар осмон аст,
Дили духтар насиби як чавон аст.

Ба шаб гулро нагир, гул хор дорад,
Ба духтар дил надех, у ёр дорад.

Дар пеши назар ахтари шаб мемирад.
Гулро бинигар, ханда бар лаб мемирад.
Аз додаю надодаи такдир чи суд?
Як дода зи мо хазорро мегирад.

Гулро нигарам, хазони худ ёд кунам,
Сохил нишинам, сохили худ ёд кунам.
Вайронии чахон зи вайронадилист,
Вайрона бубинам, дилам обод кунам.

Анчир гулу гул, гурраи анчир гулу гул.
Ту арзи маро накарди чун назр кабул.
Хар кас ба китоби худ хисобе дорад, .
Ман дар гами умри рафта. ту дар гами гул.

Занбури асал ба май масал мегуяд,
Гул мебуяд, гули гул он мебуяд.
Худ баски хаёти хсшро захр кунам,
Занбур барои ман асал мечуяд.

Маро бедор намуди, бахори лоларухсорам.
Ки аз боги дили худ бахри ту гулдастае орам.

Гулзоре зи чахон рафту дилам пургам шуд.
Дар гулистони чахон як гули зебо кам шуд.

Чун булбули маст сайри гулзор кунем,
Бар шохиди гул мухаббат изхор кунем.
Хар чо, ки туро наргиси зебо, бинем,
Ёди рухи поку чашми хуммор кунем.

Гул бичин, тоза бичин, барги гул хазон шавад,
Ёр бигир, дида бигир, дар дилат ормон нашавад.

Чониби гулзор назар созед, гули бехор нест,
Ман гулеро дуст медорам, дар ин гулзор нест.

Чониби гулзор назар созед, гули бехор нест,
Ман гулеро дуст медорам, дар ин гулзор нест.

Илохо, сохиби гул зинда бошад,
Хамеша бо лаби пурханда бошад.

Ба ранг гули Хатлон аст,
Хар руз у дар чавлон аст.

Гулро доди ба дастам,
Ман ошики ту хастам.

Гулма мондам дар долон,
Долон шудаст гулборон.

Гулатон дона-дона,
Нигохтон ошикона.

Гулатон дона-дона,
Нигохтон ошикона.

Гулро кардем хамир,
Аз хамир кардем фатир.

Гулро кардем хамир,
Аз хамир кардем фатир.

Гулро гирам буй кунам,
Худат кати туй кунам.

Гул партофти дар доманам,
Очат шавад хушдоманам.

Гул партофти дар доманам,
Очат шавад хушдоманам.

Гул будаст сурху сафед,
Ба шумо бахти сафед.

Гул шумо, булбул шумо,
Лайлй ману Мачнун шумо.

Гул шумо, булбул шумо,
Ин гул муносиби шумо.

Гул овардем аз Норак,
Кошакош торак-торак.

Гул овардем аз Хучанд,
Лабонаш ширин чун канд.

Гул овардем аз Хисор,
Чашмакош хумор-хумор.

Гул овардем аз Помир,
Тайёр бишав, эй зангир.

Гул овардем аз Вахдат,
Хонат шавад ба давлат.

Гул биёред аз Кулоб,
Хонад суруд бо рубоб.
Ох гули Сари Хосор,
Дилакма мадех озор.

Гул овардем аз Ёвон,
Хамаро кардаст хайрон.

Гул овардем аз Ёвон,
Хамаро кардаст хайрон.

Гулакам, вох гулакам, ох гулакам.
Ду чашми сиёхат бурдаст дилакам.

Гулхои ранги ба ранг дорад, Дарвоз,
Мардони бо opу нанг дорад, Дарвоз.

Аз бахти баланди худ дар хонаи дуст,
Назриддину тору чанг дорад, Дарвоз.

Ин боми баландро пурсед, ки бомаки кист?
Ин духтари гулдода ба ман духтари кист?
Эй духтари гулдодаги, дар чоят ист,
Аз лаъли лабат буса тирам як саду бист.

Гул дар даруни сабад,
Раккосапул металбад.

Гул дар болои «Мерседес»,
Точикдухтаронро гап нест.

Гул дар болои «Тайёта»,
Худо бидихад хаёта.
Мо духтарони шахри,
Намебардорем нозота.

Гулро доди бо хавас,
Ман ошики дигар кас.

Гулро доди акачон,
Хазор рахмати калон.

Гул дар болом видео,
Эй бачаи кошисиёх,
Гар шавам маъкул ба ту,
Бархези суям биё.

Гулхои дари донишгох обам кардаст,
Кач мондаии токият харобам кардаст.
Як су гам имтихон як су гами ту,
Хар ду гамаке сухта кабобам кардаст.

Насими шухи мушкомез омад,
Шамими зулфи анбарбез омад.
Биё, то гул фишонам бар сари ту,
Гули ман, мавсими гулрез омад.

Садои дил баланд асту баланд аст,
Навои дил писанд асту писанд аст.
Лаби лаъли шакархои ту, эй гул,
Чу канд асту чу канд асту чу канд аст.

Биё, эй духтари гулдаста дар даст,
Гули руи ту чун гулдастаат, хаст.
Дар огуши бахори орзухоят,
Зи буи ин гули ту мастаму маст.

Гуло, бе ту сурудам хушнаво нест,
Дар он оханг бошад хам, садо нест.
Биё, бо ту бирезад гул ба дастам,
Ки аз он гул дигар дар боги мо нест.

Биё, эй равнаки боги бахорам,
Гули домони сабзи кухсорам.
Димогам тоза кун бо накхати худ,
Навозам чун суруди чашмасорам.

Дишаб, гули ман, ба мо чихо мегуфти,
Харфе ту ба мо ва ё зи мо мегуфти,
Гарчи ба лабат «бирав-бирав» буду халос,
Бо чашми сиёх «биё-биё» мегуфти.

