Главная / Маданият ва санъат / Тез-зуд хоб дидан чи маъно дорад?

Тез-зуд хоб дидан чи маъно дорад?

Хоби тез зина, фаза ва ё мархилаи дуюм буда, дар ин холат фишори хун баланд, задани набзаш тез мешавад, ки дар натича ба хуни бадан моддахои фаъоли биологи дохил – мешавад ва мо махз дар хамин лахзахо хоб мебинем.

Ин хоб кариб 1,5-2 соати силсилаи хобро дарбар мегирад. Дар ин холат мардумакхои чашми зери мижахо дар харакат шуда, фишори хун баланд, набз сахт ва нафасгири тез мешавад, монанди холати бедории машгули кор буда. Бинобар ин ин хоби тезро хоби парадоксиали меномавд, чунки дар ин фаза шахс бештар хоб мебинад.

Баъди тахминан 1,4 соати хобидан шахс хоби авва- линашро мебинад. Нишонахои хоббини: ларзидани панчахои дасту пойхо, харакати чаишхо, эрексияи пенис ва клитор.
Дар хоби тез дар мард холати эрексия ба амал меояд ва клитори зан низ сахт мешавад. Вале узвхои берунаи одам бехаракат мебошанд.

Эрексияи керро дар вакти хоб бисёрихо ва хатто табибон аз хисоби таъсири шошадони пуршуда медонанд, ки ба фикри мо вай як омили табии, буда ин холат дар як шаб чи кадар, ки даври хоб такрор шавад хамон кадар ба амал меояд.

Аз руи ин ходиса намудхои импотенсияи шахсро муайян кардан мумкин аст.
Кайд. Агар мард аз норасоии даъво дошта бошаду дар холати хоббинихояш эрексия ба амал ояд пас импонтенсияи вай аз холави ногувори у вобаста мебошад вале агар эрексия тамоман ба амал наояд пас касалии вай аз маризии системаи асабиу вобаста мебошад.

Занакхо бештар хобхои эротики мебинанд хатто ба анчомёби бо оргазм. Дар ин холат дар занхо бедоршавии шахвони хис карда мешавад: нафаскашиашон тез мешавад, задании тапиши дилаш бошиддат мегардад ва дар олоти чинси тагъиротхои назаррас(гарми, тез, кашшихури ва гайра) ба чашм мерасад.

Занро касе дар хобаш гойда истодааст – тачовуз дар хоб

Хоббини характери фантастики дорад. Давомнокии аники хоббиниро аз чанд дакика то 40 дак. ва баъзехо то як соат медонанд.

Характери хоббинй ба холати рухии шахс алокаманд мебошад. Хангоми асабоният ва стресхо хоббини фаъол ва вохиманок мебошад. Ходисахо афсонави менамоянд нисбати хоби шахси солим. Хобхои дахшатнок одатан баъди шифоёби гум мешаванд. Давомнокии хоб аз синни таваллуд(23с) то ба синни пири ба 7-8 соат баробар мешавад.

Хоббини ин натичаи фаъолияти фаъоли баъзе аз хучайрахои асаб мебошанд, ки дар вакти хоб навбатдори мекунанд ва сабаби дидани ходисахо, манзарахо ва мавчудотхои зинда дар шахс мегарданд.
Одатан хобхои кудаконро бемантик, хобхои занонро дуруг ва хобхои мардонро рост мегуянд. Ва бисёрихо боварй доранд, ки хоби сахар дидааилон рост мебарояд.

Барои чи хоби занхоро дуруг ё «хар чи дид барьакс мешавад» мегуянд. Мувофики конунхои мизоч сифати дуруггуйи хоси флегматикхо ва меланхоликхо, яъне сарду тар ва сарду хушк мизочон мебошад, аз он ки хардуи ин мизочхо хоси табиати занхост, пас дуруггуйи бештар хоси занхост. Агар хохи шахс(мард) хакикати дилашро гуяд уро маст кун ва агар хохи, ки гапхои дуруги занро фахми ба хобаш бояд эътибор дод. Барои пок шудан аз дуруг бояд хунро иваз намуд мегуянд, холон, ки чинси латиф баъди синни балогат хар мох ба кадри имкон хунашро тоза мекунад. Ба фикри мо суханони «ба хун омада ба хун меравад», бе мантик буда сухани «ба ген омада ба ген меравад» хакикат мебошад. Яъне бояд гене, ки барои дуруг гуфтан чавобгар аст бояд муолича бояд кард ё ки пеш аз хомиладори гирфта партофт.

Ё ки ваксини антиген гузаронид. Албатта бехтарин рох таъгйир додани ген аст, ки ба ин чанд аср лозим аст. Занхо на танхо «аз пашша фил сохтан» метавонанд, балки шайтонро низ фиреб дода метавонанд, чунки ин табиати эшон аст. Бинобар ин аз хатто занхои «пок»-и савту авратпуш, ки лаби доманашонро аз чойнамоз поктар медонанду, вале ботину зохирашон аз дуруг пок нест, ранчиданро гунох медонанд, чунки «табиат табиатп» асг. Итминони комил дорем, ки умрои дуруг кутох аст, вале бадбахтидар он аст, дуруггу дароз аст.
Мантик, занхо аз мардхо бештар умр мебинанд. Аз занхое, ки касалии дуруггуйи хосашон нест мазарат мехохем.

Агар ягон нафарро пурсед, ки имшаб чанд хоб диди? Албатта баъзехо як ё ду то, дигарон аз хама зиёдаш сето мегуянд, вале акалият ба фикрам хоб надидам мегуянд. Яъне дар ду соати хоббинй ягон хобе надидаанд. Вале исбот шудааст, ки хар як шахси срлим дар муддати 8 соати хобаш наздики 2 соат, яъне тахминан 5-12 бор хоб мебинад. Ва хакикат он аст, ки хангоми бедор шудан онро фаромуш мекунем.

Барои исботи ин пеш аз хоб ручка ва дафтар гирифта назди болинатон гузоред. Ва хар вакте, ки аз хоб бедор шудед агар хоб дида бошсд он чиро дар ёд гирифтед дар дафтар нависед. Албатта рузхои аввал ба шумо мумкин муясса нашавад, вале бо гузашти 2-3 хафта шуморо имкония мешавад, ки камаш се хоби гуногунатонро дар дафта нависед.

Дар конуни якуми психологияи рафтор оварда шудааст, ки «малака махз ба шарофати харакатхои такроригаванда яъне махоратхо инкишоф меёбад». Бинобар ин агар шумо хохиши пайдо кардани малакаи хоббини дошта бошед, пас чй кадар ки мазмуни хобатонро нависед хамон кадар дар шумо малакаи баркарокунии хоби дидаатон инкишоф меёбад, ки аз шумо сабру вакт ва мехнатро талаб мекунад. Вакте, ки сохиби малакаи хоббинй шудед шумо метавонед чанд хоби дидаатонро муфассал бо хама образу тасвирхояш мисли ягон ходисаи дар руз руйдода руи когаз нависед.

Дар борамон

Инчунин кобед

pir

Пири берахм – хикоя аз Кароматуллохи Мирзо

Додои Баходур ба охури говхо коху кунчора андохт, ба гусфандон алаф дод. Турбаи чавро аз …

222222222222222