Главная / Илм / Огози нузули вахй

Огози нузули вахй

Худованд дар ояти гузашта рузхои башумореро барои руза зикр
намуд ва дар ин оят он рузхоро ба таври аник муайян месозад. Он мо-
хи Рамазоне мебошад, ки дар яке аз шабхои он (шаби Кадр) аз чониби
Худованд нузули барномаи хидояти мардум ва нишонахои равшани
рохи рост ва фуркон дар колаби Куръон шуруъ гардид.
Он барномаи хидоят, нишонахои рохи рост ва фуркон пас аз иб-
тидои нузулаш дар шаби Кадр дар муддати бисту се сол тадричан бар
Паёмбар (с) нозил гардид ва иборат аз хамин Куръонест, ки имруз дар
дасти мусалмонон мебошад. Фуркон ба маънои чудосозандаи хак аз
ботил ва рохи рост аз бероха мебошад ва он яке аз номхои Куръон
аст. «Мохи Рамазон (мохест, ки) дар он Куръон (ба унвони барномаи)
хидояти мардум ва нишонахои равшани рохи рост ва чудосозандаи хак
аз ботил фиристода шудааст».
Мохи Рамазон дар пешгохи Худованд аз чунон азамат ва арзиши
маънавие бархурдор аст, ки онро барои нузули барномаи хидояти хеш
– Куръони карим баргузидааст ва онро барои бандагони муъмин ба
мохи хайру баракат, чашнвораи солона ва иде табдил додааст. Барои
хамин Расули Худо (с) вакте ба зинаи якуми минбар баромад, «омин»
гуфт, вакте ба зинаи дуюм ва сеюм баромад дар онхо низ омин гуфт.
Пурсиданд: Эй Расули Худо (с), чаро «омин» гуфти? Фармуд: Чабраил
ба наздам омад ва гуфт: «Касе мохи Рамазонро дарёбад ва барояш маг-
фират ва хамон тавр бимирад ва ба О^1а1ш равад, Худо уро (аз
рахматаш) дур созаб, гуфтам: Омин. аару ва ё яке аз
– бихишт г؛
яте – ва бю некй рафтор накунад ва ас аз марг ба оташ раваб,
Худо уро (аз рахматаш) дур созаб, гуфтам: Омин. Ва фармуд: Касе дар
назди у зикр шавй ва бар ту салавот (дуруду салом) нафиристад, Худо
уро (аз рауматаш) дур созад (ва) гуфт: Омин бигу, гуфтам: Омин».65
Куръони карим дар ин чо бо таъбироти зебое хотироти баёдмонда-
нии он давра: ходисаи нузули вахй, даврони рисолати Паёмбар (с), чун-
бучуши мусалмонони садри Ислом, фазои маънави ва хузури фариштаи
вахй – Чабраили амин (ъ) ва хулоса, сарогози тахаввули таърихи баша-
риятро дар зехни мусалмонон зинда месозад ва хамин тавр пайванди
имони ва робитаи таърихии онхоро бо он гузашта тачдид менамояд.

Дар борамон

Инчунин кобед

Bez-nazvaniya-27

Сохти гуруххои хурд

Зери мафхуми сохти гурухи хурд, сохт ва хусусиятхои мавчудаи му- носибатхои байнихамдигарии аъзо- ёни он …

222222222222222