Гулро сурх мегуянд, зардаш хам хаст,
Бачаро мард мегуянд, номардаш хам хаст.

Гулатон мисли руятон,
Хизмат кунам дар туятон.

Аз гулистон як гули бехор мехохад дилам.
Духтари хушчакчаки пулдор мехохад дилам.

Гул дар даруни дипломат,
Ба гулдода хазор рахмат.

Гули дастат гули гандум,
Кошони сиёхата гардум.

Аз гул кардем «варени»,
Гул додаги гарени.

Дар пиёла варени,
Гул додаги гарени.

Гулро доди – студент,
Илохи гарди Президент.

Гул дар болои гулдон,
Хуш омадед, хаматон.

Гуле бошад гули бехор бошад
На дар богу на дар гулзор бошад.
На кас уро харад на кас фурушад,
Хамеша дар сараш бозор бошад.

Гул дар болои адир,
Ту говчушу ман мудир.

Гул дар болои испанд,
Падар бигу ба ман панд.

Гулат гули олуча,
Боакл будаи бача.

Гул дар таги замин,
Номи туст Нозанин.

Гулро доди бе реша,
Хеч накарди андеша.
Ба ин гули додаат
Янгат мара мекушад.

Гул болои дастархон.
Бача бошад намозхон.

Эй гул. ту маро дуст бидори. чи шавад?
Ахволи дилам ёд биёри, чи шавад?
Бо ишки туам дар осмони хафтум.
Бар хоки сиёхам нафурори. чи шавад?

Чашми ту магар чашмаи мехр аст,хама,
Мадди нигахат чилваи сехр аст, хама.
Дилам ба миёни бог андоми туро,
Чун барги гуле тамом чехр аст, хама.

Гул ба даст меравад,
Дасти ба даст меравад.
Гулро аз даст надихед.
Гул ба шикаст меравад.

Гулро ба духтар надех, ки худ гул аст.
Гулро ба бача бидех, ки у булбул аст.

Гул барои чидану буидан аст.
На барои чидану партофтан аст.

Дар хаво як кафтар аст.
Гул дар дасти ман тар аст.
Чавони ба ман гулдода.
Аз хама зеботар аст.

Гулат гули марвори,
Ака дорам кабквори.

Гулро доди, дам бигир,
«Жвачка»-и Вандам бигир.
Бакияаш канд бигир.
Даркор бошад, зан бигир.

Гуле дар лаби даре,
Гулро чида напарто.
Бача, агар мард боши.
Дустдоратро напарто.

Гулат гулест аз арча,
Ман ошикат. эй бача.

Гул болои дуто санг,
Гул додаги коммерсант.

Гулат гули рангам аст,
Духтар чаро гамгин аст.

Гул баромад аз замин,
Ачаб гули нозанин
Дид вазъиятхо вазнин,
Боз даромад бар замин.

Гулат гули марминчон,
Хушбахт боши, апачон.

Дар гулдонам кошук аст,
Амакам ба ту ошик аст.

Гулат гули мулоим,
Бахтат дихад, илохим,

Гулат гули лигустр,
Ман духтари министр

Гулатро дидам, хандидам.
Худатро дидам, лангидам.

Гулро доди бо умед,
Ба Шумо рохи сафед.
Хафа нашав, эй писар,
Биё нишин таги бед.

Гулам хаст, гулдонам хаст,
Богам хаст, богбонам хаст.

Гулрез бахоре буд,
Ишкаш хуморе буд.
Андар лаби дарёе,
Лаб бар лаби ёре буд.

Гул дар тори трактор,
Ман Мария ту Виктор.

Гулро доди ба дастам,
Хаёл карди шут хастам.

Гулзор бахор аст,
Духтар канор аст.
Гули дасти у,
Мисли анор аст.

Гулро доди, ё Аллох,
Хушбахт шави, иншоаллох,

Гулро доди, ё Аллох,
Хушбахт шави, иншоаллох,

Гулат гули марвори,
Дандонакот тиллои.
Агар маъкулат бошам,
Ба хонамон биёи.

Гулат гули береша,
Хушбахт бошед хамеша.

Гулеро дуст доштам, хор доштаст,
Касеро дуст доштам, ёр доштаст.

Гул бе хор нест,
Духтар бе ёр нест.

Гулеро дуст дор, ки хораш набошад,
Касеро дуст дор, ки ёраш набошад.

Ман гулаки серуза – серуза хавас.
Ман ёр намегирам ба гуфтаи хар хас.
Ман чуй – чашма нестам, ки даст шуяд хар кас,
Ман ишки покамро медихам ба як кас.

Гулро доди, миннатдорам,
Афсус, эй бача, ёр дорам.

Эй богбон, дарро мапуш, ман шахси гулчин нестам,
Ман хам ба худ гул дораму мухточи хар гул нестам.

Гул механдад, бидида ин шодии ман,
Булбул хандад зи бахту ободии ман.

Мутриб бинавозу ракс кун дилбари шух,
Дар рузи саиди иди ачдодии ман.

Гулро бинигар чаман-чаман руидаст,
Тр завк дихад бар туву ман, рувдаст.
Шоир. ту суруду васфи гул рез аз дил,
К-он аз дили хоки ин Ватан руидаст.

Гули сурху сафедам, кай меои,
Бунафша. барги бедам, кай меои.
Ту гуфтй: «Гул барояд ман меоям»,
Гули олам тамом шуд, кай меои.

Гули сурху сафедам, кай меои,
Бунафша. барги бедам, кай меои.
Ту гуфтй: «Гул барояд ман меоям»,
Гули олам тамом шуд, кай меои.

