Главная / Илм / Ифтори мохи Рамазон

Ифтори мохи Рамазон

Яке аз суннатхои мохи Рамазон барвакт ифтор намудан аст. Па-
ёмбар (с) мефармояд: «Мардум то замоне барвакт ифтор намоянд, дар
хайру хуби хастанд»?6
Таъчил намудан дар ифтор ва пеш аз намоз кушодани руза аз сун-
натхои Расули Худо (с) мебошад. Барои рузадор хуб аст, ки бо хурмои
тоза (рутаб) ва агар муяссар набошад, бо хурмои хушк (тамр) ифтор
намояд. Агар он хам муяссар нагардад, бо об ва ё хар мева ва нушо-
баи дигаре ифтор намояд٠
Аз Анас (р) ривоят шудааст, ки: «Расули Худо (с) пеш аз он ки
намози шомро бихонад, бо чанд хурмои тозае ифтор мекард. Агар хур-
мои тозае пайдо намешуд, бо чанд хурмои хушк ва агар он хам пайдо
намешуб, бо чуръаи обе ифтор мекард».
Баробари фуру нишастани офтоб кушодани руза мустахаб ва ба
таъхир андохтани он макрух, мебошад.
Аз Паёмбар (с) тавсияхои зиёде дар таъчили ифтор ворид гарди-
дааст. Аз чумла, он Хазрат (с) мефармояд: «Вацте шаб аз ин цо руй
овард ва бю д1»؛ст1а1ш ба с5?и оф»тюб|б1а1р>о и1Ш1ор>а кард ва руз аз И1Н ч؛о рафт –
ва дар ривояте – ва оф»тюб фуру нишас вакти И1ф»т1ор>и р>5?1»؛؟д٠ор фаро
расидааст».
Ибни Абуавфо (р) мегуяд: «Дар сафаре дар мохи Рамазон хамрохи
Расули Худо (с) будем. Вакте оф»тюб фуру рафт башахсе гуфтг: Фаро
ва бароям дар зарфе об биёвар. Вай гуфтг: Эй Расули Худо (с) хануз
офтоб нанишастааст. Расули Худо (с) гуфт: Фаро ва бароям обе биё-
вар. Он мард боз гуфт: Эй Расули Худо (с) хануз офтоб нанишаста-
аст. Расули Худо (с) бори дигар ба вай гуфт: Фаро ва бароям обе биё-
вар. Он мард фуруд Омгй1д ва барояш об оварб. Он Хазрат (с) об٠р>о нушид
ва фармуд: Вактге шабро, ки аз оф-
тоббаро ишора кард, руй овард – ва дар ривояте – ва офтоб аз ин та-
раф фуру рафтг, вактиифтори рузадор фаро рсдааст ».99
Сахобагони киром ва бузургони дин хама ба ин суннати Расули
Худо (с) амал кардаанд. 
Умар (р) дар даврони хилофати худ ба амирону коргузоронаш ме-
навишту ки надихед ва
ро 0 чаишак задани ситорахо ба тавхир
Мувогаидме «Ман вактге ифтори Ибни Умар (р)-ро меовар-
дам, аз мардум шарм медоштам ва руи онро мепушондам» .101 Али (р) ба
Ибни Нубох, м егуфт. Оф тоб нгшаст.? у мегуфт: ш об наку?н. Боз
мепурсид: Офтоб аг1Н1ас^т? Хамин ки мегуфтг: Оре, дархол. ифтор ме-
кард, он гох фаромада, намози шомро мегузорид.102

Дар борамон

Инчунин кобед

Bez-nazvaniya-27

Сохти гуруххои хурд

Зери мафхуми сохти гурухи хурд, сохт ва хусусиятхои мавчудаи му- носибатхои байнихамдигарии аъзо- ёни он …

222222222222222