Главная / Маданият ва санъат / Хоби суст чи маъно дорад?

Хоби суст чи маъно дорад?

Ду мархилаи асосиро дар силсилаи хоб чудо кардаанд: хобби суст ва хобби сахт. Дар хоби суст мушакхои шахс камхаракат, нафасгириаш суст, шиддати задании дилу набз паст мебошанд. Шахс аз чор се хисса(75%)-и хобби шабонаашро асосан дар хамин холат мегузаронем, яъне дар шаб агар шахс хашт соат хобад, шаш соатро хобби суст ташкил медихад.

Хобро илми сомнология меомузад. Хоб аз силсилаи ду фазаи ба хам чанд маротиба иваз шавандаи батартиб, хобби суст ва сахт, яъне аз пайдарпайихои мунтазамми онхо таркиб ёфтааст.
Дар хоби суст дил охиста кор мекунад, мардумаки чашм бе харакат мебошад. Дар давоми хоби суст, ки хоби сусти (сахт)чукур мебошад баркароршавии мунтазами биохимиявй дар майнаи сар ба амал омада, просесхои узвхои дохилй фаъол мебошанд. Махз дар хамин фаза таксимоти зиёди хучайрахо ба амал омада гармоникад пайдо мешавад.

tild6132-3935-4538

Дар вакги хоби суст хазми хурок паст шуда, задании тапиши дил кам мешавад, нафасгирй руякй ва суст мешавад. Вале дар ин холат дар хамаи узв ва системахои бадан проесесхои фаъоли мухими хаётй ба амал омада, фаъолияти кори онхо баркарор карда мешавад. Махз дар хамин холат ходисаи сабти вокеъхо ба хотири дарозмуддат ба амал оварда мешаванд.

Дар холати хоби суст шахс метавонад рох гардад ва гап занад.
Хоби суст ба се зина таксим мешавад.
1. Хоби сабук- чанд дакика;
2. Хоби хаккони- 20-25 дакика;
3. Хоби фаромушшуда- 30-40 дак. Ин зинаи номаълумн хоб аст, чунки хама чизи дида фаромуш мешавад.
З1 (10-15 дак.)+З2(20-25дак.)+З3(30-40дак.)= Хс (60-80)дак.

Дар ин чо чунин ишорахоро раво донистем: Хс- зинахои хобби суст; ХТ= Хоби тез; Д1… Д5-даврахои силсилаи хоб; Ф- даври хобини

 Хоби тез баъди зинаи сеюми даври хоб ба амал меояд ва дар давраи якум (5-10)дак. давом мекунад, яъне
Х*=(5-10)дак.

Даври хоб 80-90 дак. мебошад, бо такроршави аз 5 то 6 бор, хар дафъа давомнокии хоби суст 20-30 дак. кам шуда ва аз ин хисоб давомнокии хоби тез зиёд гардида дар охир шахс бедор мешавад. Дар ин муддати силсилаи хоб шахс аз 12(аз 10 дак.) то 15(то 40 дак) хоб мебинад.
Д1:3′ (10-15 дакО+З2(20-25дак.)+33(30-40дак.)+0(5-10дак.)= =(70-80)дак.+ (5-10)дак.= (75-90)дак., яъне Д]=(75-90)дак.

Хамин тавр Д2=(75-90)дак. ва г.

Агар мувофики маълумотхои болои амал намоем пас баъди хисобу китоб ба чунин натича омадан мумкин аст: шахс метавонад дар холати дар як вакти муайян, дар чойи бо шароитхои мувофик, набудани омилхои ба хоб таьсири манфи расонанда хамаги 7,5 соат хоб карда аз он сер шавад.

Зинаи хоби сабук хамеша такрор шуда бо камшавии хоби сахт хоби хаккони ва хоббинй меафзоянд. Ва шахс мешавад холате, ки баъди хоби хаккони якбора хоб бинад, яъне зинаи хоби сахтро нагузашта.
Зинаи хоби бе хис, яъне хоби хаккони(хатто чашми кушода низ намебинад, м-н, афсар дар пост). Дар ин зина мо аз таъсири равшани ва ё садо бедор намешавем.Баъзехо дар зери таъсири садои радио, ТВ ва хатто мусикии рок хоб мераванд.

Зинаи хобисахт. Дари ин зинаи хоб гормонхои афзоиш, зидчисм ва дигар унсурхои мухими афзоишкунандаву нигахдоранда, муборизабарандаву пайдокунанда пайдо мешаванд.
Харакатхои асосии бадан хангоми пеш аз хоб ва ё баъди хоб ба амал меоянд. Ин харакатхо хангоми хоб дидан ба амал намеоянд.

Даври сеюми силсилаи хоб аз хама бехтар мебошад, чунки вай ба нимаи аввали шаб рост меояд. Кухансолон бинобар ин «хоби хуб хоби аввали шаб» мегуянд. Мумкин, ки аз ин сабаб баъзе аз бузургон нимаи аввали шабро афзалтар дониста хамаги 3-4 соат хоб мекунанд. Вале эхтимол аст, ки эшон рузона чанд бор ганаб кунанд.

Дар борамон

Инчунин кобед

pir

Пири берахм – хикоя аз Кароматуллохи Мирзо

Додои Баходур ба охури говхо коху кунчора андохт, ба гусфандон алаф дод. Турбаи чавро аз …

222222222222222