Гул мегузарад, мавсими гул мегузарад,
Ман шишта будам, ёрам ба пул мегузарад.
Имсол мегузарад соли дигар меояд,
То соли дигар умри сагир мегузарад,

Гулро шарафу латофати буи ту нест,
В-аз нозукиат фаришта бо хуи ту нест.
Аз хафт кабати замин то кишвари Арш,
Гар бифрушам, бахои як муи ту нест.

Гулро шарафи латофати руи ту нест,
В-аз нозукиат фаришта бо хуи ту нест.
Аз хафт табаки замин то кишвари Арш,
Савдои хама ба як сари муи ту нест.

Гул дафтари худ надид боби суханаш,
Булбул набарад номи чавоби суханаш.
Хдргиз набувад ба софй кардан мухточ,
Дар майкадаи фикр шароби суханаш

Гули зардак, ки берун шуд,
Хама олам дигаргун шуд,
Лабони гунча пурхун шуд,
Бахори нав, муборак бод.

Гули лола, гули лола,
Паланг дар кух менола,

Гули лола, гули лола,
Паланг дар кух менола,

Гулхои гулзор омада,
Тута ба гуфтор омада,
Кумри ба рафтор омада,
Бобо, бидех Наврузиам.

Гули лола, наям дилкандаи ту,
Хате дорам, ки бошам бандаи ту.
Надорам мевае аз чон ширинтар,
Фидои ду лаби пурхандаи ту.

Гули ман хамнишини хор то кай?
Хамеша хамдами агёр то кай?
Ба хичронат дилам афгор то чанд?
Ду дида аз гамат хукбор то кай?

Гули серуза будам, модарам мурд.
Маро ба доя доду доя хам мурд.
Маро бо шири буз омода карданд,
Аз ин бахти бадам бузгола хам мурд.

Гули садбарги тобистони модар,
Фирори мулки Туркистони модар.
Равон кун хат ба поси он, ки хурди,
Ба тифли шир аз пистони модар.

Гули садбарги тобисгонам имруз,
Фирори аз Точикистонам имруз.
Худочон. ин фирориро талаб кун,
Чи тур нолону саргардонам имруз.

Гулам аз дар даромад гул ба дасташ,
Карашма мекунад чашмони масташ.
Барот оварда, то хунам бирезад,
Мусулмонон, бигиред бадан дасташ.

Гули садбарги ман, аз ман чи диди?
Кадом харфи баде аз ман шуниди?
Ки як харфи баде бо ту нагуфгам.
Чаро якбораги мехрат буриди?

Гули сурху сафсди лолаи ман,
Кучо хасти, ту бишнав нолаи ман.
Баро аз хона, то руят бубинам.
Сиёхзулфони худ кун холаи ман.

Гули ман меравад, чора надорам,
Агар дастам расад, гул мебиёрам,
Гули ман меравад ру бар вилоят,
Гули худ бо Худочон месупорам.

Гули руи чахон буят надорад,
Малак дар осмон хуят надорад.
Ту мохи чордах, чи хушнамои,
Ки мах тобонии руят надорад.

Гули сурху сафеди аргувони,
Ба буи гул гирифгам богбони.
Зимистон омаду гул зери барф шуд,
Ман, ки бе гул надорам зиндагони.

Гул гули анор аст, фаали навбахор,
Биё хавохури бурем ба суи гулзор.

Гули себ, гули себ,
Гули себам, гули себ,
Мара як дона ба чеб,
Гули себам, гули себ.

Гул дорам, эй азизам, гули кас даркор нест,
Ёр дорам, эй азизам, ёри кас даркор нест,
Аз барои номусам тахте бузург сохтам,
Пеши тахтам иодшохи булхавас даркор нест.

Хамин гул нест, ахтар аст,
Зеби дасти духтар аст,
Хар кас гулро нах занад,
Мусулмон не, кофар аст.

Гулеро ман насанчидам,
Нигохеро писандидам.
Шу дам ошики бадбахте,
Бигаштам бо сари сахте.

Агар ояд дучори ман,
Гули зебо чу ёри ман,
Нагардам аз акибаш ман,
Шавам доим рафикаш ман.

Гул тую булбул ману гулчехранигоре.
Гул ба сарат зан, ки надорам ба ту коре.

Гул меваи бихиштаст,
Дар руи гул навиштаст,
Гулро касе гирифтаст,
Як сад сол дар бихиштаст.

Духтар гули ноёфти,
Кокулатро суст бофти.
Банди дастат капидам,
Гуфти: «Диламро ёфти».

ШЕЪРХОИ ТУЁНА

Гулхоро ба доманат бибезам, биравам,
Аз пешаки ту бо алам хезам, биравам.
Аз омаданат саду як чахон шод шавам,
Аз рафтани ту ашке бирезам, биравам.

Гулдастаи додагит ачаб зебанда,
Ин хадяи кардагит барои банда,
Гулхои туро бибусаму ёд кунам,
Бишкуфта шавад лаби шумо аз ханда.

Гулдастаи дасти ман писандат бошад.
Мискин дилакам чи мустамандат бошад.
Мардум хама аз хандаи гул завк баранд,
Завкам ба лабони хамчу кандат бошад.

Айёми гул сайри чаман омадаам,
Сармаст зи буи ёсуман омадаам.

Гулро бурданд ба боэор.
Нархаш карданд сад хазор.

Гули санчид манзури назар нест,
Вале чун буи у буи дигар нест.
Ба боги орзуи ман навнихоле,
Мисоли сунбула хушкаду бар нест.

Бигир гулгунчаи тарро зи дастам,
Ки онро аз гулистоне рабудам.
Дили ман хам замоне гунчае буд,
Ки дар гафлат ба номарде супурдам.

Гули ман, хандахоят гулфишон бод,
Бахори рузгорон бехазон бод.
Даруни синаи ман ишки покат,
Чу рози духтари доим нихон бод

Гулеро аз дасти ман шру бу кун,
Миёни хар ду зулфонат фуру кун.
Ба хар чо, ки рафти. маро надиди,
Хамон вакт бо ин гулхо гуфгугу кун.

