Главная / Илм / НАТИЧАХОИ ИСТИЛОИ ОСИЁИ МИЁНА АЗ ТАРАФИ РОССИЯ

НАТИЧАХОИ ИСТИЛОИ ОСИЁИ МИЁНА АЗ ТАРАФИ РОССИЯ

То истило шудани Осиёи Миёна аз тарафи Россияи подшохи дар ин чо муносибатхои феодали бо бокимондахои патиархали-хукмфармои мекарданд. Давлатхои феодалии Осиёи Миёна аз чахони мутаммадин чудо буданд. Куввахои истехсолкунандаи мамлакат суст таракки мекарданд. Муносибатхои феодали ва дарачаи пасти куввахои истехсолкунанда сади рохи таравдиёти иктисодии кишвар гаштанд. Тараккиёти сусти иктисоди ва сохти пусидаис тодаи сиёсии феодали пешрафти мадани ва харбии Осиёи Миёнаро боз медошт.
Россия нисбат ба Осиёи Миёна мамлакати аз чихати иктисоди пешкадам буд. Дар иктисодиёти Россия
муносибатхои капиталисти аллакай хукмрон гардида буданд.
Тавассути Россия Осиёи Миёна ба бозори чахони рох ёфт. Дар ин сарзамин корхонахои саноати сохта шуда буданд. Синфи коргари милли ташаккул ёфт. Тараккиёти саноат ва ташаккул ёфтани синфи коргари милли дар хаёти иктисоди, ичтимои ва мадании кишвар кадами бузург ба пеш буд.
Дар натичаи хамрох шудани Осиёи Миёна ба Россия дар шахрхои калони Туркистон нахустин муассисахои мадани, китобхона, театр, музей (дар Тошканд) кушода шуданд. Кори матбуот ба рох монда шуд. Зиёиёни рус дар ривочу равнаки маданияти халкхои махали кумак мерасонанд. Бо ташаббуси мутахассисони рус омухтани куввахои истехсолкунанда ва боигарихои табии Осиёи Миёна сар шуд. Олимони рус дар омухтани таърих ва маданияти халкдои Осиёи Миёна, аз чумла, халки точик сахми босазо гузоштанд.
Бо шарофати ба Россия хамрох шудан хавфи аз тарафи Британия мустамлика гаштани Осиёи Миёна аз байн рафт.
Дар натичаи хамрохшави ба чангхои байнифеодалии дохили дар Осиёи Миёна хотима дода шуд.
Халкхои Осиёи Миёна ба маданияти чахони алока пайдо карданд.

Дар борамон

Инчунин кобед

Bez-nazvaniya-27

Сохти гуруххои хурд

Зери мафхуми сохти гурухи хурд, сохт ва хусусиятхои мавчудаи му- носибатхои байнихамдигарии аъзо- ёни он …

222222222222222