Главная / Илм / ТОЧИКИСТОН ДАР РОХИ ВАХДАТ ВА БУНЁДКОРИ

ТОЧИКИСТОН ДАР РОХИ ВАХДАТ ВА БУНЁДКОРИ

Ихтилофхои дохили, бесалохияти, махалгарои ва кушишхои бар сари кудрат омадани сарварони минтакави ба он оварда расонд, ки Точикистон ба чанги дохили кашида шуд. Чанги шахрванди аз соли 1992 то соли 1997 давом карда
ба иктисодиёт ва маънавиёти халки точик таъсири калон расонд.
Чандин хазор мардум тарки ватан карда, ба хоричи кишвар гуреза шуданд. Боигарии чумхури тороч, гардид. Иктисодиёт хароб гашт. Асоситаринаш он буд, ки маънавиёт коста гардида, обруи байналхалкии Точикистон паст гардид.
Дар хотима додани чанги бе маъни пеш аз хама саъю талошхои хукумати чумхури хело калон буд. Бо ташаббуси Президенти чумхури Э.Рахмон як силсила тадбирхо андешида шуданд, ки онхо барои таъмини сулх ва ба Ватан баргаштани гурезагон мусоидат намуданд.
Сахми ташкилотхои байналхалкии чахон, пеш аз хама Созмонхои Миллали Муттахид дар таъмини сулхи байни точикон хело назаррас мебошад.
Созмони Миллали Муттахид аз як тараф ба ахолии чумхури кумаки башардустона расонда бошад, аз тарафи дигар дарбаркарор намудани сулх ва гуфтушуниди байни точикон мусоидат намуд.
Сахми ташкилотхои дигари байналхалки, Созмони амният ва хамкори дар Европа (САХЕ), Созмони конфронси исломи, иттиходи давлатхои мустакил (ИДМ) дар баркарор намудани сулх хело калон аст.
Бо кушиши хукумати чумхури аз мохи апрели соли 1994 гуфтушуниди байни точикон ооз ёфта, ки дар давлати Исломии Афонистон, Эрон (дар шахрхои Техрон, Машхад), Покистон, Алма-ато, Ашкобод, Бишкек ва Москва идома ёфт.
Дар натичаи ин гуфтушунидхо 17-сентябр соли 1994 дар Техрон тарафхо дар бораи бас кардани амалиёти чанги дар давраи гуфтушунид созиш бастанд.
Дар нигох доштани якпорчаги, вахдати милли ва якдигарфахми бо иштирок ва имзо аз тарафи 50 хизбу созмонхо сахми калон бозид.
Хар ду тараф (Хукумати чумхури ва Иттиходияи Мухолифони Точик) ба хулоса омаданд, ки рохи ягонаи аз вазъияти ба амал омада баромадан ва нигох доштани мустакилияти Точикистон имзои сулх ва вахдати милли аст. 23-декабри соли 1996 дар шахри Москва Президенти Чумхурии Точикистон Э.Рахмон бо рохбари Иттиходияи мухолифони точик С.Нури вохурда, бо ширкати намояндагони махсуси муншии умумии Созмони Миллали Муттахид дар бораи ташкил додани «Комиссияи оштии Милли» дар давраи гузариш созишнома имзо намуданд. Ба зиммаи комиссияи Оштии милли чунин вазифахо гузошта шуданд:
⦁ Халли мачмуи проблемахо вобаста ба Оштии Милли;
⦁ Амали гардидани вазифахое, ки дар чараёни музокироти байни точикон ба даст оварданд;
⦁ Комиссия бояд ба фарохам сохтани мухити бовари ва бахшидани гунохдои хамдигар мусоидат намояд;
⦁ Комиссия гуфтушуниди васеъи куввахои гуногуни сиёсии мамлакатро барои истикрор ба тахкими созгори милли дар Точикистон таъмин намояд;
⦁ Комиссия макомоти мувавдати буда, дар давраи
гузариш ташкил карда мешавад:
⦁ Комиссия баъди ташкили парламенти нав макомоти рохбарикунанда фаъолияти худро катъ менамояд.
Тамоми чорабинихо имконият доданд, ки 27-июни соли 1997 дар шахри Москва созишномаи умумии байни Хукумат ва Иттиходияи мухолифони точик ба имзо расид.
Баъди ин вокеъаи таърихи дар Точикистон тадбирхои мухим аз кабили ба сохтори хукумат дохил кардани намояндагони мухолифин, баргардондани гурезахо, таъмин намудани фаъолияти озодонаи тамоми хизбхо ва чараёнхои сиёси андешида шуданд.
Хамин тавр, Точикистон бо рохи таравдиёти бунёдкорона ва созандаги ба бунёди давлати хукукбунёди дуняви дохил гардид.

Дар борамон

Инчунин кобед

Bez-nazvaniya-27

Сохти гуруххои хурд

Зери мафхуми сохти гурухи хурд, сохт ва хусусиятхои мавчудаи му- носибатхои байнихамдигарии аъзо- ёни он …

222222222222222