Ало ёрчон, ба ту гуддаста додам,
Ба ин гуддаста дил пайваста додам.
Илоче кун, ки пажмурда нагардад,
Ба у тори мухаббат баста додам.

Гули сурхе ба гуши хеш карда,
Дили пиру чавонро реш карда.
Надонам ба ин хусну латофат,
Киро шоху киро дарвеш карди.

Боло мерави, ба ман гули лола биёр,
Дар когази саддолара печонда биёр.
Дар когази саддолара печонда нашуд,
Ин духтари Ёвониро фанд дода нашуд.

Гул дар болои испанд,
Падар бигу ба ман панд.
ШЕЪРХОИ ГУЛБАЗМИ

Гулат гули олуча,
Боакл будаи бача.

Гул дар таги замин,
Номи туст Нозанин.

Гулро доди бе реша,
Хеч накарди андеша.
Ба ин гули додаат
Янгат мара мекушад.

Гул болои дастархон.
Бача бошад намозхон.

Эй гул. ту маро дуст бидори. чи шавад?
Ахволи дилам ёд биёри, чи шавад?
Бо ишки туам дар осмони хафтум.
Бар хоки сиёхам нафурори. чи шавад?

Чашми ту магар чашмаи мехр аст,хама,
Мадди нигахат чилваи сехр аст, хама.
Дилам ба миёни бог андоми туро,
Чун барги гуле тамом чехр аст, хама.

Гул ба даст меравад,
Дасти ба даст меравад.
Гулро аз даст надихед.
Гул ба шикаст меравад.

Гулро ба духтар надех, ки худ гул аст.
Гулро ба бача бидех, ки у булбул аст.

Гул барои чидану буидан аст.
На барои чидану партофтан аст.

Дар хаво як кафтар аст.
Гул дар дасти ман тар аст.
Чавони ба ман гулдода.
Аз хама зеботар аст.

Гулат гули марвори,
Ака дорам кабквори.

Гулро доди, дам бигир,
«Жвачка»-и Вандам бигир.
Бакияаш канд бигир.
Даркор бошад, зан бигир.

Гуле дар лаби даре,
Гулро чида напарто.
Бача, агар мард боши.
Дустдоратро напарто.

Гулат гулест аз арча,
Ман ошикат. эй бача.

Гул болои дуто санг,
Гул додаги коммерсант.

Гулат гули рангам аст,
Духтар чаро гамгин аст.

Гул баромад аз замин,
Ачаб гули нозанин
Дид вазъиятхо вазнин,
Боз даромад бар замин.

Гулат гули марминчон,
Хушбахт боши, апачон.

Дар гулдонам кошук аст,
Амакам ба ту ошик аст.

Гулат гули мулоим,
Бахтат дихад, илохим,

Гулат гули лигустр,
Ман духтари министр

Гулатро дидам, хандидам.
Худатро дидам, лангидам.

Гулро доди бо умед,
Ба Шумо рохи сафед.
Хафа нашав, эй писар,
Биё нишин таги бед.

Гулам хаст, гулдонам хаст,
Богам хаст, богбонам хаст.

Гулрез бахоре буд,
Ишкаш хуморе буд.
Андар лаби дарёе,
Лаб бар лаби ёре буд.

Гул дар тори трактор,
Ман Мария ту Виктор.

Гулро доди ба дастам,
Хаёл карди шут хастам.

Гулзор бахор аст,
Духтар канор аст.
Гули дасти у,
Мисли анор аст.

Гулро доди, ё Аллох,
Хушбахт шави, иншоаллох,

Гулро доди, ё Аллох,
Хушбахт шави, иншоаллох,

Гулат гули марвори,
Дандонакот тиллои.
Агар маъкулат бошам,
Ба хонамон биёи.

Гулат гули береша,
Хушбахт бошед хамеша.

Гулеро дуст доштам, хор доштаст,
Касеро дуст доштам, ёр доштаст.

Гул бе хор нест,
Духтар бе ёр нест.

БАЙТХОИ БЕХТАРИНИ ПРИКОЛНИ

Гулеро дуст дор, ки хораш набошад,
Касеро дуст дор, ки ёраш набошад.

Ман гулаки серуза – серуза хавас.
Ман ёр намегирам ба гуфтаи хар хас.
Ман чуй – чашма нестам, ки даст шуяд хар кас,
Ман ишки покамро медихам ба як кас.

Гулро доди, миннатдорам,
Афсус, эй бача, ёр дорам.

Эй богбон, дарро мапуш, ман шахси гулчин нестам,
Ман хам ба худ гул дораму мухточи хар гул нестам.

Гул механдад, бидида ин шодии ман,
Булбул хандад зи бахту ободии ман.

Мутриб бинавозу ракс кун дилбари шух,
Дар рузи саиди иди ачдодии ман.

Гулро бинигар чаман-чаман руидаст,
Тр завк дихад бар туву ман, рувдаст.
Шоир. ту суруду васфи гул рез аз дил,
К-он аз дили хоки ин Ватан руидаст.

Гули сурху сафедам, кай меои,
Бунафша. барги бедам, кай меои.
Ту гуфтй: «Гул барояд ман меоям»,
Гули олам тамом шуд, кай меои.

Гули сурху сафедам, кай меои,
Бунафша. барги бедам, кай меои.
Ту гуфтй: «Гул барояд ман меоям»,
Гули олам тамом шуд, кай меои.

Гул мегузарад, мавсими гул мегузарад,
Ман шишта будам, ёрам ба пул мегузарад.
Имсол мегузарад соли дигар меояд,
То соли дигар умри сагир мегузарад,

Гулро шарафу латофати буи ту нест,
В-аз нозукиат фаришта бо хуи ту нест.
Аз хафт кабати замин то кишвари Арш,
Гар бифрушам, бахои як муи ту нест.

