Главная / Илм / Мицдори садацаи Фитр

Мицдори садацаи Фитр

Садакаи Фитр аслан бояд аз навъхои галлагй ва он хурокворихое,
ки дар хадиси Расули Худо (с) зикр шудаанд ва ё аз навъи хуроки маъ-
мулии мардуми хар сарзамин бароварда шавад. Аз Абусаъиди Худрй
(р) ривоят шудааст, ки «Дар замоне, ки Расули Худо (с) дар байни мо
ل як соъ курут ё як соъ тоом ё як соъ ١^С1в ё як соъ хурмо 60 ё як соъ мобиз
оордохт мекордем.. инро меоордохтем., 0 оо ки Музоия бо
моксоди ончоми хоч бо ё умро гм оборд. минбор бо
дум сухон гуфт бо оз чумло формуд: Мон ду муд сомро (гондум)-и
Шомро баробари як соъ хурмо мебинам. Пас аз он мардум ин раъйро ги-
рифтанд, суратге ки
каблан пардохт мекардам, пардохт менамоям» .240
Микдори садакаи Фитр бар асоси мазхаби ханафй барои хар на-
фар дар хисоби гандум ва орди гандум ним соъ ва дар хисоби чав, хур-
мо, мавиз ва монанди онхо як соъ аст. Агар аз навъи хуроквории маъ-
мулии мардум, ба монанди биринч, наск, лубй, нахуд ва ира баро-
варда шавад, бояд киматаш бо кимати ним соъ гандум баробар бошад.
Дар назди чумхури ахли суннат садакаи Фитр аз гандум низ як
соъ аст. Далели машоихи ханафй бар ин ки аз гандум нисфи соъ аст,
хадисе мебошад, ки аз Абдуллох ибни Саълаба аз падараш ривоят
шудааст, ки Расули Худо (с) фармуд: «(Садацаи Фитр) соъе аз гандум
аст бар сари ду нафар: хурд бошад ё бузург, озод бошад ё банда, зан бо-
шад ёмард…».241
Як соъи набавй такрибан ба ду килову чил (2,40) ё ду килову якса-
ду панчовушаш (2,156) ва ё ба ду килову дусаду панчох (2,250) грамм
баробар аст. Дар поваракии «Шархи Чомеъуссагир» омадааст: Соъ
паймонаест, ки хазору чихил дирхам мош ва наск гунчоиш дорад ва
дар ин замон аз руи эхтиёт ба чахоряки мудди димишки баробар до-
ниста шудааст. Пас ним соъ аз гандум такрибан ба ду килову дусаду
панчох (2,250) грамм баробар аст.242
Агар пули (арзиши) яке аз чинсхои мазкурро барои садакаи Фитр
бипардозад хам, чоиз аст.

Дар борамон

Инчунин кобед

Bez-nazvaniya-27

Сохти гуруххои хурд

Зери мафхуми сохти гурухи хурд, сохт ва хусусиятхои мавчудаи му- носибатхои байнихамдигарии аъзо- ёни он …

222222222222222