Главная / Илм / САБАБХОИ ФАРОРАСИДАНИ КАШОКИ МАЪНА.ВИ ДАР МАМЛАКАТ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ХАЕТИ СИЕСИ

САБАБХОИ ФАРОРАСИДАНИ КАШОКИ МАЪНА.ВИ ДАР МАМЛАКАТ ВА ТАЪСИРИ ОН БА ХАЕТИ СИЕСИ

Бухрони маънави дар мамлакат аз нимаи дуюми солхои 50-ум сар шуд. Дар анчумани ХХ ХКИШ ба зери шубха гузошта шудани тамоми идеалхои коммунисти аломати он буд, ки дар чомеа ба усулу рохдои номатлуб муросо карда намешавад, сохтори Шурави ислохоти комилро металабад. Сиёсате, ки бо ном ва фаъолияти Хурушёв вобаста буд, бо даъвати анчани XXII (мохи октябри соли 1961) аз хаёт дур ва гайри реали будани худро нишон доданд. Дар навбати аввал карорхое, ки анчани XXII кабул кард, ки аз хаёти вокеъии мамлакат дур буданд. Барномае, ки анчумани XXII ХКИШ кабул карда буд, онро Xурушёв барномаи сохтмони чамъиятии коммунисти номид. Ин барнома ба 20-соли наздик нигаронида шуда, дар натича дар мамлакат баззаи модди-техникии коммунизм барпо карда мешуд.
Дар асоси ин одамони Шуравиро бовар кунониданд, ки: «насли ояндаи шахрвандони Шурави дар замони коммунизм зиндаги хоханд кард».
Дар амал вазъи иктисоди сол то сол бад шуда дар мамлакат бесару сомони ба амал омад. Як катор омилхо боиси харобии маънави гардиданд: Ахолии шахрхо аз хисоби дехотиён бо суръати тез афзуда, таъминоти шахрхо бо маводи асосии аввалиндарача торафт душвор мешуд; Агар дар солхои аввали баъдичанги нархи махсулоти асосии озука хар сол паст карда мешуд, дар солхои 60-ум нархи махсулоти асосии озука бе тагйир монд; Аз соли 1962 баръакс нархи гушт ва шир баланд бардошта шуд, ки ин дар навбати худ ба баланд шудани тамоми махсулоти шири ва гушти оварда расонд.
Дар охири солхои 60-ум аз куввахои мусаллах микдори зиёди харбиён чавоб доданд. Ин маърака бе ягон тайёрии пешаки гузаронида шуда, дар натича дахо хазор омад бекор ва дар ка монданд.
Соли 1963 дар натичаи хушксоли ва камхосили дар мамлакат захираи галладона кам шуда системаи чипта чори карда шуд.
Тамоми ин омилхо дар мамлакат норозигиро зиёд карда, бухрони сиёси, идеологи, ичтимои, иктисодии чомеаро фаро гирифта, мамлакатро ба варта наздик менамуд.
Пеш аз хама кашшокии маънави дар истехсолот аз номукамал будани системаи ичтимои ба амал омад. Дар иктисодиёт бесару сомони ба амал омад, ки сабабхои асосии он умумихалки будани моликияти чамъияти ва
баробармузддихи буд.
Дар давраи фармонфармои-маъмури одамон аз асбобу мошин беш дониста намешуд. Махсусан баробар музддихи хавасмандии моддии мехнаткашонро аз байн мебурд. Чунин раванд ба бенизоми, танбали, коргурези ва дуздидани моликияти чамъияти мусоидат намуд. Дар кори таълим ва тарбияи насли наврас нуксонхои зиёд чой доштанд. Дар бисёр мавридхо насли чавонро хотирчамъи, бепарвои фаро гирифта буд. Кушиш карда мешуд, ки дар чавонон хисси худшиносии милли ташаккул наёбад. Тамоми китобхои дарси тарчимаи руси буданд. Дар мактабхо таърихи Аврупо ва Амрико ба пурраги омухта шуда ба таърихи халки точик соатхои кам чудо чудо карда буданд.
Дар солхои 50-ум ташвикоти атеисти авч, гирифта, бо бахонахои гуногун масчидхоро мебастанд. Дар зери ташвикоти атеисти анъанахои милли аз байн бурда мешуданд. Дар чумхури хонаи атеисти илми, донишгохдои халки атеисти, гахои атесити ва махфилхо амал мекарданд. Матбуот ва воситахои дигари ахбори умум ба ташвику таргиби атеисти равона карда шуданд.
Дар баробари ин бо бахонаи иртичои ба чои расму русуми исломи анъанахои насрони чори карда мешуд. Ин пеш аз хама дар дафнии майит зухур меёфт, ки амалдорони хизб намунаи ибрат нишон медоданд. Дар оилахои мансабдорон бо расму русуми исломи дафн кардани мурда гунохи азим дониста мешуд. Чандин мансабдорон дар дафнии наздтикони худ ширкат накарданд.

Дар борамон

Инчунин кобед

Bez-nazvaniya-27

Сохти гуруххои хурд

Зери мафхуми сохти гурухи хурд, сохт ва хусусиятхои мавчудаи му- носибатхои байнихамдигарии аъзо- ёни он …

222222222222222