Гулро шарафи латофати руи ту нест,
В-аз нозукиат фаришта бо хуи ту нест.
Аз хафт табаки замин то кишвари Арш,
Савдои хама ба як сари муи ту нест.

Гул дафтари худ надид боби суханаш,
Булбул набарад номи чавоби суханаш.
Хдргиз набувад ба софй кардан мухточ,
Дар майкадаи фикр шароби суханаш

Гули зардак, ки берун шуд,
Хама олам дигаргун шуд,
Лабони гунча пурхун шуд,
Бахори нав, муборак бод.

Гули лола, гули лола,
Паланг дар кух менола,

Гули лола, гули лола,
Паланг дар кух менола,

Гулхои гулзор омада,
Тута ба гуфтор омада,
Кумри ба рафтор омада,
Бобо, бидех Наврузиам.

Гули лола, наям дилкандаи ту,
Хате дорам, ки бошам бандаи ту.
Надорам мевае аз чон ширинтар,
Фидои ду лаби пурхандаи ту.

Гули ман хамнишини хор то кай?
Хамеша хамдами агёр то кай?
Ба хичронат дилам афгор то чанд?
Ду дида аз гамат хукбор то кай?

СУХАНХОИ НАЗМИИ БОМБА БАРОИ ГУЛБАЗМИ

Гули серуза будам, модарам мурд.
Маро ба доя доду доя хам мурд.
Маро бо шири буз омода карданд,
Аз ин бахти бадам бузгола хам мурд.

Гули садбарги тобистони модар,
Фирори мулки Туркистони модар.
Равон кун хат ба поси он, ки хурди,
Ба тифли шир аз пистони модар.

Гули садбарги тобисгонам имруз,
Фирори аз Точикистонам имруз.
Худочон. ин фирориро талаб кун,
Чи тур нолону саргардонам имруз.

Гулам аз дар даромад гул ба дасташ,
Карашма мекунад чашмони масташ.
Барот оварда, то хунам бирезад,
Мусулмонон, бигиред бадан дасташ.

Гули садбарги ман, аз ман чи диди?
Кадом харфи баде аз ман шуниди?
Ки як харфи баде бо ту нагуфгам.
Чаро якбораги мехрат буриди?

Гули сурху сафсди лолаи ман,
Кучо хасти, ту бишнав нолаи ман.
Баро аз хона, то руят бубинам.
Сиёхзулфони худ кун холаи ман.

Гули ман меравад, чора надорам,
Агар дастам расад, гул мебиёрам,
Гули ман меравад ру бар вилоят,
Гули худ бо Худочон месупорам.

Гули руи чахон буят надорад,
Малак дар осмон хуят надорад.
Ту мохи чордах, чи хушнамои,
Ки мах тобонии руят надорад.

Гули сурху сафеди аргувони,
Ба буи гул гирифгам богбони.
Зимистон омаду гул зери барф шуд,
Ман, ки бе гул надорам зиндагони.

Гул гули анор аст, фаали навбахор,
Биё хавохури бурем ба суи гулзор.

Гули себ, гули себ,
Гули себам, гули себ,
Мара як дона ба чеб,
Гули себам, гули себ.

Гул дорам, эй азизам, гули кас даркор нест,
Ёр дорам, эй азизам, ёри кас даркор нест,
Аз барои номусам тахте бузург сохтам,
Пеши тахтам иодшохи булхавас даркор нест.

ШЕЪРХОИ ХАКИИ ТОЧИКИ (Мардуми)

Хамин гул нест, ахтар аст,
Зеби дасти духтар аст,
Хар кас гулро нах занад,
Мусулмон не, кофар аст.

Гулеро ман насанчидам,
Нигохеро писандидам.
Шу дам ошики бадбахте,
Бигаштам бо сари сахте.

Агар ояд дучори ман,
Гули зебо чу ёри ман,
Нагардам аз акибаш ман,
Шавам доим рафикаш ман.

Гул тую булбул ману гулчехранигоре.
Гул ба сарат зан, ки надорам ба ту коре.

Гул меваи бихиштаст,
Дар руи гул навиштаст,
Гулро касе гирифтаст,
Як сад сол дар бихиштаст.

Духтар гули ноёфти,
Кокулатро суст бофти.
Банди дастат капидам,
Гуфти: «Диламро ёфти».

Гулхоро ба доманат бибезам, биравам,
Аз пешаки ту бо алам хезам, биравам.
Аз омаданат саду як чахон шод шавам,
Аз рафтани ту ашке бирезам, биравам.

Гулдастаи додагит ачаб зебанда,
Ин хадяи кардагит барои банда,
Гулхои туро бибусаму ёд кунам,
Бишкуфта шавад лаби шумо аз ханда.

Гулдастаи дасти ман писандат бошад.
Мискин дилакам чи мустамандат бошад.
Мардум хама аз хандаи гул завк баранд,
Завкам ба лабони хамчу кандат бошад.

Айёми гул сайри чаман омадаам,
Сармаст зи буи ёсуман омадаам.

Гулро бурданд ба боэор.
Нархаш карданд сад хазор.

Гули санчид манзури назар нест,
Вале чун буи у буи дигар нест.
Ба боги орзуи ман навнихоле,
Мисоли сунбула хушкаду бар нест.

ШЕЪРХОИ НАВИ ТОЧИКИ (Навтарин и гулбазми)

Бигир гулгунчаи тарро зи дастам,
Ки онро аз гулистоне рабудам.
Дили ман хам замоне гунчае буд,
Ки дар гафлат ба номарде супурдам.

