Хабархои охирин

Абуали Ибни Сино ки буд? – китоб дар бораи таърихи ин табиб!

Hide-and-seek

ХАКИМИ БУЗУРГ Хазор сол мукаддам дар Бухорои Шариф марди нобигае бо номи Абуали Хусайн ибни Абдуллох ибни Хасан ибни Али ибни Сино хаёт ба сар мебурд. Ин номи тулонй монанди номхои дигари шаркии онруза ба назар ачиб намояд хам, дар таркиби он чузъи иримукаррарие нест. Андаке баъдтар маънои ном равшан …

Муфассал »

Фарчоми зиндагии Абуалии ибни Сино

sina-2

Рахорах бародарон сарсониву саргардонихои худро ба хамдигар хикоя мекарданд. Махмуд аз Бухоро ба Гурганч омада, дар рохи чустучуйи Ширин ба дарбори Хоразмшох афтод. Беруни, Хаммори табиб ва Аррок аллакай ба рохи тарафи султон баромада буданд. Одамони вазир Сухайли ба Махмуд гуфтанд, ки Абуалиро дар Чурчон аз дарбори амир Кобус бояд чуст. …

Муфассал »

Нависанда – Валерий Михайлович Воскобойников

valeri-mixaylov

Валерий Михайлович Воскобойников – нависан- даи бачагон, муаррих ва публисисти машхури рус якуми апрели соли 1939 дар шахри Ленинград (хозира Санкт-Петербург), дар хо- надони омузгорон таваллуд ёфта, дар сесолаги шохиди сахнахои дахшатбори мухо- рибаву мухосираи шадиди зодгохи азизаш гардидааст. Баъди солиёне хамон лах- заву сахнахои хотирнишину фаромушнопазири кудаки- ро ба …

Муфассал »

Зиндагии Абуалии Сино шахри Хамадон

sino

РУЧУИ ЧОРУМ Таърихи пайдоиши шахри Хамадон дар зулмоти хазорсолахо нопадид мегардад. Хамадоние, ки як замон Экботон номида шудани Хамадонро медониста бошад, ба кудрат дарёфт мешавад. Шахри Экботон пойтахти мамлакати бузурги Мидиён буд. Шох Дорои Аввал аробасавор дар ин шахри асосии худ бисёр сайругашт мекард. Искандари машхур – сипахсолори беназири макдуни …

Муфассал »

Абуали Сино дар 34 солаги чикадар молу мулк дошт?

sino-34

ВАЗИРИ ХАМАДОН «Синни ман аллакай ба сиву чахор расидааст, – аз фикр мегузаронд Абуали, ба тарафи дарбори хокими Хамадон рафта истода. – Ин айёми чамъбасти самарахои нахустини хаёти инсон аст. Айёмест, ки аллакай тахкурсиву деворхои иморати зиндагй сохта шуда, барои комилан аз даст баромадани бино танхо бомашро пушондану дарунашро андовидан …

Муфассал »