Главная / Илм / Таъбироти цуръони хам дациц ва хам зебо ва ахлоци мебошанд

Таъбироти цуръони хам дациц ва хам зебо ва ахлоци мебошанд

Таъбироти куръонй ва назокатхои каломи Худо бисёр боазамат
ва нихоят зебо мебошанд. Хамхобагй ва омезиш бо занонро бо бехта-
рин лафзхо, олитарин ифодахо ва бо риояи назокат ва асосхои дакики
ахлокй баён намудааст. Дар калимоти куръонй аз як тараф, одоби
баланди муошират, меъёрхои олии гуфтор ва хусни сухан ва аз суи ди-
гар, камоли ифода ва фарогирии онхо холати эъчоз доранд.
Таъбири: «Онхо либосе барои шумо ва шумо либосе барои онхо ме-
бошед» баландтарин макоми маънавй, нафистарин холатхои рухй ва
зеботарин навъи хамзистиро дар баркарор намудани ахди хонаводагй
ифода менамояд. Бар хамин асос, бунёди хонавода ва бинои пойгохи
ичтимоии заношавхарй аз дидгохи Ислом аз хар гуна карордодхои ду-
чониба болотар буда, азамат ва арзиши ин ниходро дар пешгохи Ху-
дованд нишон медихад. Хеч таъбири дигаре наметавонад чанбахои гу-
ногуни маъноии калимаи либос ва пушишро дар ин маврид ба ин да-
кикй ва зебой баён намояд.

Дар борамон

Инчунин кобед

Bez-nazvaniya-27

Сохти гуруххои хурд

Зери мафхуми сохти гурухи хурд, сохт ва хусусиятхои мавчудаи му- носибатхои байнихамдигарии аъзо- ёни он …

222222222222222