Гули ман, хандахоят гулфишон бод,
Бахори рузгорон бехазон бод.
Даруни синаи ман ишки покат,
Чу рози духтари доим нихон бод

Гулеро аз дасти ман шру бу кун,
Миёни хар ду зулфонат фуру кун.
Ба хар чо, ки рафти. маро надиди,
Хамон вакт бо ин гулхо гуфгугу кун.

Ало ёрчон, ба ту гуддаста додам,
Ба ин гуддаста дил пайваста додам.
Илоче кун, ки пажмурда нагардад,
Ба у тори мухаббат баста додам.

Гули сурхе ба гуши хеш карда,
Дили пиру чавонро реш карда.
Надонам ба ин хусну латофат,
Киро шоху киро дарвеш карди.

Хар сахар аз буи гул дигар шавед.
Хущдалу хушрую барнотар шавед.
Aз кадамгохи азиэони диёр,
Гар нафас бокист. гулпарвар шавед.

Эй бачаи гулдода, гулат гули кас,
Ман зоча местам, ки гирам сари даст.
Ман кола наменушам бо кадахи кас,
Манам духтари бовичдон ёрам як кас.

Зан хусни гулу чамоли гулшан будааст,
Аз хусну хирад дилро чи равшан будааст.
Мард, бидон, чи мушкилест нигах доштани гул,
Зан гул буду каст, вале мард чавшан будааст.

Гулат будааст гули сафедор,
Сафедора буридан даркор.
Аз духтархои Кофарнихон,
Яктоашро гирифтан даркор.

Дархои «Мерседес» -ро бо гул кушода намешавад,
Духтари точикро бо доллар харида намешавад.

Гули наргис наку бошад ба дидан,
Валекин талх бошад дар чашидан.

Гулдуз шавам. гули оламро дузам,
Худсуз шавам. яъси диламро сузам.

Гулро нигарам, хазони худ ёд кунам,
Сохил нишинам, равони худ ёд кунам.

Гул чида ба руи рохи ту туда кунам.
Шукронаи ин кисмати осуда кунам.

Номи туро шунидам,
Аммо туро надидам.
Як даста гул бичидам.
Бахри ту, эй азизам.

Богбон дарро кушо, ман сайри гулзор омадам,
Ман ба богат кор надорам. дидани ёр омадам.

Гули лоларо сараш дар осмон аст,
Дили духтар насиби як чавон аст.

Гул рафт агар бахор меояд боз,
Ин даре маро ба кор меояд боз.
Паймонам шикаст, агар номарде,
Марде ба дали фигор меояд боз.
Айёми гул аст, сайри чаман омадаам,
Сармастам, ба буи ёсуман омадаам.
Хар дил а хавои ошикаш нагма кунад.
Ман бахри навиштани сухан омадаам.

Ин гулдастаи додагит дар руймолам,
Пажмурда шудаст ба дарди дил менолам.
Мардумон мегуянд гулатро парто бирав,
Аз сохиби гул умеди бисёр дорам.

Худ катраву майли ту ба руд аст, эй гул,
Хар сатри ту пайгоми суруд аст, эй гул.
Дар соли гул аз гулшани ирфони шеър,
Ин дастагул аз ишки вучуд аст, эй гул.

Гулро чида-чида мерави ту,
Моро дида-дида мерави ту,
Истода саломат мекунам ман,
Гуё нашунида меравй ту.

Гулро чида-чида мерави ту,
Моро дида-дида мерави ту,
Истода саломат мекунам ман,
Гуё нашунида меравй ту.

Гули ман, шавки лабхои ту дорам,
Умед аз чашми шахдои ту дорам.
Саропои ту дунёи таманност,
Таманнои саропои ту дорам.

Гули ман, бе ту дил гамнок гардад,
Ба чашмат танг ин афлок гардад.
Ту боши, хок гирам зар шавад. лек,
Набоши, зар бигирам, хок гардад.

Гули ман, иди Назрузат муборак.
Чунин чашни дилафрузат муборак.
Маро Навруз бе ту кухнаруз аст.
Чу ман ёри бадомузат муборак!

Гули руят хазонеро набинад,
Губори осмонеро набинад.
Нишонат кард агар тири нигохе,
Дар ин дунё нишонеро набинад.

Гули.ман, номи ман нашнвданат бех,
Гули ишки маро ночиданат бех.
Ту он сон бегунохи, ки Худоё,
Гуноххои маро нодиданат бех

Гулу гулгунча то хандон набошад,
Шукухи тозаи буетон набошад.
Ту давлат дориву химмат надори,
Зи ту бечоратар инсон набошад.

Гули ман, эй гули умеду армон,
Tуpo парвардаам аз шираи чон,
Дуоят мскунам хдр субху хар шом,
Ки ту н-афти ба дасти гулфурушон.

ШЕЪРХОИ ОШИКИ

Гули худруи хушбу, шод боши,
Шукуфон дар лаби чу, шод боши,
Ба об охиста хоби дидаатро,
Бигу рушод, то рушод боши.

Гули хулбу, гули худру, гули ман,
Гули хушру, гули хушбу, гули ман.
Агар ту дар канори ман наруи,
Хамехушкам ба мисли ту, гули ман.

Бахори гулфишои омад, гули ман,
Кабуду аргувон омад, гули ман.
Чахони пир дар рамзи ману ту,
Чавон омад» чавон омад, гули ман.

Муборак бод Наврузат, гули ман,
Баробар шуд шабу рузат, гули ман,
Бигу, то кай баробар аз чудон,
Дили мову ту месузад, гули ман.

Биё, гулдастаи ночидаи ман,
Биё, эй ишки новарзидаи ман.
Наёбад ранч поят, завраке гир,
Ки даре меравад аз дидаи ман.

Гули ман ханда ёрат бод доим,
Ба cap файзи бахорат бод доим.
Сахар чун интизори Офтоб аст,
Дили ман ннтиэорат бод доим!

Ту боши боги гул, ман ботбонам,
Агар боши ту мах, ман осмонам.
Шави мохи, рави бар каъри дарё,
Шавам даре ба сохил зарфишонам.

Афсус ки атрофи гулат хор гирифт,
Зог омаду лоларо ба минкор гирифт.
Симоби занахдони ту овард милод,
Шангарфи лаби лаъли ту зангор гирифт.

Азизам, бегунохи хам гунох хаст,
Зи умри рафта бе ту шармсорам,
Басогул чида гул буидаам, лек,
Таманнои гули руи ту дорам.

Гул ба кафи ман гуле зи гулзор бишав.
Аз холи дили хаста хабарлор бишав.
Умрест туро ба чон харидор мамам.
Ту низ маро зи чон харидор бишав.

Гул ба кафи ман гуле зи гулзор бишав.
Аз холи дили хаста хабарлор бишав.
Умрест туро ба чон харидор мамам.
Ту низ маро зи чон харидор бишав.

Гул чини, агар ту барги гулро машикан.
Бо гулсуханон ту харфи бечой мазан.
Хар субх бихезу сайри гулзор бирав,
Дил тоза шавад зи сайри гулзору чаман.

Aз субх шави чу сарв боло, гули ман,
Аз субх рави ба кори сахро, гули ман.
Аз хамнафаси ба богу гулзору чаман.
Аз субх шави мисоли гулхо. гули ман.

Сарсабзии гулхои чаман мехохам.
Атри гули ёсу настаран мехохам.
Хохи. ки шави ту подшохи дили ман.
Он дастаи гул бичин. ки ман мехохам.

Сарсабзии гулхои чаман мехохам.
Атри гули ёсу настаран мехохам.
Хохи. ки шави ту подшохи дили ман.
Он дастаи гул бичин. ки ман мехохам.

Гесуи шумо зи мушку анбар хуштар,
Рухсори шумо зи лолаи тар хушпр.
Хуш нест киёси лаби дилбар бо гул.
Гул гарчи хуш аст. лаъли дилбар хуштар.

Ба ёре дал агар нобаста боши,
Ба базми ошикон наншаста боши.
Ту аз суру суруди зиндаги дур,
Чу як паймонаи бишкаста боши.

Аё чонон, ба ту гулдаста додам,
Ба он гулдаста дил пайваста додам,
Илоче кун, ки пажмурда нагардад,
Ки бо тори мухаббат баста додам.

Ёри гулбоз! Биё, аз каду басат гардам!
Гунчаро дида, дахони ту ба ёд овардам.
Чуш зад чашмаи ишкам, ба хазорон уммед,
Остин бар зада бар чидани гул cap кардам.

Худ гулему дастагулро дуст медорем мо,
Рози дилхоро ба гулхо баста пиндорем мо.
Мардхо, чуръат кунеду бахри мо гул оваред,
Мехратон чун буи гул бо худ нигахдорем мо.

Гули боги бахори мам туи, ту,
Умеди рузгори ман туи, ту,
Ба мулки дил ба номат бог дорам,
Бахои баргу бори ман туи, ту.

Бароям хусни зебоят бахор аст,
Бахори бегубори гамбарор аст.
Кунам сайраш хамеша бо нигохам,
Ба гармову ба сармо гулнисор аст.

ШЕЪРХОИ ЧАВОНИ (БАРОИ ПИСАРБАЧАВУ ДУХТАРОНИ ЁШ)

Бароям хусни зебоят бахор аст,
Бахори бегубори гамбарор аст.
Кунам сайраш хамеша бо нигохам,
Ба гармову ба сармо гулнисор аст.

Гул шукуфта бар ту толиб мешавад,
Мурги хушилхон мусохиб мешавад.
Чони ман боре биёи пеши ман,
Чону тан чун хишту колиб мешавад.

Гул сабухи карда пиндори. ки пеш аз офтоб,
Богбон гулро ба душ аз бустон меоварад.

Гул андар дидаам бе накши руятхор меояд,
Зи хар барги гуле бар дил маро сад бор меояд.

Гулхо шукуфту чилва ба сад рангу бу кунад,
Кас тавоф дар чаману тарфи чу кунад…

Гул дар бару май дар кафу маъшука ба ком аст,
Султони чахонам ба чунин руз гулом аст.

Гул бе рухи ёр хуш набошад,
Бе бода бахорх уш набошад.
Тарфи чаману хавои бустон,
Бе лолавузор хуш набошад.

Он кас, ки чу гул дуруй бошад,
Дар вай зи вафо чи буй бошад?

Ганчи беранч надидааст касе.
Гули бехор начидааст касе.

Гул багулшан даъвии сохибкамоли мекунад,
Дар ки зар дорад, таманнохои оли мекунад

Гул ба сар, чом ба даст он чаманоин омад,
Майкашон, муждабахор омаду рангин омад

Гулро асари руи ту гулпуш кунад ,
Чонро сухани хуби ту мадхуш кунад.
Оташ, ки шароби васли ту нуш кунад,
Аз лутфи ту сухтан фаромуш кунад.

Гулу гулзору райхонам ту боши,
Сафои ахду паймонам ту боши
Асири холи руят гаштаам ман,
Азизу бсхтар аз чонам ту боши.

Гули боги хаё хуррам зи буяш,
Дури бахри малохат гуфтугуяш.

Гули боги умедамро, намедонам ки мебуяд? |
Ба дил чандин алам дорам, илочамро ки мечуяй?

Гулат гули осмони,
Худат ранги мехмони.

Дар ресторан табака,
Гулат бошад садака.

Гулта доди гулта гир,
Кучо шуди, эй зангир.

Гулат гули лубиё,
Хезу бидав суи мо.

Гулат гули тапак,
Даст бидех, эй хапак.

Гулат гули сузанак,
Гапи ту гапи занак.
Гулат гули гулоби,
Садкат шавам Варзоби.

Гулат гули нофармон,
Худат хасти пахлавон.

Гулат гули каймоки,
Худат мисли кишлоки.

Гулат гули палас,
Ба дигар гул нарас.

Гулат гули паталок,
Биё нушем оби пок.

Гулат гули лубиё,
Гапат мисли мумиё

Гулро доди, он су ист,
Худо дихад аз Бихишт.

Гул дар лаби тиреза,
Аз лабат гул биреза.

Гул дар лаби тиреза,
Аз руят нур биреза.

Гул дар болои трактор,
Ман София ту Ансор.

Гулат афтод дар замин,
Ёрат манам нозанин.

Гул дар руи «Мереедес»,
Гиру бо мошин гурез.

Садбарги шукуфта ба чаман мезебад,
Мисли санами куртачакан мезебад.
Хар гул ба бари буттаи худ бу дорад.
Ман дар бари ёру у ба ман мезебад.

Чаманро хар гули бишкуфта зебад,
Ба дафтар нуктаи ногуфта зебад.
Дили оромро ман дил нагуям,
Ба ошик хотири ошуфта зебад.

Бо сузи нигохи худ ба хар душмани ишк,
Садхо аламу дapeгу таъне дорад.

Дар боги чахон гуле ба монанди ту нест,
Дар бахри калон диле ба монанди ту нест.

Замини ишкро шудгор кардам,
Шинондам гул, рохаш гулзор кардам.
Ба дилбар бахт чустам, бахти сафед,
Диламро бар дили у ёр кардам.

Дар гулшани ишк калби решест нихон,
Дар косаи шахди ноб нешест нихон.
Гар гул бичинй, зи хор андеша мудом,
Зеро ки ба хор дарди бешест никон.

Бахорон чумла мардум гулпарастанд,
Ба чуз номардуме, ки пулпарастанд.
Бахорон лолапарчин дашту сахро,
Хама аз буи гулхо масти мастанд.

Касеро ба рамзи ишк гул набахшидам.
Зи бахт камтар наям бахор мегузарад.
Ба зери санги дилам лолаест пажмурда,
Зи чашми чашмаи санг обшор мегузарад.

Дидам хама чо, рафики гул хор бувад.
Булбул хама чо аз ин дилафгор бувад
Дидам хама чо бахори гулпуши чаман.
Аз дасти баде хазону бебор бувад.

Коридани тухми гул садоб асту савоб
Хар катраи руи гул гулоб асту гулоб!
Дар хонаи хар касе насабзад гули бахт,
Кошонаи умри у хароб асту хароб.

Ба ёрам дастаи гул мебарам ман,
Паём аз калби булбул мебарам ман.
Ба гул пайваста дилро хамчу тухфа,
Барои банди кокул мебарам ман.

Аз сафои гул касе безор нест,
Аз хавои гул ба кас озор нест
Богу гулшан чилвагохи гул бувад,
Хуштар аз он дар сари бозор нест

Аз сафои гул касе безор нест,
Аз хавои гул ба кас озор нест
Богу гулшан чилвагохи гул бувад,
Хуштар аз он дар сари бозор нест

Эй абри бахор, рез борон охир,
Безор шудам зи дарди хичрон охир.
Шояд, ки ба сайри гул бубинам уpo,
Буяш кунаму бишканам армон охир

ШЕЪРХОИ ХАНДАОВАР

Хар он к-у ишкро бози бихонад,
Зи чуши зиндаги гофил бимонад.
Мухаббат сарвати умри азиз аст.
На хар бедард кадрашро бидонад.

Сахар рафтам ба гулзopy тамошои суман кардам.
Муаттар аз шамими у машоми хештан кардам.
Бари гулхо нишастам, рози дил бо булбулон гуфтам.
Ба даври худ ба по аз булбулу гул анчуман кардам

Сахар рафтам ба гулзopy тамошои суман кардам.
Муаттар аз шамими у машоми хештан кардам.
Бари гулхо нишастам, рози дил бо булбулон гуфтам.
Ба даври худ ба по аз булбулу гул анчуман кардам

Сахар рафтам ба гулзopy тамошои суман кардам.
Муаттар аз шамими у машоми хештан кардам.
Бари гулхо нишастам, рози дил бо булбулон гуфтам.
Ба даври худ ба по аз булбулу гул анчуман кардам

Гарчи гул дар нозуки машхур дар бахру бар аст,
Хотири шарму хаё аз барги гул нозуктар аст.

Гулро бурдем ба хамом,
Бо хамин гулбазм тамом.

Гули бебуйро харгиз набуед,
Дили беишкро харгиз начуед.
Зи гулзори мухаббат гул бичинед,
Рухи зарди чудоиро набинед.

Гули бебуйро харгиз набуед,
Дили беишкро харгиз начуед.
Зи гулзори мухаббат гул бичинед,
Рухи зарди чудоиро набинед.

Чавони бе мухаббат хору зор аст,
Дили ошик хамеша бекарор аст.
Садои хониши булбул ба гулзор,
Ба мисли ошик дил бекарор аст.

Ман шишта будам, ки гул ба дарвоза гузашт,
Кад навдаи бед, зулфора тоб дода гузашт.
Сарчашмаи боги булбулон хор гирифт,
Омад хабаре, ки бевафо ёр гирифт,
У ёр гирифт баробари мо нагрифт,
Аз гул бигузашт, у домани хор гирифт.

Ёрам би сини Кулоб мехмони рафт,
Сад хайфи гули кимат ба арзони рафт.

Дар борамон

Инчунин кобед

pir

Пири берахм – хикоя аз Кароматуллохи Мирзо

Додои Баходур ба охури говхо коху кунчора андохт, ба гусфандон алаф дод. Турбаи чавро аз …

222222222222222